Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2011–2012

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-07-2011 t/m 31-12-2013

Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2011–2012

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Als toetstermen voor permanente educatie, bedoeld in artikel 7 van het besluit, worden voor de hieronder genoemde diploma’s vastgesteld de daarachter genoemde toetstermen van de Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft:

  • a. diploma basismodule: 3a.1.6, 3c.3.5, 3c.4.1, 4a.5, 4a.6, 6c.3.3, 7a 4.2, 7a.4.5, 7a.4.7, 7c.1.1;

  • b. diploma hypothecair krediet: 3c.1, 3c.3, 3e.4, 3n.2 t/m 3n.4, 6b.3, 6b.10, 6c.1 t/m 6c.6, 6d.1, 6d.2, 6g.3, 6i.1 t/m 6i.6, 6j.1 t/m 6j.9, 6l.1, 6l.2, 7b.1;

  • c. diploma consumptief krediet: 3a.1, 3a.2, 3i.2 t/m 3i.4, 3k.2, 3k.3;

  • d. diploma schadeverzekeringen: 2a.3.1, 2a.3.18, 2a.4.1 t/m 2a.4.4, 2a.4.6, 2a.4.11, 2a.4.13, 2a.4.15, 2a.4.17, 2a.5.2, 2a.5.4, 2a.5.18, 2a.5.20, 3a.3.24, 3a.3.25, 3a.4.2, 3a.4.4, 3a.4.8, 3a.4.10, 3a.4.12, 3a.5.22, 3a.6.1, 3a.6.4 t/m 3a.6.6, 5a.2.1, 5a.4.1, 5a.4.2, 5a.4.4, 5a.4.7 t/m 5a.4.11, 5a.4.15, 5a.4.17, 5b.4.1, 5b.4.2 5b.4.4, 5c.4.1, 5c.4.2, 5d.1.1 tot en met 5d.1.6, 5d.4.2, 5d.4.4, 5d.4.6, 5d.5.1, 5d.5.2, 5d.5.5, 5d.5.6 en 6.7;

  • e. diploma levensverzekeringen: 2a.18, 2a.22, 2a.27, 2a.63, 2b.2, 2b.3, 2b.6, 2b.24, 2d.7, 3a.3, 3a.14, 3a.17 t/m 3a.19, 3a.21, 3b.3, 3b.27 t/m 3b.29, 3c.2,3c.4, 3e.1 t/m 3e.4, 4c.16, 7b.3, 7b.10, 7c.1 t/m 7c.6, 7d.1, 7d.2, 7g.3, 7i.1 t/m 7i.6, 7j.1 t/m 7j.9, 7l.1,7l.2, 8b.1.

  • f. diploma volmacht: 7a.3, 7a.4, 7a.9, 7b.1 t/m 7b.3, 7c.8, 7c.9, 7c.22 t/m 7c.27, 8f.4, 9a.2, 9b.1, 9b.2, 9b.6, 9c.8 t/m 9c.10. Tevens zijn voor het diploma volmacht van toepassing de toetstermen genoemd onder d en de toetstermen genoemd onder e.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2011–2012

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina