Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2011–2012

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-07-2011 t/m 31-12-2013

Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2011–2012

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Als toetstermen voor permanente educatie, bedoeld in artikel 7 van het besluit, worden voor de hieronder genoemde diploma’s vastgesteld de daarachter genoemde toetstermen van de Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft:

  • a. diploma basismodule: 3a.1.6, 3c.3.5, 3c.4.1, 4a.5, 4a.6, 6c.3.3, 7a 4.2, 7a.4.5, 7a.4.7, 7c.1.1;

  • b. diploma hypothecair krediet: 3c.1, 3c.3, 3e.4, 3n.2 t/m 3n.4, 6b.3, 6b.10, 6c.1 t/m 6c.6, 6d.1, 6d.2, 6g.3, 6i.1 t/m 6i.6, 6j.1 t/m 6j.9, 6l.1, 6l.2, 7b.1;

  • c. diploma consumptief krediet: 3a.1, 3a.2, 3i.2 t/m 3i.4, 3k.2, 3k.3;

  • d. diploma schadeverzekeringen: 2a.3.1, 2a.3.18, 2a.4.1 t/m 2a.4.4, 2a.4.6, 2a.4.11, 2a.4.13, 2a.4.15, 2a.4.17, 2a.5.2, 2a.5.4, 2a.5.18, 2a.5.20, 3a.3.24, 3a.3.25, 3a.4.2, 3a.4.4, 3a.4.8, 3a.4.10, 3a.4.12, 3a.5.22, 3a.6.1, 3a.6.4 t/m 3a.6.6, 5a.2.1, 5a.4.1, 5a.4.2, 5a.4.4, 5a.4.7 t/m 5a.4.11, 5a.4.15, 5a.4.17, 5b.4.1, 5b.4.2 5b.4.4, 5c.4.1, 5c.4.2, 5d.1.1 tot en met 5d.1.6, 5d.4.2, 5d.4.4, 5d.4.6, 5d.5.1, 5d.5.2, 5d.5.5, 5d.5.6 en 6.7;

  • e. diploma levensverzekeringen: 2a.18, 2a.22, 2a.27, 2a.63, 2b.2, 2b.3, 2b.6, 2b.24, 2d.7, 3a.3, 3a.14, 3a.17 t/m 3a.19, 3a.21, 3b.3, 3b.27 t/m 3b.29, 3c.2,3c.4, 3e.1 t/m 3e.4, 4c.16, 7b.3, 7b.10, 7c.1 t/m 7c.6, 7d.1, 7d.2, 7g.3, 7i.1 t/m 7i.6, 7j.1 t/m 7j.9, 7l.1,7l.2, 8b.1.

  • f. diploma volmacht: 7a.3, 7a.4, 7a.9, 7b.1 t/m 7b.3, 7c.8, 7c.9, 7c.22 t/m 7c.27, 8f.4, 9a.2, 9b.1, 9b.2, 9b.6, 9c.8 t/m 9c.10. Tevens zijn voor het diploma volmacht van toepassing de toetstermen genoemd onder d en de toetstermen genoemd onder e.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2011–2012

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Naar boven