Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2011–2012

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2011.
Geldend van 01-07-2011 t/m 31-12-2013

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk FM/2011/9139M
Identificatienummer BWBR0030186
Rechtsgebied Bank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
Overheidsthema Financiën

Opmerking

Regeling ook ingetrokken door Stcrt. 2013/5677 op 1 januari 2014.

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2011

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-01-2014 Intrekking-regeling 30-08-2013
samen met
21-12-2012
Stb. 2013, 339
samen met
Stb. 2012, 695
11-12-2013 Stb. 2013, 552
01-07-2011 Nieuwe-regeling 28-06-2011 Stcrt. 2011, 11829 FM/2011/9139M 28-06-2011 Stcrt. 2011, 11829
Naar boven