Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-07-2016.]
Geldend van 19-07-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 juli 2014, kenmerk 614538-122744-DMO, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2014

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden met ingang van 1 juli 2014 vastgesteld als volgt:

A

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

B

welvaartstoeslag vanaf 1 juli 2014

van

tot en met

   

1.225,21

1.356,79

24.702,96 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag maal factor

plus extra

bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

17,0710

194,00

1.404,45

1.446,64

19,0979

194,00

1.446,65

2.021,13

17,1436

194,00

2.021,14

2.066,96

17,1611

194,00

2.066,97

2.113,24

17,1628

194,00

2.113,25

2.158,62

17,1641

194,00

2.158,63

2.204,45

17,1661

194,00

2.204,46

2.248,92

17,1679

194,00

2.248,93

2.294,76

17,1696

194,00

2.294,77

2.385,51

17,1716

194,00

2.385,52

2.485,34

17,1754

194,00

2.485,35

2.583,36

17,1785

194,00

2.583,37

2.678,65

17,1822

194,00

2.678,66

2.679,11

17,2146

194,00

2.679,12

2.726,30

17,2179

194,00

2.726,31

2.773,49

17,2198

194,00

2.773,50

2.820,23

17,2253

194,00

2.820,24

2.867,88

17,2269

194,00

2.867,89

2.914,62

17,2327

194,00

2.914,63

2.961,36

17,2345

194,00

2.961,37

2.961,81

17,2352

194,00

2.961,82

3.004,92

17,2386

195,00

3.004,93

3.048,94

17,2396

195,00

3.048,95

3.092,96

17,2440

195,00

3.092,97

3.136,07

17,2449

195,00

3.136,08

3.136,52

17,2485

195,00

3.136,53

3.180,08

17,2495

195,00

3.180,09

3.223,19

17,2503

195,00

3.223,20

3.223,64

17,2541

195,00

3.223,65

3.267,21

17,2549

195,00

3.267,22

3.310,32

17,2557

195,00

3.310,33

3.353,88

17,2611

195,00

3.353,89

3.397,44

17,2719

195,00

3.397,45

3.441,01

17,2747

195,00

3.441,02

3.484,57

17,2759

195,00

3.484,58

3.528,13

17,2808

195,00

3.528,14

3.571,69

17,2816

195,00

3.571,70

3.615,26

17,2866

195,00

3.615,27

3.658,82

17,2879

195,00

3.658,83

3.659,27

17,2891

195,00

3.659,28

3.713,73

17,2923

195,00

3.713,74

3.768,18

17,2934

195,00

3.768,19

3.822,63

17,2986

195,00

3.822,64

3.823,09

17,3134

195,00

3.823,10

3.877,54

17,3150

195,00

3.877,55

3.932,00

17,3186

195,00

3.932,01

3.986,45

17,3198

195,00

3.986,46

4.040,90

17,3247

195,00

4.040,91

4.084,02

17,3264

195,00

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina