Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar 2014–2015

[Regeling vervallen per 29-08-2015.]
Geldend van 01-08-2014 t/m 31-03-2015

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 augustus 2014, nr. DUO/OND–2014/19877 M, houdende vaststelling van de elementcodetabel schooljaar 2014–2015 voor de telling van leerlingen in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs per 1 oktober 2014, de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2014–2015 en de vakcodes voor het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en volwasseneneducatie per 1 augustus 2014 (Regeling elementcodetabel VO, VSO 2014–2015, opleidingentabel volwasseneneducatie 2014–2015 en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar 2014–2015)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, art. 164a, derde lid van de Wet op de expertisecentra en artikel 2.3.6a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling elementcodetabel VO en VSO schooljaar 2014–2015

[Vervallen per 29-08-2015]

Ten behoeve van de telling per 1 oktober 2014 van leerlingen in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (profiel vervolgonderwijs) voor het schooljaar 2014–2015 geldt de elementcodetabel die is opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling Opleidingentabel volwasseneneducatie schooljaar 2014–2015

[Vervallen per 29-08-2015]

Ten behoeve van de regionale opleidingencentra, bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2014–2015 de opleidingentabel die is opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar 2014–2015

[Vervallen per 29-08-2015]

Ten behoeve van de scholen voor voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (uitsluitend voor de aangewezen instelling) en de regionale opleidingencentra, bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, geldt voor wat betreft de volwasseneneducatie, voor het schooljaar 2014–2015 de vakcodetabel die is opgenomen in de bijlage III bij deze regeling.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 29-08-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 29-08-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar 2014–2015.

Deze regeling zal met bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage I. , behorende bij artikel 1 van de Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar 2014–2015

[Vervallen per 29-08-2015]

Elementcode tabel VO schooljaar 2014–2015

Registratie

Korte Omschrijving

Jaar1

Jaar2

Jaar3

Jaar4

Jaar5

Jaar6

Code

             

0011

Ljvb op HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

0012

Ljvb op VMBO-Gm Lw

1

2

       

0013

Ljvb op VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

0015

Ljvb op VWO/HAVO

1

2

3

     

0016

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

0017

Ljvb op VWO

1

2

3

     

0022

Ljvb op HAVO/VMBO-Alle Lw

1

2

       

0023

Ljvb op VMBO-Alle Lw

1

2

       

0024

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Alle Lw

1

2

       

0031

Ljvb op VMBO-BBg Lw

1

2

       

0032

Ljvb op VMBO-Kbg Lw

1

2

       

0033

Ljvb op VMBO-Bbg/Kbg Lw

1

2

       

0041

Lj LWOO vb op Bbg Lw

1

2

       

0042

Lj LWOO vb op Gm Lw

1

2

       

0043

Lj LWOO vb op Kbg Lw

1

2

       

0044

Lj LWOO vb op Th/Gm Lw

1

2

       

0045

Lj LWOO vb op Bbg/Kbg Lw

1

2

       

0046

Lj LWOO vb op Alle Lw

1

2

       

0090

Praktijkonderwijs

1

2

3

4

5

6

0100

VWO-ATHENEUMSTROOM

1

2

3

     

0170

VWO-ATH Prf Nat/Tech

     

4

5

6

0171

VWO-ATH Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

0172

VWO-ATH Prf Ec/Maat

     

4

5

6

0173

VWO-ATH Prf Cul/Maat

     

4

5

6

0174

VWO-ATH Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

6

0175

VWO-ATH Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

6

0176

VWO-ATH Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

6

0177

VWO-ATH Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

     

4

5

6

0178

VWO-ATH Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

6

0179

VWO-ATH Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

6

0200

VWO-GYMNASIUMSTROOM

1

2

3

     

0270

VWO-GYM Prf Nat/Tech

     

4

5

6

0271

VWO-GYM Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

0272

VWO-GYM Prf Ec/Maat

     

4

5

6

0273

VWO-GYM Prf Cul/Maat

     

4

5

6

0274

VWO-GYM Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

6

0275

VWO-GYM Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

6

0276

VWO-GYM Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

6

0277

VWO-GYM Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

     

4

5

6

0278

VWO-GYM Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

6

0279

VWO-GYM Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

6

0300

HAVO

1

2

3

     

0370

HAVO Prf Nat/Tech

     

4

5

 

0371

HAVO Prf Nat/Gezond

     

4

5

 

0372

HAVO Prf Ec/Maat

     

4

5

 

0373

HAVO Prf Cul/Maat

     

4

5

 

0374

HAVO Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

 

0375

HAVO Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

 

0376

HAVO Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

 

0377

HAVO Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

     

4

5

 

0378

HAVO Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

 

0379

HAVO Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

 

0400

MAVO/Theor Lw-VMBO

1

2

3

4

   

0700

International Baccalaureate middle years programme

1

2

3

4

5

 

0800

International Baccalaureate diplom programme

       

5

6

0801

International Baccalaureate diplom programme Dutch Residents

       

5

6

0802

European Secondary School ESS 1-5

1

2

3

4

5

 

0803

European Secondary School ESS 6-7

       

5

6

1393

LWOO KRBvrt Algemeen Leerjaar

1

2

       

1397

LWOO Hvs Algemeen Leerjaar

1

2

       

1908

VBO Hvs Algemeen Leerjaar

1

2

       

1915

VBO KRBvrt Algemeen Leerjaar

1

2

       

2210

LWOO MAVO/Theor Lw

1

2

3

4

   

2311

LWOO Gemengde Lw Tech Bouw

   

3

4

   

2312

LWOO Gemengde Lw Tech Metaal

   

3

4

   

2313

LWOO Gemengde Lw Tech Elektro

   

3

4

   

2314

LWOO Gemengde Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

2315

LWOO Gemengde Lw Tech Instal

   

3

4

   

2316

LWOO Gemengde Lw Grafimedia

   

3

4

   

2317

LWOO Gemengde Lw Tech T & L

   

3

4

   

2318

LWOO Gemengde Lw Tech KRBvrt

   

3

4

   

2319

LWOO Gemengde Lw Tech Hvs

   

3

4

   

2320

LWOO Gemengde Lw Tech M & T

   

3

4

   

2321

LWOO Gemengde Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

2322

LWOO Gemengde Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

2323

LWOO Gemengde Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

2331

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2332

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2341

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2351

LWOO Gemengde Lw Ec Admin

   

3

4

   

2352

LWOO Gemengde Lw Ec H & V

   

3

4

   

2353

LWOO Gemengde Lw Ec M & C

   

3

4

   

2354

LWOO Gemengde Lw Ec Cons

   

3

4

   

2361

LWOO Gemengde Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

2362

LWOO Gemengde Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

2371

LWOO Gemengde Lw Landb LNO

   

3

4

   

2381

LWOO Gemengde Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

2411

LWOO Kaderbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

2412

LWOO Kaderbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

2413

LWOO Kaderbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

2414

LWOO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

2415

LWOO Kaderbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

2416

LWOO Kaderbg Lw Grafimedia

   

3

4

   

2417

LWOO Kaderbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

2418

LWOO Kaderbg Lw Tech KRBvrt

   

3

4

   

2419

LWOO Kaderbg Lw Tech Hvs

   

3

4

   

2420

LWOO Kaderbg Lw Tech M & T

   

3

4

   

2421

LWOO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

2422

LWOO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

2423

LWOO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

2431

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2432

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2441

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2451

LWOO Kaderbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

2452

LWOO Kaderbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

2453

LWOO Kaderbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

2454

LWOO Kaderbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

2461

LWOO Kaderbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

2462

LWOO Kaderbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

2471

LWOO Kaderbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

2481

LWOO Kaderbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

2511

LWOO Basisbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

2512

LWOO Basisbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

2513

LWOO Basisbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

2514

LWOO Basisbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

2515

LWOO Basisbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

2516

LWOO Basisbg Lw Grafimedia

   

3

4

   

2517

LWOO Basisbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

2518

LWOO Basisbg Lw Tech KRBvrt

   

3

4

   

2519

LWOO Basisbg Lw Tech Hvs

   

3

4

   

2520

LWOO Basisbg Lw Tech M & T

   

3

4

   

2521

LWOO Basisbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

2522

LWOO Basisbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

2523

LWOO Basisbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

2531

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2532

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2541

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2551

LWOO Basisbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

2552

LWOO Basisbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

2553

LWOO Basisbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

2554

LWOO Basisbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

2561

LWOO Basisbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

2562

LWOO Basisbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

2571

LWOO Basisbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

2581

LWOO Basisbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

2611

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

   

3

4

   

2612

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

   

3

4

   

2613

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

   

3

4

   

2614

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

   

3

4

   

2615

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Instal

   

3

4

   

2616

LWOO Basisbg Lw LWT Grafimedia

   

3

4

   

2617

LWOO Basisbg Lw LWT Tech T & L

   

