Regeling verwantschapstabel educatieve minor

Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 01-08-2022 t/m 31-08-2022

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2010, nr. DL/B/220470, houdende vaststelling van de verwantschapstabel educatieve minor alsmede wijziging van de Regeling subsidiëring stagebegeleiding educatieve minoren in het voortgezet onderwijs 2009–2012 (Regeling verwantschapstabel educatieve minor)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 2. Vaststelling verwantschappen

  • 1 Deze regeling strekt ertoe de verwantschapstabel vast te stellen.

  • 2 De verwantschapstabel is opgenomen als bijlage bij deze regeling.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2010.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verwantschapstabel educatieve minor.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage

wo bachelor1 in combinatie met educatieve minor

CROHO

code

Universiteit indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en)

Bevoegdheid

Aarde en economie

50668

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Aardrijkskunde

Aardwetenschappen

56986

Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit Amsterdam

Geografie, Planologie en Milieu

56947

Radboud Universiteit Nijmegen

Future Planet Studies

50425

Universiteit van Amsterdam

International Land and Water Management2

50100

Wageningen University

Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning3

56848

Wageningen University

Sociale Geografie en Planologie

56838

Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Soil, Water, Athmosphere4

56968

Wageningen University

Technische Planologie

56194

Rijksuniversiteit Groningen

Arabische Taal en Cultuur

56040

Universiteit van Amsterdam

Leraar Arabisch

Midden-Oostenstudies: Arabisch

56098

Universiteit Leiden

Fiscale Economie

56402

Universiteit Maastricht

Leraar Bedrijfseconomie

Animal Sciences (leertraject onderwijsbevoegdheid Biologie)5

56849

Wageningen University

Leraar Biologie

Liberal Arts and Sciences (Specialisatie ‘Science Program’)

50393

Universiteit Maastricht

Biologie

56860

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Wageningen University, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam

Biology

59325

Radboud Universiteit Nijmegen

Psychobiologie

50014

Universiteit van Amsterdam

Biomedische Wetenschappen

56990

Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht en Universiteit van Amsterdam

Bèta-Gamma (Afstudeerrichting Biologie)

50250

Universiteit van Amsterdam

Gezondheidswetenschappen

56553

Universiteit Maastricht

Biomedical Sciences

59324

Vrije Universiteit Amsterdam

Plantenwetenschappen (leertraject onderwijs bevoegdheid Biologie)6

56835

Wageningen University

Gezondheid en Leven7

50509

Vrije Universiteit Amsterdam

Duitse Taal en Cultuur (afstudeerrichting Duits)

56805

Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Duits

Europese Talen en Culturen (afstudeerrichting Duits)

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Taal- en Cultuurstudies (afstudeerrichting Duits)

56801

Universiteit Utrecht

Liberal Arts and Sciences (afstudeerrichting Duits)

50393

Universiteit Utrecht

Liberal Arts and Sciences (Specialisatie ‘Science Program’)

50393

Universiteit Maastricht

Chinastudies

56818

Universiteit Leiden

Leraar Chinees

Bedrijfseconomie

50750

Tilburg University

Leraar Economie

Bedrijfskunde

50645

Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en Open Universiteit

Business Administration

50897

Universiteit van Amsterdam

Economics and Business Economics

59318

Universiteit van Amsterdam

Economie

56401

Tilburg University

Economie en Bedrijfseconomie

50950

Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Tilburg University, Universiteit Utrecht

Economie en Bedrijfskunde

50905

Universiteit van Amsterdam

Economie en Beleid

50101

Wageningen University

Fiscale Economie

56402

Universiteit van Amsterdam

International Business Administration

50952

Universiteit Twente, Vrije Universiteit Amsterdam

Technische Bedrijfskunde

56994

Universiteit Twente

Management & Consumer Studies

56836

Wageningen University

Communicatie- en Informatiewetenschappen

56826

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Engels

Engelse Taal en Cultuur

56806

Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

English Language and Culture

50290

Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen

Europese Talen en Culturen (afstudeerrichting Engels)

