Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2014. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 15-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2024.
Geldend van 01-04-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage 4

Informatie geldend op 01-04-2024

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
    Artikelen: 2, 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-04-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2024 Wijziging 06-02-2024 Stcrt. 2024, 5394 2024-0000080747 06-02-2024 Stcrt. 2024, 5394
01-04-2023 Wijziging 15-02-2023 Stcrt. 2023, 5953 2023-0000003417 15-02-2023 Stcrt. 2023, 5953
01-04-2022 Wijziging 17-01-2022 Stcrt. 2022, 1565 2021-0000266126 17-01-2022 Stcrt. 2022, 1565
01-04-2021 Wijziging 10-12-2020 Stcrt. 2020, 66354 2020-0000240410 10-12-2020 Stcrt. 2020, 66354
01-04-2019 Wijziging 26-11-2018 Stcrt. 2018, 68352 2018-196750 26-11-2018 Stcrt. 2018, 68352
01-04-2018 Wijziging 29-11-2017 Stcrt. 2017, 69864 2017-0000220404 29-11-2017 Stcrt. 2017, 69864
01-07-2017 Wijziging 23-06-2017 Stcrt. 2017, 36627 2017-0000117324 23-06-2017 Stcrt. 2017, 36627
01-04-2017 Wijziging 08-12-2016 Stcrt. 2016, 68080 2016-221099 08-12-2016 Stcrt. 2016, 68080 Alg. 1
01-01-2015 Wijziging 11-12-2014 Stcrt. 2014, 36648 11-12-2014 Stcrt. 2014, 36648
12-02-2014 Wijziging 03-02-2014 Stcrt. 2014, 3652 FM-2014-40M 03-02-2014 Stcrt. 2014, 3652 Alg. 2
01-01-2014 Nieuwe-regeling 26-02-2013 Stcrt. 2013, 5677 FM2013/372M 26-02-2013 Stcrt. 2013, 5677

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is voor toetsterm 3c.3 een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  2. Abusievelijk is voor toetsterm 1i.30 een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
Naar boven