3

4

   

2618

LWOO Basisbg Lw LWT Tech KRBvrt

   

3

4

   

2619

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Hvs

   

3

4

   

2620

LWOO Basisbg Lw LWT Tech M & T

   

3

4

   

2621

LWOO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

   

3

4

   

2622

LWOO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

   

3

4

   

2623

LWOO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

   

3

4

   

2631

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2632

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2641

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2651

LWOO Basisbg Lw LWT Ec Admin

   

3

4

   

2652

LWOO Basisbg Lw LWT Ec H & V

   

3

4

   

2653

LWOO Basisbg Lw LWT Ec M & C

   

3

4

   

2654

LWOO Basisbg Lw LWT Ec Cons

   

3

4

   

2661

LWOO Basisbg Lw LWT Ec CB-ISP

   

3

4

   

2662

LWOO Basisbg Lw LWT Ec HA-ISP

   

3

4

   

2671

LWOO Basisbg Lw LWT Landb LNO

   

3

4

   

2681

LWOO Basisbg Lw LWT Landb LB-ISP

   

3

4

   

2711

VMBO Gemengde Lw Tech Bouw

   

3

4

   

2712

VMBO Gemengde Lw Tech Metaal

   

3

4

   

2713

VMBO Gemengde Lw Tech Elektro

   

3

4

   

2714

VMBO Gemengde Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

2715

VMBO Gemengde Lw Tech Instal

   

3

4

   

2716

VMBO Gemengde Lw Grafimedia

   

3

4

   

2717

VMBO Gemengde Lw Tech T & L

   

3

4

   

2718

VMBO Gemengde Lw Tech KRBvrt

   

3

4

   

2719

VMBO Gemengde Lw Tech Hvs

   

3

4

   

2720

VMBO Gemengde Lw Tech M & T

   

3

4

   

2721

VMBO Gemengde Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

2722

VMBO Gemengde Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

2723

VMBO Gemengde Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

2731

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2732

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2741

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2751

VMBO Gemengde Lw Ec Admin

   

3

4

   

2752

VMBO Gemengde Lw Ec H & V

   

3

4

   

2753

VMBO Gemengde Lw Ec M & C

   

3

4

   

2754

VMBO Gemengde Lw Ec Cons

   

3

4

   

2761

VMBO Gemengde Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

2762

VMBO Gemengde Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

2771

VMBO Gemengde Lw Landb LNO

   

3

4

   

2781

VMBO Gemengde Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

2811

VMBO Kaderbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

2812

VMBO Kaderbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

2813

VMBO Kaderbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

2814

VMBO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

2815

VMBO Kaderbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

2816

VMBO Kaderbg Lw Grafimedia

   

3

4

   

2817

VMBO Kaderbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

2818

VMBO Kaderbg Lw Tech KRBvrt

   

3

4

   

2819

VMBO Kaderbg Lw Tech Hvs

   

3

4

   

2820

VMBO Kaderbg Lw Tech M & T

   

3

4

   

2821

VMBO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

2822

VMBO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

2823

VMBO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

2831

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2832

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2841

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2851

VMBO Kaderbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

2852

VMBO Kaderbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

2853

VMBO Kaderbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

2854

VMBO Kaderbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

2861

VMBO Kaderbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

2862

VMBO Kaderbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

2871

VMBO Kaderbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

2881

VMBO Kaderbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

2911

VMBO Basisbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

2912

VMBO Basisbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

2913

VMBO Basisbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

2914

VMBO Basisbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

2915

VMBO Basisbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

2916

VMBO Basisbg Lw Grafimedia

   

3

4

   

2917

VMBO Basisbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

2918

VMBO Basisbg Lw Tech KRBvrt

   

3

4

   

2919

VMBO Basisbg Lw Tech Hvs

   

3

4

   

2920

VMBO Basisbg Lw Tech M & T

   

3

4

   

2921

VMBO Basisbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

2922

VMBO Basisbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

2923

VMBO Basisbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

2931

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

2932

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

2941

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

2951

VMBO Basisbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

2952

VMBO Basisbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

2953

VMBO Basisbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

2954

VMBO Basisbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

2961

VMBO Basisbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

2962

VMBO Basisbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

2971

VMBO Basisbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

2981

VMBO Basisbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

3011

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

   

3

4

   

3012

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

   

3

4

   

3013

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

   

3

4

   

3014

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

   

3

4

   

3015

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Instal

   

3

4

   

3016

VMBO Basisbg Lw LWT Grafimedia

   

3

4

   

3017

VMBO Basisbg Lw LWT Tech T & L

   

3

4

   

3018

VMBO Basisbg Lw LWT Tech KRBvrt

   

3

4

   

3019

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Hvs

   

3

4

   

3020

VMBO Basisbg Lw LWT Tech M & T

   

3

4

   

3021

VMBO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

   

3

4

   

3022

VMBO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

   

3

4

   

3023

VMBO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

   

3

4

   

3031

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

3032

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

3041

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

3051

VMBO Basisbg Lw LWT Ec Admin

   

3

4

   

3052

VMBO Basisbg Lw LWT Ec H & V

   

3

4

   

3053

VMBO Basisbg Lw LWT Ec M & C

   

3

4

   

3054

VMBO Basisbg Lw LWT Ec Cons

   

3

4

   

3061

VMBO Basisbg Lw LWT Ec CB-ISP

   

3

4

   

3062

VMBO Basisbg Lw LWT Ec HA-ISP

   

3

4

   

3071

VMBO Basisbg Lw LWT Landb LNO

   

3

4

   

3081

VMBO Basisbg Lw LWT Landb LB-ISP

   

3

4

   

3111

LWOO Basisbg Lw A O Tech Bouw

   

3

4

   

3112

LWOO Basisbg Lw A OTech Metaal

   

3

4

   

3113

LWOO Basisbg Lw A O Tech Elektro

   

3

4

   

3114

LWOO Basisbg Lw A O Tech Vrtgn

   

3

4

   

3115

LWOO Basisbg Lw A O Tech Instal

   

3

4

   

3116

LWOO Basisbg Lw A O Grafimedia

   

3

4

   

3117

LWOO Basisbg Lw A O Tech T & L

   

3

4

   

3118

LWOO Basisbg Lw A O Tech KRBvrt

   

3

4

   

3119

LWOO Basisbg Lw A O Tech Hvs

   

3

4

   

3120

LWOO Basisbg Lw A O Tech M & T

   

3

4

   

3121

LWOO Basisbg Lw A O Tech ME-ISP

   

3

4

   

3122

LWOO Basisbg Lw A O Tech IE-ISP

   

3

4

   

3123

LWOO Basisbg Lw A O Tech BB-ISP

   

3

4

   

3131

LWOO Basisbg Lw A O ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

3132

LWOO Basisbg Lw A O ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

3141

LWOO Basisbg Lw A O ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

3151

LWOO Basisbg Lw A O Ec Admin

   

3

4

   

3152

LWOO Basisbg Lw A O Ec H & V

   

3

4

   

3153

LWOO Basisbg Lw A O Ec M & C

   

3

4

   

3154

LWOO Basisbg Lw A O Ec Cons

   

3

4

   

3161

LWOO Basisbg Lw A O Ec CB-ISP

   

3

4

   

3162

LWOO Basisbg Lw A O Ec HA-ISP

   

3

4

   

3171

LWOO Basisbg Lw A O Landb LNO

   

3

4

   

3181

LWOO Basisbg Lw A O Landb LB-ISP

   

3

4

   

3211

VMBO Basisbg Lw A O Tech Bouw

   

3

4

   

3212

VMBO Basisbg Lw A O Tech Metaal

   

3

4

   

3213

VMBO Basisbg Lw A O Tech Elektro

   

3

4

   

3214

VMBO Basisbg Lw A O Tech Vrtgn

   

3

4

   

3215

VMBO Basisbg Lw A O Tech Instal

   

3

4

   

3216

VMBO Basisbg Lw A O Grafimedia

   

3

4

   

3217

VMBO Basisbg Lw A O Tech T & L

   

3

4

   

3218

VMBO Basisbg Lw A O Tech KRBvrt

   

3

4

   

3219

VMBO Basisbg Lw A O Tech Hvs

   

3

4

   

3220

VMBO Basisbg Lw A O Tech M & T

   

3

4

   

3221

VMBO Basisbg Lw A O Tech ME-ISP

   

3

4

   

3222

VMBO Basisbg Lw A O Tech IE-ISP

   

3

4

   

3223

VMBO Basisbg Lw A O Tech BB-ISP

   

3

4

   

3231

VMBO Basisbg Lw A O ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

3232

VMBO Basisbg Lw A O ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

3241

VMBO Basisbg Lw A O ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

3251

VMBO Basisbg Lw A O Ec Admin

   

3

4

   

3252

VMBO Basisbg Lw A O Ec H & V

   

3

4

   

3253

VMBO Basisbg Lw A O Ec M & C

   

3

4

   

3254

VMBO Basisbg Lw A O Ec Cons

   

3

4

   

3261

VMBO Basisbg Lw A O Ec CB-ISP

   

3

4

   

3262

VMBO Basisbg Lw A O Ec HA-ISP

   

3

4

   

3271

VMBO Basisbg Lw A.O.Landb LNO

   

3

4

   

3281

VMBO Basisbg Lw A O Landb LB-ISP

   

3

4

   

3311

LWOO Basisbg Lw TB-ISP

   

3

4

   

3312

LWOO Kaderbg Lw TB-ISP

   

3

4

   

3313

LWOO Gemengde Lw TB-ISP

   

3

4

   

3314

LWOO Basisbg Lw LWT TB-ISP

   

3

4

   

3321

LWOO Basisbg Lw ICT-route

   

3

4

   

3322

LWOO Kaderbg Lw ICT-toute

   

3

4

   

3323

LWOO Gemengde Lw ICT-route

   

3

4

   

3324

LWOO Basisbg Lw LWT ICT-route

   

3

4

   

3331

LWOO Basisbg Lw SDV

   

3

4

   

3332

LWOO Kaderbg Lw SDV

   

3

4

   

3334

LWOO Basisbg Lw LWT SDV

   

3

4

   

3341

LWOO Gemengde Lw Technologie (orientatie)

   

3

     

3342

LWOO Gemengde Lw Techn. Technologie

     

4

   

3343

LWOO Gemengde Lw Ec. Technologie

     

4

   

3344

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Technologie

     

4

   

3351

LWOO Basisbg Lw T & C

   

3

4

   

3352

LWOO Kaderbg Lw T & C

   

3

4

   

3353

LWOO Gemengde Lw T & C

   

3

4

   

3354

LWOO Basisbg Lw LWT T & C

   

3

4

   

3361

LWOO Basisbg Lw T & D

   

3

4

   

3362

LWOO Kaderbg Lw T & D

   

3

4

   

3363

LWOO Gemengde Lw T & D

   

3

4

   

3364

LWOO Basisbg Lw LWT T & D

   

3

4

   

3371

LWOO Basisbg Lw D & C

   

3

4

   

3372

LWOO Kaderbg Lw D & C

   

3

4

   

3373

LWOO Gemengde Lw D & C

   

3

4

   

3374

LWOO Basisbg Lw LWT D & C

   

3

4

   

3411

VMBO Basisbg Lw TB-ISP

   

3

4

   

3412

VMBO Kaderbg Lw TB-ISP

   

3

4

   

3413

VMBO Gemengde Lw TB-ISP

   

3

4

   

3414

VMBO Basisbg Lw LWT TB-ISP

   

3

4

   

3421

VMBO Basisbg Lw ICT-route

   

3

4

   

3422

VMBO Kaderbg Lw ICT-route

   

3

4

   

3423

VMBO Gemengde Lw ICT-route

   

3

4

   

3424

VMBO Basisbg Lw LWT ICT-route

   

3

4

   

3431

VMBO Basisbg Lw SDV

   

3

4

   

3432

VMBO Kaderbg Lw SDV

   

3

4

   

3434

VMBO Basisbg Lw LWT SDV

   

3

4

   

3441

VMBO Gemengde Lw Technologie (orientatie)

   

3

     

3442

VMBO Gemengde Lw Techn Technologie

     

4

   

3443

VMBO Gemengde Lw Ec. Technologie

     

4

   

3444

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Technologie

     

4

   

3451

VMBO Basisbg Lw T & C

   

3

4

   

3452

VMBO Kaderbg Lw T & C

   

3

4

   

3453

VMBO Gemengde Lw T & C

   

3

4

   

3454

VMBO Basisbg Lw LWT T & C

   

3

4

   

3461

VMBO Basisbg Lw T & D

   

3

4

   

3462

VMBO Kaderbg Lw T & D

   

3

4

   

3463

VMBO Gemengde Lw T & D

   

3

4

   

3464

VMBO Basisbg Lw LWT T & D

   

3

4

   

3471

VMBO Basisbg Lw D & C

   

3

4

   

3472

VMBO Kaderbg Lw D & C

   

3

4

   

3473

VMBO Gemengde Lw D & C

   

3

4

   

3474

VMBO Basisbg Lw LWT D & C

   

3

4

   

4011

VWO-ATH naar VAVO

1

2

3

4

5

6

4016

VWO-ATH naar VAVO teruggekeerd gezakt

         

6

4021

VWO-GYM naar VAVO

1

2

3

4

5

6

4026

VWO-GYM naar VAVO teruggekeerd gezakt

         

6

4031

HAVO naar VAVO

1

2

3

4

5

 

4036

HAVO naar VAVO teruggekeerd gezakt

       

5

 

4040

VMBO-TL naar VAVO

1

2

3

4

   

4045

VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

     

4

   

4050

LWOO VMBO-TL naar VAVO

1

2

3

4

   

4055

LWOO VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

     

4

   

4211

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW Intersect. Techn.

     

4

5

6

4231

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW ZrgWlz.

     

4

5

6

4251

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW Ec.

     

4

5

6

4271

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW Land LNO.

     

4

5

6

4291

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW Intersect. Prog.

     

4

5

6

4311

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW Techn.

     

4

5

6

4331

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW ZrgWlz.

     

4

5

6

4351

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW Ec.

     

4

5

6

4371

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW Land LNO.

     

4

5

6

4391

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW Intersect. Prog.

     

4

5

6

               

4411

LWO0 BBG Vakmanschapsroute Techniek

   

3

4

   

4412

LWOO KBG Vakmanschapsroute Techniek

   

3

4

   

4431

LWOO BBG Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn

   

3

4

   

4432

LWOO KBG Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn

   

3

4

   

4451

LWOO BBG Vakmanschapsroute Economie

   

3

4

   

4452

LWOO KBG Vakmanschapsroute Economie

   

3

4

   

4471

LWOO BBG Vakmanschapsroute Landbouw

   

3

4

   

4472

LWOO KBG Vakmanschapsroute Landbouw

   

3

4

   

4491

LWOO BBG Vakmanschapsroute Intersectoraal

   

3

4

   

4492

LWOO KBG Vakmanschapsroute Intersectoraal

   

3

4

   

4511

VMBO BBG Vakmanschapsroute Techniek

   

3

4

   

4512

VMBO KBG Vakmanschapsroute Techniek

   

3

4

   

4531

VMBO BBG Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn

   

3

4

   

4532

VMBO KBG Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn

   

3

4

   

4551

VMBO BBG Vakmanschapsroute Economie

   

3

4

   

4552

VMBO KBG Vakmanschapsroute Economie

   

3

4

   

4571

VMBO BBG Vakmanschapsroute Landbouw

   

3

4

   

4572

VMBO KBG Vakmanschapsroute Landbouw

   

3

4

   

4591

VMBO BBG Vakmanschapsroute Intersectoraal

   

3

4

   

4592

VMBO KBG Vakmanschapsroute Intersectoraal

   

3

4

   

4611

LWOO GLG Technologieroute Techniek

   

3

4

   

4612

LWOO TLG Technologieroute Techniek

   

3

4

   

4671

LWOO GLG Technologieroute Landbouw

   

3

4

   

4672

LWOO TLG Technologieroute Landbouw

   

3

4

   

4691

LWOO GLG Technologieroute Intersectoraal

   

3

4

   

4692

LWOO TLG Technologieroute Intersectoraal

   

3

4

   

4711

VMBO GLG Technologieroute Techniek

   

3

4

   

4712

VMBO TLG Technologieroute Techniek

   

3

4

   

4771

VMBO GLG Technologieroute Landbouw

   

3

4

   

4772

VMBO TLG Technologieroute Landbouw

   

3

4

   

4791

VMBO GLG Technologieroute Intersectoraal

   

3

4

   

4792

VMBO TLG Technologieroute Intersectoraal

   

3

4

   

6011

VMBO BB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6021

VMBO KB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6031

VMBO GL Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6055

LWOO BB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6065

LWOO KB Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6075

LWOO GL Bouwen, wonen en interieur

   

3

4

   

6111

VMBO BB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6121

VMBO KB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6131

VMBO GL Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6155

LWOO BB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6165

LWOO KB Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6175

LWOO GL Produceren, installeren en energie

   

3

4

   

6211

VMBO BB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6221

VMBO KB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6231

VMBO GL Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6255

LWOO BB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6265

LWOO KB Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6275

LWOO GL Mobiliteit en transport

   

3

4

   

6311

VMBO BB Media, vormgeving en ict

   

3

4

   

6321

VMBO KB Media, vormgeving en ict

   

3

4

   

6331

VMBO GL Media, vormgeving en ict

   

3

4

   

