Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 02-07-2015.]
Geldend van 02-07-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 juni 2013, 119387-104410-DMO, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2013

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden met ingang van 1 juli 2013 vastgesteld als volgt:

A

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

B

welvaartstoeslag vanaf 1 juli 2013

van

tot en met

1.225,21

1.356,79

24 056,88 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag maal factor

plus extra

bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

16,8596

192,00

1.404,45

1.446,64

16,8862

192,00

1.446,65

2.021,13

16,9314

192,00

2.021,14

2.066,96

16,9487

192,00

2.066,97

2.113,24

16,9504

192,00

2.113,25

2.158,62

16,9517

192,00

2.158,63

2.204,45

16,9536

192,00

2.204,46

2.248,92

16,9554

192,00

2.248,93

2.294,76

16,9571

192,00

2.294,77

2.385,51

16,9590

192,00

2.385,52

2.485,34

16,9628

192,00

2.485,35

2.583,36

16,9659

192,00

2.583,37

2.678,65

16,9696

192,00

2.678,66

2.679,11

17,0016

192,00

2.679,12

2.726,30

17,0048

192,00

2.726,31

2.773,49

17,0067

192,00

2.773,50

2.820,23

17,0121

192,00

2.820,24

2.867,88

17,0137

192,00

2.867,89

2.914,62

17,0195

192,00

2.914,63

2.961,36

17,0212

192,00

2.961,37

2.961,81

17,0219

192,00

2.961,82

3.004,92

17,0253

193,00

3.004,93

3.048,94

17,0263

193,00

3.048,95

3.092,96

17,0306

193,00

3.092,97

3.136,07

17,0315

193,00

3.136,08

3.136,52

17,0351

193,00

3.136,53

3.180,08

17,0360

193,00

3.180,09

3.223,19

17,0368

193,00

3.223,20

3.223,64

17,0406

193,00

3.223,65

3.267,21

17,0414

193,00

3.267,22

3.310,32

17,0422

193,00

3.310,33

3.353,88

17,0475

193,00

3.353,89

3.397,44

17,0582

193,00

3.397,45

3.441,01

17,0610

193,00

3.441,02

3.484,57

17,0622

193,00

3.484,58

3.528,13

17,0669

193,00

3.528,14

3.571,69

17,0677

193,00

3.571,70

3.615,26

17,0727

193,00

3.615,27

3.658,82

17,0740

193,00

3.658,83

3.659,27

17,0752

193,00

3.659,28

3.713,73

17,0784

193,00

3.713,74

3.768,18

17,0795

193,00

3.768,19

3.822,63

17,0846

193,00

3.822,64

3.823,09

17,0992

193,00

3.823,10

3.877,54

17,1008

193,00

3.877,55

3.932,00

17,1043

193,00

3.932,01

3.986,45

17,1055

193,00

3.986,46

4.040,90

17,1104

193,00

4.040,91

4.084,02

17,1120

193,00

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina