Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2014. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2024.
Geldend van 01-04-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage 2

Informatie geldend op 01-04-2024

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
    Artikelen: 2, 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-04-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2019 Wijziging 26-11-2018 Stcrt. 2018, 68352 2018-196750 26-11-2018 Stcrt. 2018, 68352 Alg. 1
01-07-2017 Wijziging 23-06-2017 Stcrt. 2017, 36627 2017-0000117324 23-06-2017 Stcrt. 2017, 36627
01-04-2017 Wijziging 08-12-2016 Stcrt. 2016, 68080 2016-221099 08-12-2016 Stcrt. 2016, 68080 Alg. 2
01-01-2014 Nieuwe-regeling 26-02-2013 Stcrt. 2013, 5677 FM2013/372M 26-02-2013 Stcrt. 2013, 5677

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is op Eindterm 3e een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
  2. Abusievelijk is voor toetsterm 4a.1 een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.2)
Naar boven