6355

LWOO BB Media, vormgeving en ict

   

3

4

   

6365

LWOO KB Media, vormgeving en ict

   

3

4

   

6375

LWOO GL Media, vormgeving en ict

   

3

4

   

6411

VMBO BB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6421

VMBO KB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6431

VMBO GL Economie en ondernemen

   

3

4

   

6455

LWOO BB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6465

LWOO KB Economie en ondernemen

   

3

4

   

6475

LWOO GL Economie en ondernemen

   

3

4

   

6511

VMBO BB Horeca, Bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6521

VMBO KB Horeca, Bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6531

VMBO GL Horeca, Bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6555

LWOO BB Horeca, Bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6565

LWOO KB Horeca, Bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6575

LWOO GL Horeca, Bakkerij en recreatie

   

3

4

   

6611

VMBO BB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6621

VMBO KB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6631

VMBO GL Zorg en welzijn

   

3

4

   

6655

LWOO BB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6665

LWOO KB Zorg en welzijn

   

3

4

   

6675

LWOO GL Zorg en welzijn

   

3

4

   

6711

VMBO BB Groen

   

3

4

   

6721

VMBO KB Groen

   

3

4

   

6731

VMBO GL Groen

   

3

4

   

6755

LWOO BB Groen

   

3

4

   

6765

LWOO KB Groen

   

3

4

   

6775

LWOO GL Groen

   

3

4

   

6811

VMBO BB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6821

VMBO KB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6831

VMBO GL Maritiem en techniek

   

3

4

   

6855

LWOO BB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6865

LWOO KB Maritiem en techniek

   

3

4

   

6875

LWOO GL Maritiem en techniek

   

3

4

   

6911

VMBO BB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6921

VMBO KB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6931

VMBO GL Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6955

LWOO BB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6965

LWOO KB Dienstverlening en producten

   

3

4

   

6975

LWOO GL Dienstverlening en producten

   

3

4

   

Technische toelichting bijlage I

[Vervallen per 29-08-2015]

De tabel voor 2014–2015 bevat diverse wijzigingen ten opzichte van de tabel voor 2013–2014.

Voor scholen met een aanwijzing voor Europees secundair onderwijs zijn twee codes toegevoegd te weten 0802 (leerjaar 1 t/m 5) en 0803 (leerjaar 6 en 7).

Omdat de opleiding bestaat uit 7 leerjaren en Brin en Bron technisch niet is ingericht voor een opleiding die uit meer dan de reguliere zes leerjaren bestaat is ervoor gekozen de opleiding voor wat betreft de inschrijving van de leerlingen, op deze wijze te knippen.

Er zijn codes toegevoegd ten behoeve van het experiment doorlopende leerlijnen (codes 4411 t/m 4792; Vakmanschapsroute en Technologieroute).

Deze codes kunnen vooralsnog uitsluitend worden gebruikt door scholen die een beschikking hebben ontvangen in het kader van genoemd experiment.

Er zijn codes toegevoegd in het kader van de pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo (6011 t/m 6975). De codes gelden uitsluitend voor scholen die daarvoor een goedkeuring hebben ontvangen.

Indien scholen deelnemen aan zowel de Vakmanschapsroute of Technologieroute als de pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo en hier overlap bestaat, dienen zij de leerlingen in de schrijven op de Vakmanschapsroute of de Technologieroute.

Bijlage II. , behorende bij artikel 2 van de Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2014–2015

[Vervallen per 29-08-2015]

Opleidingentabel Volwasseneneducatie schooljaar 2014–2015

Code

Korte Omschrijving

5100

VAVO ATHENEUM

5101

VAVOATH zonder profiel

5121

VAVO ATH NW zonder profiel

5150

VAVO ATH Prf Nat/Tech

5151

VAVO ATH Prf Nat/Gezond

5152

VAVO ATH Prf Ec/Maat

5153

VAVO ATH Prf Cul/Maat

5154

VAVO ATH Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5155

VAVO ATH Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5156

VAVO ATH Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5157

VAVO ATH Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5158

VAVO ATH Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5159

VAVO ATH Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5170

VAVO ATH NW Prf Nat/Tech

5171

VAVO ATH NW Prf Nat/Gezond

5172

VAVO ATH NW Prf Ec/Maat

5173

VAVO ATH NW Pfr Cul/Maat

5174

VAVO ATH NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5175

VAVO ATH NW Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5176

VAVO ATH NW Prf Nat/tech & Cul/Maat

5177

VAVO ATH NW Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5178

VAVO ATH NW Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5179

VAVO ATH NW Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5190

VAVO ATH voorexamenklas

5200

VAVO GYMNASIUM

5201

VAVO GYM zonder profiel

5221

VAVO GYM NW zonder profiel

5250

VAVO GYM Prf Nat/Tech

5251

VAVO GYM Prf Nat/Gezond

5252

VAVO GYM Prf Ec/Maat

5253

VAVO GYM Prf Cul/Maat

5254

VAVO GYM Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5255

VAVO GYM Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5256

VAVO GYM Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5257

VAVO GYM Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5258

VAVO GYM Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5259

VAVO GYM Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5270

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech

5271

VAVO GYM NW Prf Nat/Gezond

5272

VAVO GYM NW Prf Ec/Maat

5273

VAVO GYM NW Prf Cul/Maat

5274

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5275

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5276

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5277

VAVO GYM NW Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5278

VAVO GYM NW Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5279

VAVO GYM NW Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5290

VAVO GYM voorexamenklas

5300

VAVO HAVO

5301

VAVO HAVO zonder profiel

5321

VAVO HAVO NW zonder profiel

5350

VAVO HAVO Prf Nat/Tech

5351

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond

5352

VAVO HAVO Prf Ec/Maat

5353

VAVO HAVO Prf Cul/Maat

5354

VAVO HAVO Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5355

VAVO HAVO Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5356

VAVO HAVO Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5357

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5358

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5359

VAVO HAVO Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5370

VAVO HAVO NW Prf Nat/Tech

5371

VAVO HAVO NW Prf Nat/Gezond

5372

VAVO HAVO NW Prf Ec/Maat

5373

VAVO HAVO NW Prf Cul/Maat

5374

VAVO HAVO NW Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

5375

VAVO HAVO NW Prf Nat/Tech & Ec/Maat

5376

VAVO HAVO NW Prf Nat/Tech & Cul/Maat

5377

VAVO HAVO NW Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

5378

VAVO HAVO NW Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

5379

VAVO HAVO NW Prf Ec/Maat & Cul/Maat

5390

VAVO HAVO voorexamenklas

5400

VAVO MAVO/Theor Lw-VMBO

5490

VAVO MAVO/theorethische leerweg-vmbo voorexamenklas

5500

educatieve redzaamheid niveau 4 (niet certificaatgericht)

5501

Sociale redzaamheid niveau 1

5502

Sociale redzaamheid niveau 2

5503

Sociale redzaamheid niveau 3

5504

Sociale redzaamheid niveau 4

5505

Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 1

5506

Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 2

5507

Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 3

5508

Professionele redzaamheid ongekwalificeerd niveau 4

5509

Professionele redzaamheid gekwalificeerd niveau 1

5510

Professionele redzaamheid gekwalificeerd niveau 2

5511

Professionele redzaamheid gekwalificeerd niveau 3

5512

Professionele redzaamheid gekwalificeerd niveau 4

5513

Alfabetisering voor allochtonen

5601

Nederlandse taal, alfabetisering 1F

5602

Rekenen, alfabetisering 1F

5603

Nederlandse taal, ingang beroepsonderwijs 2F

5604

Rekenen, ingang beroepsonderwijs 2F

5611

Nederlands als 2e taal programma I (niveau B 1)

5612

Nederlands als 2e taal programma II (niveau B 2)

5621

Nederlands als 2e taal, basisniveau Nederlandse taal A1

5622

Nederlands als 2e taal, basisniveau Nederlandse taal A2

5631

Nederlands als 2e taal, alfabetisering Alfa A

5632

Nederlands als 2e taal, alfabetisering Alfa B

5633

Nederlands als 2e taal, alfabetisering Alfa C

Technische toelichting bijlage II

[Vervallen per 29-08-2015]

De opleidingentabel voor 2014–2015 bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de tabel voor 2013–2014.

De omschrijvingen van de codes 5601, 5602, 5603 en 5604 zijn gewijzigd en er zijn twee nieuwe codes toegevoegd te weten de codes 5611 en 5612

Bijlage III. , behorende bij artikel 3 van de Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2014–2015

[Vervallen per 29-08-2015]

Vakcodetabel HAVO/VWO 2014/2015

oud

       

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

Afk.