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Liberal Arts and Sciences (afstudeerrichting Engels)

50393

Universiteit Utrecht

Literatuur en Samenleving

55823

Vrije Universiteit Amsterdam

Taal- en Cultuurstudies (afstudeerrichting Engels)

56801

Universiteit Utrecht

Filosofie

56081

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en Tilburg University

Leraar Filosofie

Europese Talen en Culturen (afstudeerrichting Frans)

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Leraar Frans

Franse Taal en Cultuur

56808

Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Liberal Arts and Sciences (afstudeerrichting Frans)

50393

Universiteit Utrecht

Romaanse Talen en Culturen (afstudeerrichting Frans)

56074

Radboud Universiteit Nijmegen

Taal- en Cultuurstudies (afstudeerrichting Frans)

56801

Universiteit Utrecht

Minorities & Multilingualism

56012

Rijksuniversiteit Groningen

Leraar Fries

Algemene Cultuurwetenschappen

56823

Erasmus Universiteit Rotterdam, Tilburg University

Leraar Geschiedenis en Staatsinrichting

Geschiedenis

56034

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Religiewetenschappen

50902

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Godsdienst en

Levensbeschouwing

Theologie

56109

Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen en Tilburg University, Theologische Universiteit Kampen, Theologische Universiteit Apeldoorn

Theologie (joint degree)

55004

Vrije Universiteit Amsterdam

Theology and Religious Studies

50910

Vrije Universiteit Amsterdam

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

56003

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Grieks, Latijn en KCV

Hebreeuwse Taal en Cultuur

50901

Universiteit van Amsterdam

Leraar Hebreeuws

Artificial Intelligence

56945

Vrije Universiteit Amsterdam

Leraar Informatica

Artificial Intelligence

56981

Rijksuniversiteit Groningen

Business Information Technology

56066

Universiteit Twente

Computer Science

50426

Vrije Universiteit Amsterdam

Computing Science

59326

Radboud Universiteit Nijmegen

Creative Technology

50447

Universiteit Twente

Technische Wiskunde

56965

Technische Universiteit Delft

Data Science and Knowledge Engineering

50300

Universiteit Maastricht

Electrical Engineering

56953

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente

Informatica

56978

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Information Sciences

56869

Vrije Universiteit Amsterdam

Informatiekunde

56842

Universiteit van Amsterdam

Universiteit Utrecht

Kunstmatige Intelligentie

56981

Universiteit van Amsterdam

Technische Informatica

56964

Technische Universiteit Delft en Technische Universiteit Eindhoven

Informatiekunde

56842

Rijksuniversiteit Groningen

Artificial Intelligence

56945

Radboud Universiteit Nijmegen

Data Science (joint degree)8

55018

Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven

Italiaanse Taal en Cultuur

56809

Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Leraar Italiaans

Kunstgeschiedenis

56824

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Kunstvakken-I en Kunstvakken-II

Latijnse Taal en Cultuur

56816

Universiteit van Amsterdam

Leraar Latijn en KCV

Oudheidwetenschappen

56704

Vrije Universiteit Amsterdam

Algemene Sociale Wetenschappen

56631

Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Leraar Maatschappijleer

Bestuurskunde

56627

Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en Tilburg University

Bestuurs- en Organisatiewetenschap

50007

Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit Amsterdam

Communicatiewetenschap

56615

Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

50035

Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Management, Society and Technology

56654

Universiteit Twente

Politicologie

56606

Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Sociologie

56601

Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en Tilburg University

Bedrijfseconomie

50750

Tilburg University

Leraar Management en Organisatie

Bedrijfskunde

50645

Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en Open Universiteit

Economie en Bedrijfseconomie

50950

Rijksuniversiteit Groningen; Universiteit

Utrecht; Erasmus Universiteit Rotterdam;

Vrije Universiteit Amsterdam; Radboud

Universiteit Nijmegen; Tilburg

University

International Business

50019

Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Maastricht

International Business Administration

50952

Universiteit Twente

Technische Bedrijfskunde

56994

Universiteit Twente

Advanced Technology

50002

Universiteit Twente

Leraar Natuurkunde

Agrotechnologie

56831

Wageningen University

Liberal Arts & Sciences (afstudeerrichting Natuurkunde)

50393

Universiteit Maastricht

Bèta-gamma

50250

Universiteit van Amsterdam

Biomedische Technologie

56226

Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Biotechnologie

56841

Wageningen University

Bouwkunde

56951

Technische Universiteit Eindhoven

Civiele Techniek

56952

Technische Universiteit Delft en Universiteit Twente

Electrical Engineering

56953

Technische Universiteit Delft en Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Environmental Sciences

56283

Wageningen University

Industrial Design

50441

Technische Universiteit Eindhoven

Industrieel Ontwerpen

56955

Technische Universiteit Delft en Universiteit Twente

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

56956

Technische Universiteit Delft

Maritieme Techniek

56957

Technische Universiteit Delft

Medische Natuurwetenschappen

50800

Vrije Universiteit Amsterdam

Moleculaire Levenswetenschappen

59304

Wageningen University

Molecular Life Sciences

56944

Radboud Universiteit Nijmegen

Nanobiologie (joint degree)

55003

Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft

Natuur- en Sterrenkunde

56984

Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit Nijmegen

Natuur- en Sterrenkunde (joint degree)

55013

Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam

Natuurkunde

50206

Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen

Science

56948

Radboud Universiteit Nijmegen

Science, Business & Innovation

50670

Vrije Universiteit Amsterdam

Soil, Water, Athmosphere

56968

Wageningen University

Sterrenkunde

50205

Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen

Technical Computer Science

59335

Universiteit Twente

Technische Aardwetenschappen

56959

Technische Universiteit Delft

Technische Informatica

56964

Technische Universiteit Delft en Technische Universiteit Eindhoven

Technische Natuurkunde

56962

Rijksuniversiteit Groningen Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente

Werktuigbouwkunde

56966

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Nederlandse Taal en Cultuur

56804

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Leraar Nederlands

Algemene Cultuurwetenschappen

56823

Tilburg University, Open Universiteit

Communicatie- en Informatiewetenschappen

56826

Tilburg University

Slavische Talen en Culturen (afstudeerrichting Russisch)

56813

Universiteit van Amsterdam

Leraar Russisch

Bèta-gamma

50250

Universiteit van Amsterdam

Leraar Scheikunde

Bio-Farmaceutische Wetenschappen

50207

Universiteit Leiden

Biomedische Technologie

56226

Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

 

Biotechnologie

56841

Wageningen University

Environmental Sciences

56283

Wageningen University

Farmaceutische Wetenschappen

56989

Vrije Universiteit Amsterdam

Farmacie

56157

Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht

Food Technology

56973

Wageningen University

Liberal Arts and Sciences (Specialisatie ‘Science Program’)

50393

Universiteit Maastricht

Life Science and Technology

56286

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen en Technische Universiteit Delft

Life Science and Technology (joint degree)

55010

Universiteit Leiden en Technische Universiteit Delft

Medische Natuurwetenschappen

50800

Vrije Universiteit Amsterdam

Moleculaire Levenswetenschappen

59304

Wageningen University

Molecular Life Sciences

56944

Radboud Universiteit Nijmegen

Molecular Science and Technology (joint degree)

55009

Universiteit Leiden en Technische Universiteit Delft

Scheikunde

56857

Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht

Scheikunde (joint degree)

55012

Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam

Scheikundige Technologie

56960

Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Science

56948

Radboud Universiteit Nijmegen

Science, Business & Innovation

50670

Vrije Universiteit Amsterdam

Advanced Technology

50002

Universiteit Twente

Chemistry

56943

Radboud Universiteit Nijmegen

Europese Talen en Culturen (afstudeerrichting Spaans)

56124

Rijksuniversiteit Groningen

Leraar Spaans

Latijns-Amerikastudies

56052

Universiteit Leiden

Romaanse Talen en Culturen (afstudeerrichting Spaans)

56074

Radboud Universiteit Nijmegen

Spaanse Taal en Cultuur

56810

Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam

Advanced Technology

50002

Universiteit Twente

Leraar Techniek

Bouwkunde

56951

Technische Universiteit Delft en Technische Universiteit Eindhoven

Civiele Techniek

56952

Technische Universiteit Delft en Universiteit Twente

Electrical Engineering

56953

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Industrieel Ontwerpen

56955

Technische Universiteit Delft en Universiteit Twente

Industrial Design

50441

Technische Universiteit Eindhoven

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

56956

Technische Universiteit Delft

Maritieme Techniek

56957

Technische Universiteit Delft

Technische Natuurkunde

56962

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente

Werktuigbouwkunde

56966

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Actuariële Wetenschappen

56411

Universiteit van Amsterdam

Leraar Wiskunde

Applied Mathematics

59336

Universiteit Twente

Bèta-gamma

50250

Universiteit van Amsterdam

Technische Aardwetenschappen

56959

Technische Universiteit Delft

Biomedische Technologie

56226

Technische Universitit Eindhoven

Business Analytics

56856

Vrije Universiteit Amsterdam

Civiele Techniek

56952

Technische Universiteit Delft en Universiteit Twente

Econometrie en Operationele Research

56833

Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Maastricht, Vrije Universiteit Amsterdam en Tilburg University

Electrical Engineering

56953

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Klinische Technologie (joint degree)

55007

Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden

Technische Bestuurskunde

56995

Technische Universiteit Delft

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

56956

Technische Universiteit Delft

Natuur- en Sterrenkunde (joint degree)

55013

Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam

Maritieme Techniek

56957

Technische Universiteit Delft

Mathematics

59322

Vrije Universiteit Amsterdam

Natuurkunde

50206

Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen

Sterrenkunde

50205

Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen

Technical Computer Science

59335

Universiteit Twente

Technische Bedrijfskunde

56994

Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Nanobiologie (joint degree)

55003

Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft

Technische Informatica

56964

Technische Universiteit Delft en Technische Universiteit Eindhoven

Technische Natuurkunde

56962

Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Technische Wiskunde

56965

Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft en Technische Universiteit Eindhoven

Data Science and Knowledge Engineering

50300

Universiteit Maastricht

Werktuigbouwkunde

56966

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente

Wiskunde

56980

Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen

Econometrics & Operations Research

56833

Universiteit Maastricht

Biomedische Technologie

56226

Universiteit Twente

Data Science (joint degree)

55018

Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven

Kunstmatige Intelligentie

56943

Universiteit van Amsterdam

1 Onder de werking van het Experiment educatieve module zijn onder deze wo-bachelors tevens begrepen doctoraalopleidingen waarvan de examencommissie in voorkomende gevallen heeft geoordeeld dat deze gelijkwaardig zijn aan een in deze tabel vermelde wo-bachelor.

2 Het onderdeel Human Geography (6EC) dient onderdeel te zijn van de bacheloropleiding.

3 Het onderdeel Human Geography (6EC) dient onderdeel te zijn van de bacheloropleiding.

4 Het onderdeel Human Geography (6EC) dient onderdeel te zijn van de bacheloropleiding.

5 Dit leertraject is een specifiek samengesteld programma binnen de Bsc-opleiding Animal Sciences, voorgelegd aan en goedgekeurd door de examencommissie Levenwetenschappen van Wageningen University en gericht op het voorbereiden van de student op een baan als leerkracht in de Biologie.

6 Dit leertraject is een specifiek samengesteld programma binnen de Bsc-opleiding Plantenwetenschappen, voorgelegd aan en goedgekeurd door de examencommissie Levenwetenschappen van Wageningen University en gericht op het voorbereiden van de student op een baan als leerkracht in de Biologie.

7 Met specialisatie Biomedische wetenschappen (BMW) en keuzevak Humane evolutie.

8 De vakken Computer Systems, Computer Networks en Security en Data management for data analytics dienen onderdeel te zijn van de bacheloropleiding.

Naar boven