Inkomstenbelasting, loonheffingen, intrekking van beleidsbesluiten

Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 23-11-2011 t/m heden

Inkomstenbelasting, loonheffingen, intrekking van beleidsbesluiten

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit regelt de intrekking van beleidsbesluiten die niet meer van belang zijn.

1. Inleiding

Dit besluit regelt de intrekking van enkele beleidsbesluiten die niet meer van belang zijn. Het gaat om drie vraag- en antwoordbesluiten die in verband met de introductie van de Wet IB 2001 zijn gepubliceerd. Het voornaamste doel van deze besluiten was om de werking van de destijds geïntroduceerde Wet IB 2001 toe te lichten. Daarnaast is een enkele goedkeuring opgenomen. Inmiddels is de werking van deze wet genoegzaam bekend en zijn de goedkeuringen vervallen of in de Wet IB 2001 verwerkt. Ook zijn vragen en antwoorden verwerkt in nieuw uitgebrachte beleidsbesluiten of in publieksvoorlichting. De beleidsbesluiten hebben hierdoor geen functie meer en worden ingetrokken.

2. Ingetrokken regelingen

De volgende beleidsbesluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:

  • Vragen en antwoorden inzake de Wet IB 2001 en de Invoeringswet Wet IB 2001 (het nieuwe belastingstelsel);

    Besluit van 25 augustus 2000, nr. CPP2000/1313M

  • Besluit van 13 februari 2001, nr. CPP2000/3210M

    Vragen en antwoorden inzake het nieuwe belastingstelsel;

  • Besluit van 30 november 2001, nr. CPP2001/3035M

    Vragen en antwoorden inzake het nieuwe belastingstelsel.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 11 november 2011

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Naar boven