Code profielvakken

     

havo

vwo

Arabische taal (oud)

Arabisch

ar

 

0111

Arabische taal 1

Arabisch 1

ar1

0112

 

Arabische taal 1,2

Arabisch 1,2

ar12

0113

 

Arabische taal (elementair)

Arabisch-e

ar-e

0114

0114

biologie (oud)

biologie

bi

0191

 

biologie 1

biologie 1

bi1

 

0192

biologie 1,2

biologie 1,2

bi12

 

0193

culturele en kunstzinnige vorming 1

ckv1

ckv1

0401

0401

culturele en kunstzinnige vorming 2

ckv2

ckv2

0402

0402

culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

beeldend 3

bv3

0403

0403

culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek)

muziek 3

mu3

0404

0404

culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

drama 3

dr3

0405

0405

culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

dans 3

da3

0406

0406

culturele en kunstzinnige vorming 2 in combinatie met:

       

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

beeldend 2,3

bv23

0407

0407

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek)

muziek 2,3

mu23

0408

0408

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

drama 2,3

dr23

0409

0409

* culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

dans 2,3

da23

0411

0411

Duitse taal 1

Duits 1

du1

0061

0061

Duitse taal 1,2

Duits 1,2

du12

0062

0062

economie 1

economie 1

ec1

0231

0231

economie 1,2

economie 1,2

ec12

0232

0232

Engelse taal (oud)

Engels

en

0071

0071

Franse taal 1

Frans 1

fa1

0051

0051

Franse taal 1,2

Frans 1,2

fa12

0052

0052

Friese taal

Fries

fr

 

0021

Friese taal 1

Fries 1

fr1

0022

 

Friese taal 1,2

Fries 1,2

fr12

0023

 

geschiedenis (oud)

geschiedenis

gs

0121

 

geschiedenis 1 (gemeenschappelijk deel)

geschiedenis1

gs1

 

0122

geschiedenis (profieldeel of vrije deel)

geschiedenis

gs

 

0123

geschiedenis en maatschappijleer

gesch/mijleer

gm

0124

0124

Griekse taal en letterkunde

Grieks

gr

 

0041

handvaardigheid I (handenarbeid)

handv. I

ha

0280

0280

handvaardigheid II (textiele werkvormen)

handv. II

tw

0290

0290

Italiaanse taal (oud)

Italiaans

it

 

0201

Italiaanse taal 1

Italiaans 1

it1

0202

 

Italiaanse taal 1,2

Italiaans 1,2

it12

0203

 

Italiaanse taal (elementair)

Italiaans-e

it-e

0204

0204

Latijnse taal en letterkunde

Latijn

la

 

0031

letterkunde

letterkunde

lett

0361

0361

lichamelijke opvoeding 1

lo 1

lo1

0351

0351

lichamelijke opvoeding 2

lo 2

lo2

0352

0352

maatschappijleer 1 (gemeenschapelijk deel)

mijleer 1

ma1

0321

0321

maatschappijleer (voor profiel- of vrij deel)

mijleer

ma

0322

0322

natuurkunde 1

natuurkunde 1

na1

0171

0171

natuurkunde 1,2

natuurkunde 1,2

na12

0172

0172

Nederlandse taal (oud)

Nederlands

ne

0011

0011

Russische taal (oud)

Russisch

ru

 

0091

Russische taal 1

Russisch 1

ru1

0092

 

Russische taal 1,2

Russisch 1,2

ru12

0093

 

Russische taal (elementair)

Russisch-e

ru-e

0094

0094

scheikunde (oud)

scheikunde

sk

0181

 

scheikunde 1

scheikunde 1

sk1

 

0182

scheikunde 1,2

scheikunde 1,2

sk12

 

0183

Spaanse taal (oud)

Spaans

sp

 

0081

Spaanse taal 1

Spaans 1

sp1

0082

 

Spaanse taal 1,2

Spaans 1,2

sp12

0083

 

Spaanse taal (elementair)

Spaans-e

sp-e

0084

0084

Turkse taal (oud)

Turks

tu

 

0101

Turkse taal 1

Turks 1

tu1

0102

 

Turkse taal 1,2

Turks 1,2

tu12

0103

 

Turkse taal (elementair)

Turks-e

tu-e

0104

0104

wiskunde A1

wiskunde A1

wa1

0141

0141

wiskunde A1,2

wiskunde A1,2

wa12

0142

0142

wiskunde B1

wiskunde B1

wb1

0151

0151

wiskunde B1,2

wiskunde B1,2

wb12

0152

0152

blijvend

       

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

Afk.

Code profielvakken

     

havo

vwo

algemene natuurwetenschappen

anw

anw

0301

0301

aardrijkskunde

aardrijkskunde

ak

0131

0131

filosofie

filosofie

fi

0311

0311

management en organisatie

m&o

m&o

0251

0251

informatica

Informatica

in

0161

0161

klassieke culturele vorming

kcv

kcv

 

0371

muziek

muziek

mu

0260

0260

tekenen

tekenen

te

0270

0270

nieuw

       

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

Afk.

Code profielvakken

     

havo

vwo

Nederlandse taal en literatuur

Nederlands

netl

1001

1001

Engelse taal en literatuur

Engels

entl

1002

1002

Franse taal en literatuur

Frans

fatl

1003

1003

Duitse taal en literatuur

Duits

dutl

1004

1004

Spaanse taal en literatuur

Spaans

sptl

1005

1005

Italiaanse taal en literatuur

Italiaans

ittl

1006

1006

Russische taal en literatuur

Russisch

rutl

1007

1007

Turkse taal en literatuur

Turks

tutl

1008

1008

Arabische taal en literatuur

Arabisch

artl

1009

1009

Latijnse taal en literatuur

Latijn

latl

 

1010

Griekse taal en literatuur

Grieks

grtl

 

1011

Spaanse taal en literatuur (elementair)

Spaans-e

s-e

1012

1012

Italiaanse taal en literatuur (elementair)

Italiaans-e

i-e

1013

1013

Russische taal en literatuur (elementair)

Russisch-e

r-e

1014

1014

Turkse taal en literatuur (elementair)

Turks-e

t-e

1015

1015

Arabische taal en literatuur (elementair)

Arabisch-e

a-e

1016

1016

Friese taal en cultuur

Fries

frtc

1017

1017

biologie

biologie

biol

1018

1018

maatschappijleer

mijleer

maat

1019

1019

culturele en kunstzinnige vorming

ckv

ckv

1020

1020

geschiedenis

geschiedenis

ges

1021

1021

economie

economie

econ

1022

1022

natuurkunde

natuurkunde

nat

1023

1023

wiskunde A

wiskunde A

wisA

1024

1024

wiskunde B

wiskunde B

wisB

1025

1025

wiskunde C

wiskunde C

wisC

 

1026

wiskunde D

wiskunde D

wisD

1027

1027

scheikunde

scheikunde

schk

1028

1028

kunst (algemeen)

kunst algemeen

kua

1029

1029

kunst (beeldende vormgeving)

kunst beeldend

kubv

1030

1030

kunst (muziek)

kunst muziek

kumu

1031

1031

kunst (drama)

kunst drama

kudr

1032

1032

kunst (dans)

kunst dans

kuda

1033

1033

maatschappijwetenschappen

maatschwet

maw

1034

1034

natuur, leven en technologie

nlt

nlt

1035

1035

handvaardigheid

handvaardigheid

hndv

1036

1036

textiele vormgeving

textiele vorm

txvg

1037

1037

lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel)

lo

lo

0353

0353

bewegen, sport en maatschappij

bsm

bsm

1038

1038

literatuur

literatuur

lit

1039

1039

godsdienst

godsdienst

gds

1060

1060

levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

levens vorm

lv

1061

1061

Nederlandse taal

Nederlands

nezl

1062

1062

Engelse taal

Engels

enzl

1063

1063

Franse taal

Frans

fazl

1064

1064

Duitse taal

Duits

duzl

1065

1065

Spaanse taal

Spaans

spzl

1066

1066

Italiaanse taal

Italiaans

itzl

1067

1067

Russische taal

Russisch

ruzl

1068

1068

Turkse taal

Turks

tuzl

1069

1069

Arabische taal

Arabisch

arzl

1070

1070

Latijnse taal en literatuur met kcv

Latijn met kcv

lakc

 

1050

Griekse taal en literatuur met kcv

Grieks met kcv

grkc

 

1051

Rekentoets

Rekentoets

rkt

1107

1107

maatschappelijke stage

maatsch stage

msst

1112

1112

vakken waarvoor een individuele licentie van OCW vereist is

       

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

Afk.

Code profielvakken

     

havo

vwo

Hebreeuws Klassiek 1

Klassiek Hebreeuws 1

kh1

0381

0381

Hebreeuws Klassiek 1,2

Klassiek Hebreeuws 1,2

kh 12

0382

0382

Hebreeuws Modern 1

Modern Hebreeuws 1

mh1

0391

0391

Hebreeuws Modern 1,2

Modern Hebreeuws 1,2

mh12

0392

0392

onderzoek- en kenniscentrum Villa Bredero

Villa Bredero

okvb

0305

0305

Portugees

Portugees

port

0205

0205

vooropleiding muziekvakonderwijs

vo muziek

vomu

0431

0431

vooropleiding dansvakonderwijs

vo dans

voda

0432

0432

Chinese taal en cultuur

Chinees

chtc

1052

1052

Chinese taal en cultuur (elementair)

Chinees-e

chte

1071

1071

onderzoek en ontwerpen (beschikking 2007)

o&o

o&o

1054

1054

onderzoek en ontwerpen (beschikking 2005)

o&o

o&o

0302

0302

product ontwerpen

prod ontwerp

pron

1055

1055

mens en religie

mens en reli

mere

1058

1058

geloof, leven en filosofie

glf

glf

1059

1059

religie, mens en samenleving

rms

rms

1072

1072

Klassiek Hebreeuwse taal en literatuur

klassiek hebreeuwse tali

khtl

1093

1093

Modern Hebreeuwse taal en literatuur

modern hebreeuwse tali

mhtl

1094

1094

bijlage vakcodetabel vmbo 2014/2015

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

afkorting

BB

Vakcode

KB

Vakcode

GL

Vakcode

TL

Vakcode

beroepsgerichte programma’s in het vmbo

           
           

Sector techniek

           

bouwtechniek

           

bouwtechniek – timmeren

tim

btt

0601

0601

0601

 

bouwtechniek – metselen

mets

btm

0611

0611

0611

 

bouwtechniek – schilderen/afwerkingstechnieken

schild

bts

0621

0621

0621

 

Bouwtechniek – fijnhoutbewerking

fijnhout

btf

0606

0606

0606

 

elektrotechniek

elek

et

0631

0631

0631

 

grafimedia

gramed

gm

0642

0642

0642

 

installatietechniek

instaltech

it

0651

0651

0651

 

metaaltechniek

metatech

mt

0661

0661

0661

 

transport en logistiek

translog

tl

0671

0671

0671

 

voertuigentechniek

voertech

vt

0681

0681

0681

 
             

Intrasectorale programma’s

           

metalektro

metalektro

me

0686

0686

0686

 

bouw-breed

bouwbreed

bb

0626

0626

0626

 

instalektro

instalektro

ie

0696

0696

0696

 

techniek breed

techbreed

tb

0697

0697

0697

 
             

Intersectorale programma’s

           

ict-route

ictroute

ictr

0698

0698

0698

 

technologie in de gemengde leerweg T

techglt

tglt

   

0728

 

technologie in de gemengde leerweg E

techgle

tgle

   

0729

 

technologie in de gemengde leerweg Z&W

techglzw

tglz

   

0730

 

intersectoraal technologie & commercie

intersectc

istc

0731

0731

0731

 

intersectoraal technologie & dienstverlening

intersectd

istd

0732

0732

0732

 

intersectoraal dienstverlening & commercie

intersecdc

isdc

0733

0733

0733

 

sport,dienstverlening en veiligheid

sportdv

sdv

0727

0727

   
             

Sector zorg en welzijn

           

uiterlijke verzorging

uitverz

uv

0701

0701

0701

 

verzorging

verz

vz

0711

0711

0711

 
             

Intrasectorale programma’s

           

zorg en welzijn breed

zorgwelbreed

zwb

0726

0726

0726

 
             

Sector economie

           

administratie

admin

ad

0801

0801

0801

 
             

consumptief

           

consumptief – horeca

horeca

coh

0811

0811

0811

 

consumptief – bakken

bakken

cob

0821

0821

0821

 
             

handel en verkoop

handelverk

hv

0831

0831

0831

 

mode en commercie

modecom

mc

0841

0841

0841

 
             

Intrasectorale programma’s

           

handel en administratie

handadm

ha

0856

0856

0856

 

consumptief-breed

consbreed

cb

0866

0866

0866

 
             

Sector landbouw

           

landbouw en natuurlijke omgeving

           

LNO plantenteelt/variant: open teelt

pteeltopen

lnpo

0901

 

0901

 

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt

pteeltgesl

lnpg

0911

 

0911

 

LNO plantenteelt

pteelt

lnp

1073

 

1073

 

LNO groene ruimte

groenruim

lngr

0921

 

0921

 

LNO bloembinden en -schikken

bloembin

lnb

0931

 

0931

 

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren

dierzorgp

lndp

0941

 

0941

 

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren

dierzorgg

lndg

0951

 

0951

 

LNO dierhouderij en -verzorging

dierzorg

lnd

1074

 

1074

 

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

verwagprod

vap

0961

 

0961

 

LNO agrarische bedrijfseconomie

agrabed

lnab

 

0978

   

LNO agrarische techniek

agratech

lnat

 

0979

   
             

combinatievakken:

           

LNO plantenteelt/variant: open teelt en groene ruimte

pto-gr

pog

 

1075

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en groene ruimte

ptg-gr

pgg

 

1076

   

LNO plantenteelt en groene ruimte

pteelt-gr

pgr

 

0904

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en bloembinden en -schikken

pto-bs

pob

 

1077

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en bloembinden en -schikken

ptg-bs

pgb

 

1078

   

LNO plantenteelt en bloembinden en -schikken

pteelt-b

pb

 

0905

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en dierhouderij en -verzorging

pto-dv

pod

 

1079

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en dierhouderij en -verzorging

ptg-dv

pgd

 

1080

   

LNO plantenteelt en dierhouderij en -verzorging

pteelt-d

pd

 

0906

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en verwerking agrarische producten

pto-va

pov

 

1081

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en verwerking agrarische producten

ptg-va

pgv

 

1082

   

LNO plantenteelt en verwerking agrarische producten

pteelt-vap

pvap

 

0907

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en agrarische bedrijfseconomie

pto-ab

poa

 

1083

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en agrarische bedrijfseconomie

ptg-ab

pga

 

1084

   

LNO plantenteelt en agrarische bedrijfseconomie

pteelt-ab

pab

 

0908

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en agrarische techniek

pto-at

pot

 

1085

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en agrarische techniek

ptg-at

pgt

 

1086

   

LNO plantenteelt en agrarische techniek

pteelt-at

pat

 

0909

   

LNO groene ruimte en bloembinden en -schikken

groenruim-b

grb

 

0924

   

LNO groene ruimte en dierhouderij en -verzorging

groenruim-d

grd

 

0925

   

LNO groene ruimte en verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

groenruim-vap

grva

 

0926

   

LNO groene ruimte en agrarische bedrijfseconomie

groenruim-ab

grab

 

0927

   

LNO groene ruimte en agrarische techniek

groenruim-at

grat

 

0928

   

LNO bloembinden en -schikken en dierhouderij en -verzorging

bloembin-d

bd

 

0934

   

LNO bloembinden en -schikken en verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

bloembin-vap

bvap

 

0935

   

LNO bloembinden en -schikken en agrarische bedrijfseconomie

bloembin-ab

bab

 

0936

   

LNO bloembinden en -schikken en agrarische techniek

bloembin-at

bat

 

0937

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren en verwerking agrarische producten

dvp-vap

dvpv

 

1087

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren en verwerking agrarische producten

dvg-vap

dvgv

 

1088

   

LNO dierhouderij en -verzorging en verwerking agrarische producten

dierzorg-vap

dvap

 

0945

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren en agrarische bedrijfseconomie

dvp-ab

dvpa

 

1089

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren en agrarische bedrijfseconomie

dvg-ab

dvga

 

1090

   

LNO dierhouderij en -verzorging en agrarische bedrijfseconomie

dierzorg-ab

dab

 

0946

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren en agrarische techniek

dvp-at

dvpt

 

1091

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren en agrarische techniek

dvg-at

dvgt

 

1092

   

LNO dierhouderij en -verzorging en agrarische techniek

dierzorg-at

dat

 

0947

   

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie en agrarische bedrijfseconomie

verwagprod-ab

vaab

 

0965

   

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie en agrarische techniek

verwagprod-at

vaat

 

0966

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren

pto-dvp

podp

 

1097

   

LNO plantenteelt/variant: open teelt en dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren

pto-dvg

podg

 

1098

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren

ptg-dvp

pgdp

 

1099

   

LNO plantenteelt/variant: gesloten teelt en dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren

ptg-dvg

pgdg

 

1100

   

LNO bloembinden en -schikken en dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren

bs-dvp

bdp

 

1101

   

LNO bloembinden en -schikken en dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren

bs-dvg

bdg

 

1102

   

LNO plantenteelt en dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren

pteelt-dvp

pdp

 

1103

   

LNO plantenteelt en dierhouderij en -verzorging/variant: gezelschapsdieren

pteelt-dvg

pdg

 

1104

   

LNO dierhouderij en -verzorging/variant: productiedieren en groene ruimte

dvp-gr

dpg

 

1105

   

LNO dierhouderij en -verzoring/variant: gezelschapsdieren en groene ruimte

dvg-gr

dgg

 

1106

   
             

Intrasectorale programma’s

           

landbouw-breed

landbouw

lb

0986

0986

0986

 
             

Algemene vakken

           

aardrijkskunde

aardrijkskunde

ak

0131

0131

0131

0131

Arabische taal

Arabisch

ar

0111

0111

0111

0111

biologie

biologie

bi

0191

0191

0191

0191

Duitse taal

Duits

du

0063

0063

0063

0063

economie

economie

ec

0233

0233

0233

0233

Engelse taal

Engels

en

0071

0071

0071

0071

Franse taal

Frans

fa

0053

0053

0053

0053

geschiedenis en staatsinrichting

gesch/staatsinr

gs

0125

0125

0125

0125

kunstvakken I (gemeenschappelijk deel)

kunstv I

kv1

0416

0416

0416

0416

kunstvakken II beeldende vakken-audiovisuele vormgeving

beeldend-av

bav

   

0420

0420

kunstvakken II beeldende vakken-film

beeldend-fi

bfi

   

0421

0421

kunstvakken II beeldende vakken-fotografie

beeldend-fo

bfo

   

0422

0422

kunstvakken II beeldende vakken-handvaardigheid/handenarbeid

beeldend-ha

bha

   

0417

0417

kunstvakken II beeldende vakken-handvaardigheid/textiele werkvormen

beeldend-tw

btw

   

0419

0419

kunstvakken II beeldende vakken-tekenen

beeldend-te

bte

   

0418

0418

kunstvakken II dans

dans

kda

   

0414

0414

kunstvakken II drama

drama

kdr

   

0415

0415

kunstvakken II muziek

muziek

kmu

   

0413

0413

lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel)

lo

lo

0353

0353

0353

0353

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

mijleer

ma

0322

0322

0322

0322

maatschappijleer II

mijleer II

ma2

0323

0323

0323

0323

natuur- en scheikunde I

nask I

nsk1

0173

0173

0173

0173

natuur- en scheikunde II

nask II

nsk2

   

0174

0174

Nederlandse taal

Nederlands

ne

0011

0011

0011

0011

Spaanse taal

Spaans

sp

0081

0081

0081

0081

Turkse taal

Turks

tu

0101

0101

0101

0101

wiskunde

wiskunde

wi

0153

0153

0153

0153

lichamelijke opvoeding 2

lo2

lo2

   

0352

0352

Friese taal en cultuur

Fries

frtc

   

1017

1017

Rekentoets

Rekentoets

rkt

1107

1107

1107

1107

maatschappelijke stage

maatsch stage

msst

1112

1112

1112

1112

             

vakken waarvoor een individuele licentie van OCW vereist is

           

haven en vervoer

havenvervoer

hvs

0692

0692

0692

 

mode en techniek

modetech

mot

0699

0699

0699

 

rijn, binnen- en kustvaart

rbkvaart

rbk

0691

0691

0691

 

toerisme & recreatie

toerisme & recreatie

tr

0876

0876

0876

 

Hebreeuws Klassiek

Klassiek Hebreeuws

Kh

     

0383

Hebreeuws Modern

Modern Hebreeuws

Mh

     

0393

bouwtechniek – infra

infra

bti

1095

1095

1095

 

IT/Informatica

IT/Informatica

it/i

     

1096

vooropleiding muziekvakonderwijs

vo muziek

vomu

     

0431

vooropleiding dansvakonderwijs

vo dans

voda

     

0432

             

vakken in verband met pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

           

Bouwen, wonen en interieur

bouwwonenint

bwi

1200

1200

1200

 

Bouwproces en bouwvoorbereiding

bouwprocvoorb

bpbv

1201

1201

1201

 

Bouwen vanaf de fundering

bouwenfundering

bfun

1202

1202

1202

 

Hout- en Meubelverbindingen

houtmeubelverb

hmvb

1203

1203

1203

 

Design en decoratie

designdec

ddec

1204

1204

1204

 

Constructieve aansluitingen en afwerking

constraansluitafw

caa

1205

1205

1205

 

Schoonmetselwerk

schoonmetselw

schm

1206

1206

1206

 

Schilderen van hout en steenachtige ondergronden

schilhoutsteen

shso

1207

1207

1207

 

Interieurbouw, stands en betimmeringen

intstandbetim

isb

1208

1208

1208

 

Bouwkundig onderhoud en renovatie

bouwkonderhren

bor

1209

1209

1209

 

Gevelopeningen

gevelopeningen

geve

1210

1210

1210

 

Daken en kapconstructies

dakkapconstructies

dkcs

1211

1211

1211

 

Vloeren

vloeren

vloe

1212

1212

1212

 

Bouwmethoden en bouwstijlen

bouwmethoden

bmet

1213

1213

1213

 

Bijzonder metselwerk

bijzmetselwerk

bmsw

1214

1214

1214

 

Scheidingswanden

scheidingswand

schw

1215

1215

1215

 

Wandafwerking

wandafwerking

wafw

1216

1216

1216

 

Schilderen en spuiten van metalen en kunststof ondergronden

schilderen

schi

1217

1217

1217

 

Onderhoud schilderwerk

onderhschilderw

osw

1218

1218

1218

 

Glas

glas

glas

1219

1219

1219

 

Meubelmaken

meubelmaken

meub

1220

1220

1220

 

Bouw- en woonrijp maken

bouwrwoonrmaken

brwr

1221

1221

1221

 

Terreinafwerking

terreinafw

tafw

1222

1222

1222

 

Interieurontwerp en design

interieurontwdesign

intd

1223

1223

1223

 
             

Produceren, installeren en energie

prodinstallenergie

pie

1300

1300

1300

 

Ontwerpen en maken

ontwerpenmaken

ontw

1301

1301

1301

 

Bewerken en verbinden van materialen

bewerkverbmat

bevm

1302

1302

1302

 

Besturen en automatiseren

bestautom

baut

1303

1303

1303

 

Installeren en monteren

installmont

insm

1304

1304

1304

 

Plaat- en constructiewerk

plaatconstrwerk

plcw

1305

1305

1305

 

Booglassen

booglassen

bgl

1306

1306

1306

 

Klimaattechnologie

klimaattechn

klit

1307

1307

1307

 

Procestechniek

procestechn

pt

1308

1308

1308

 

Zonne- en windenergie

zonnewindenerg

zowi

1309

1309

1309

 

Werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud

wtkelektrotonderh

wtet

1310

1310

1310

 

Utiliteitsinstallaties

utiliteitsinstal

utii

1311

1311

1311

 

Booglassen 2

booglassen2

bgl2

1312

1312

1312

 

CNC technieken

CNCtechn

cnc

1313

1313

1313

 

Drinkwater en sanitair

watersanitair

wats

1314

1314

1314

 

Warmtetechniek

warmtetechn

wrmt

1315

1315

1315

 

Dakbedekking

dakbedekk

dakb

1316

1316

1316

 

Verspaningstechnieken

verspaningstechn

vspt

1317

1317

1317

 

Woon- en kantoortechnologie

woonkantoortechn

wkt

1318

1318

1318

 

Procestechniek 2

procestechn2

pt2

1319

1319

1319

 

Besturing en automatisering 2 (domotica)

bestautom2

ba2d

1320

1320

1320

 

(Mobiele) communicatietechnologie

mobcommtechn

mcmt

1321

1321

1321

 

Nutsvoorzieningen

nutsvoorz

nvz

1322

1322

1322

 

Koudetechnologie

koudetechn

kout

1323

1323

1323

 
             

Mobiliteit en transport

mobiliteittransport

mobt

1400

1400

1400

 

Motorconditie testen

motorconditietest

mct

1401

1401

1401

 

Wielophanging en carrosserie

wielophcarrosserie

wohc

1402

1402

1402

 

Verlichting en comfortsystemen

verlichtcomfortsyst

vlcs

1403

1403

1403

 

Transport

transport

trns

1404

1404

1404

 

Motorsystemen

motorsyst

mots

1405

1405

1405

 

Aandrijf- en remsystemen

aandrijfremsyst

adrs

1406

1406

1406

 

Elektronica

elektronica

elek

1407

1407

1407

 

Bedrijfswagens

bedrijfswag

bdrw

1408

1408

1408

 

Fietstechniek

fietstechn

ftst

1409

1409

1409

 

Gemotoriseerde tweewielers

gemottweewiel

mott

1410

1410

1410

 

Carrosseriebouw

carrosseriebouw

carb

1411

1411

1411

 

Autoschade en spuiten

autoschadespuiten

ass

1412

1412

1412

 

Verbrandingsmotoren

verbrandingsmot

vbrm

1413

1413

1413

 

