Machtigingsbesluit RCN-unit Sociale Zaken 2011

[Regeling vervallen per 30-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2015.]
Geraadpleegd op 31-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 20-06-2013.
Geldend van 20-06-2013 t/m 30-04-2015

Wetstechnische informatie voor § 3

Informatie geldend op 20-06-2013

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 20-06-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
30-12-2015 t/m 01-05-2015 Intrekking-regeling 16-12-2015 Stcrt. 2015, 47977 2015-0000306304 16-12-2015 Stcrt. 2015, 47977
20-06-2013 t/m 01-01-2011 Nieuwe-regeling 10-06-2013 Stcrt. 2013, 16288 2013-0000072572 10-06-2013 Stcrt. 2013, 16288
Naar boven