Uitvoeringsregeling Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht 2011

Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2011.
Geldend van 01-01-2011 t/m 28-02-2017

Wetstechnische informatie voor Bijlage A

Informatie geldend op 01-01-2011

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Uitvoeringsregeling Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht 2011
    Artikel: 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-01-2011)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2011 Nieuwe-regeling 15-10-2010 Stcrt. 2010, 16765 BS2010032424 15-10-2010 Stcrt. 2010, 16765
Naar boven