Regeling verwantschapstabel educatieve minor

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 31-08-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
    Artikelen: 26b, 27

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

Door Stcrt. 2023/25588 is de citeertitel gewijzigd per 19 september 2023, met terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2023.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
02-09-2010 t/m 01-08-2010 Nieuwe-regeling 13-08-2010 Stcrt. 2010, 13500 DL/B/220470 13-08-2010 Stcrt. 2010, 13500
Naar boven