Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2014. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2024.
Geldend van 01-04-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk FM2013/372M
Identificatienummer BWBR0032957
Rechtsgebied Bank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
Overheidsthema Financiën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-04-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 11-12-2014 Stcrt. 2014, 36648
Wijziging 06-02-2024 Stcrt. 2024, 5394 2024-0000080747 06-02-2024 Stcrt. 2024, 5394
Wijziging 15-02-2023 Stcrt. 2023, 5953 2023-0000003417 15-02-2023 Stcrt. 2023, 5953
Wijziging 17-01-2022 Stcrt. 2022, 1565 2021-0000266126 17-01-2022 Stcrt. 2022, 1565
Wijziging 10-12-2020 Stcrt. 2020, 66354 2020-0000240410 10-12-2020 Stcrt. 2020, 66354
Wijziging 13-12-2019 Stcrt. 2020, 1062 2019-0000212300 13-12-2019 Stcrt. 2020, 1062
t/m 01-04-2019 1) Wijziging 22-03-2019 Stcrt. 2019, 17391 2019-0000049585 22-03-2019 Stcrt. 2019, 17391
Wijziging 26-11-2018 Stcrt. 2018, 68352 2018-196750 26-11-2018 Stcrt. 2018, 68352
Wijziging 29-11-2017 Stcrt. 2017, 69864 2017-0000220404 29-11-2017 Stcrt. 2017, 69864
Wijziging 23-06-2017 Stcrt. 2017, 36627 2017-0000117324 23-06-2017 Stcrt. 2017, 36627
Wijziging 08-12-2016 Stcrt. 2016, 68080 2016-221099 08-12-2016 Stcrt. 2016, 68080
Wijziging 16-10-2016 Stcrt. 2016, 55791 WJZ/16153443 16-10-2016 Stcrt. 2016, 55791
Wijziging 11-12-2014 Stcrt. 2014, 36648 11-12-2014 Stcrt. 2014, 36648
Wijziging 28-11-2014 Stcrt. 2014, 34759 FM2014/1838M 28-11-2014 Stcrt. 2014, 34759
Wijziging 03-02-2014 Stcrt. 2014, 3652 FM-2014-40M 03-02-2014 Stcrt. 2014, 3652
Nieuwe-regeling 26-02-2013 Stcrt. 2013, 5677 FM2013/372M 26-02-2013 Stcrt. 2013, 5677

Opmerkingen

  1. Heeft betrekking op Bijlage 5 , Bijlage 6 , Bijlage 7 , Bijlage 9 , Bijlage 12 , Artikel 2b , Bijlage 131)
Naar boven