Ritvoorbereiding en ritafhandeling

ritvoorb/afhand

rvra

1414

1414

1414

 

Mobiele werktuigen

mobwerktuigen

mwt

1415

1415

1415

 

Operationele magazijnwerkzaamheden

operatmagzwerkz

omwz

1416

1416

1416

 
             

Media, vormgeving en ICT

mediavorgICT

mvic

1500

1500

1500

 

Audiovisuele vormgeving en productie

audiovisvormgprod

avp

1501

1501

1501

 

2D en 3D vormgeving en productie

2d/3Dvormgprod

2d3d

1502

1502

1502

 

ICT

ict

ict

1503

1503

1503

 

Interactieve vormgeving en productie

interactvormgprod

ivp

1504

1504

1504

 

3D vormgeving en realisatie

3Dvormreal

3dvr

1505

1505

1505

 

Idee ontwikkeling

ideeontw

idee

1506

1506

1506

 

Netwerkbeheer

netwerkbeh

netw

1507

1507

1507

 

Printmedia productie

printmediaprod

pmp

1508

1508

1508

 

Tekenen, schilderen en illustreren

tekschildillustr

tsi

1509

1509

1509

 

Game-design

game-design

gamd

1510

1510

1510

 

Fotografie

fotograf

foto

1511

1511

1511

 

Licht, geluid en decor

licht,geluid,dec

lgd

1512

1512

1512

 

Applicatieontwikkeling

appl-ontwikkeling

appo

1513

1513

1513

 

Digitale beveiliging

digibeveiliging

dgbv

1514

1514

1514

 

Sign

sign

sign

1515

1515

1515

 

Vormgeving en typografie

vormgtypogr

vgtg

1516

1516

1516

 
             

Zorg en welzijn

zorgwelzijn

zw

1600

1600

1600

 

Mens en gezondheid

mensgezondh

mgez

1601

1601

1601

 

Mens en omgeving

mensomgev

momg

1602

1602

1602

 

Mens en activiteit

mensactivit

mact

1603

1603

1603

 

Mens en zorg

menszorg

mzrg

1604

1604

1604

 

Uiterlijke verzorging breed

uiterlverzbreed

uvb

1605

1605

1605

 

Haarverzorging

haarverzorg

hrvz

1606

1606

1606

 

Huidverzorging

huidverzorg

hdvz

1607

1607

1607

 

Hand- en voetverzorging

hand/voetverz

hvvz

1608

1608

1608

 

Wonen, welzijn en zorg

wonenwelzzorg

wwz

1609

1609

1609

 

Wonen en huishouden

wonenhuish

whh

1610

1610

1610

 

Verzorging

verzorging

verz

1611

1611

1611

 

Dagbesteding

dagbesteding

dagb

1612

1612

1612

 

Facilitaire dienstverlening zorg en welzijn

facdienstzw

fzw

1613

1613

1613

 

Beveiliging en veligheid

beveilig/veiligh

bevv

1614

1614

1614

 

Gebouwenbeheer

gebouwbeheer

gebb

1615

1615

1615

 

Sport en bewegen

sportbewegen

spbw

1616

1616

1616

 

Voorkomen van ongevallen en EHBO

ongevallenehbo

ehbo

1617

1617

1617

 

Communicatie

communicatie

comm

1618

1618

1618

 
             

Economie en ondernemen

eco&ondern

eo

1700

1700

1700

 

Commercieel

commercieel

com

1701

1701

1701

 

Secretarieel

secretarieel

sec

1702

1702

1702

 

Logistiek

logistiek

log

1703

1703

1703

 

Administratie

administratie

adm

1704

1704

1704

 

Commercieel 2

commercieel2

com2

1705

1705

1705

 

Secretarieel 2

secretarieel2

sec2

1706

1706

1706

 

Logistiek 2

logistiek2

log2

1707

1707

1707

 

Administratie 2

administratie2

adm2

1708

1708

1708

 

Ondernemen

ondernemen

ondn

1709

1709

1709

 

Webshop

webshop

webs

1710

1710

1710

 

Vormgeving

vormgeving

vorm

1711

1711

1711

 

Mode en Design

modedesign

mode

1712

1712

1712

 
             

Horeca, bakkerij en recreatie

horeca,bakk,recr

hbr

1800

1800

1800

 

Gastheerschap

gastheerschap

ghs

1801

1801

1801

 

Bakkerij

bakkerij

bakk

1802

1802

1802

 

Keuken

keuken

keu

1803

1803

1803

 

Recreatie

recreatie

rec

1804

1804

1804

 

Gastheerschap 2

gastheerschap2

ghs2

1805

1805

1805

 

Brood en banketspecialiteiten

broodbanketspec

brba

1806

1806

1806

 

Keuken 2

keuken2

keu2

1807

1807

1807

 

Recreatie 2

recreatie2

rec2

1808

1808

1808

 

Patisserie

patisserie

pati

1809

1809

1809

 

De bijzondere keuken

bijzkeuken

bzkk

1810

1810

1810

 

Traiteur

traiteur

trai

1811

1811

1811

 

Facilitaire dienstverlening horeca, bakkerij en recreatie

facdiensthbr

fhbr

1812

1812

1812

 
             

Dienstverlening en producten

dienstverlproduct

dvpr

1900

1900

1900

 

Organiseren van een activiteit

orgactiviteit

oact

1901

1901

1901

 

Presenteren, promoten en verkopen

pres,prom,verk

ppv

1902

1902

1902

 

Een product maken en verbeteren

productmakverb

prmv

1903

1903

1903

 

Multimediaal product maken en communiceren

multimedprod

mmpm

1904

1904

1904

 

Game maker

gamemaker

gamm

1905

1905

1905

 

Robotica

robotica

robo

1906

1906

1906

 

Natuurtalent

natuurtalent

natt

1907

1907

1907

 

Gezonde leefstijl

gezondeleefst

gezl

1908

1908

1908

 

Podium

podium

podi

1909

1909

1909

 

Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid

unifberoep

unib

1910

1910

1910

 
             

Groen

groen

grn

2000

2000

2000

 

Groene productie

groeneproductie

grpr

2001

2001

2001

 

Tussen productie en verkoop

productverkoop

tpv

2002

2002

2002

 

Vergroening stedelijke omgeving

vergrverstedelomg

vvo

2003

2003

2003

 

Groene vormgeving en verkoop

grvormgverk

grvv

2004

2004

2004

 

Het groene machinepark

groenmachinepark

grmp

2005

2005

2005

 

Tuinontwerp en -aanleg

tuinontw&aanl

toa

2006

2006

2006

 

Werk in tuin en landschap

werktuin&land

wtl

2007

2007

2007

 

Bloemwerk

bloemwerk

blwk

2008

2008

2008

 

Groene vormgeving en styling

grvormstyling

grvs

2009

2009

2009

 

Groene groei

groenegroei

grgr

2010

2010

2010

 

Groei en oogst

groeioogst

greo

2011

2011

2011

 

Houden van dieren

houdendier

hvdr

2012

2012

2012

 

Gezonde dieren

gezonddier

gzdr

2013

2013

2013

 

Water

water

watr

2014

2014

2014

 

Smakelijk eten

smakelijketen

smak

2015

2015

2015

 

Groene zorg

groenezorg

grzg

2016

2016

2016

 

Natuurlijk groen

natgroen

natg

2017

2017

2017

 
             

Maritiem en techniek

maritiemtechn

mate

2100

2100

2100

 
bijlage vakcodetabel volwasseneneducatie 2014/2015

Volwasseneneducatie

     

wettelijke vaknaam

roepnaam

afkorting

vakcode

andere taal

andere taal

at

0991

beroepen- en loopbaanoriëntatie

beroeploopbaan

blo

0994

digitale vaardigheden

digvaar

diva

0996

handvaardigheid

handvaar

hava

0995

kennis van de wereld

kenniswereld

kvdw

0993

maatschappij-oriëntatie

maatschoriëntatie

maor

0992

NT2

nt2

nt2

0990

overig

overig

ov

0999

sleutelvaardigheden

sleutvaar

sv

0998

NT2, gericht op alfabetisering

nt2a

nt2a

1057

De vakcodes voor vmbo-tl, havo en vwo ten behoeve van volwasseneneducatie zijn gelijk aan de vakcodes voor voor vmbo-tl, havo en vwo en zijn te vinden in de desbetreffende tabellen.

Technische toelichting bijlage III

[Vervallen per 29-08-2015]

In verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel is er een nieuwe vakcode maatschappelijke stage toegevoegd voor vwo, havo en vmbo.

In verband met het project vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo zijn er in het vmbo veel nieuwe vakken toegevoegd. Deze vakken kunnen uitsluitend gebruikt worden door de scholen die betrokken zijn bij de pilot ‘Vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma’s vmbo’.

Terug naar begin van de pagina