Regeling vergoeding bestuur Bureau Financieel Toezicht

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 juni 2014, nr. 522625, houdende regels met betrekking tot de vergoedingen van de bestuursleden van het Bureau Financieel Toezicht (Regeling vergoeding bestuur Bureau Financieel Toezicht)

Artikel 1

De voorzitter van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,123.

Artikel 2

De overige leden van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 17 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,086.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 juni 2014

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina