Regeling aanwijzing consumentenvuurwerk

Geraadpleegd op 17-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk BJZ2010018765
Identificatienummer BWBR0027932
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
Overheidsthema Milieu, ruimte en water

Opmerking

Door Stcrt. 2020/64380 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2024 (Stcrt. 2023/11246). Door Stcrt. 2022/22651 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2024 (Stcrt. 2023/11246).

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Invoeringsregeling Omgevingswet
  Artikel: 2.10
 2. Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt
  Bijlage: III
 3. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten
  Tekst: tekst
 4. Wijzigingsregeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (niet langer als consumentenvuurwerk aanduiden minivuurpijlen en Romeinse kaarsen en aanpassing categorieaanduiding)
  Artikel: II

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 23-09-2022 Stcrt. 2022, 22651 IENW/BSK-2022/58411 Stcrt. 2023, 11246
Wijziging 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380 Stcrt. 2023, 11246
Wijziging 04-09-2020 Stcrt. 2020, 45847 IENW/BSK-2020/162203 04-09-2020 Stcrt. 2020, 45847
Wijziging 14-11-2018 Stcrt. 2018, 63422 IENW/BSK-2018/234428 14-11-2018 Stcrt. 2018, 63422
Wijziging 13-12-2017 Stcrt. 2017, 64908 IENM/BSK-2017/118089 13-12-2017 Stcrt. 2017, 64908
Wijziging 22-12-2015 Stcrt. 2015, 43860 IENM/BSK-2015/229494 22-12-2015 Stcrt. 2015, 43860
Wijziging 22-12-2015 Stcrt. 2015, 43860 IENM/BSK-2015/229494 22-12-2015 Stcrt. 2015, 43860
Wijziging 25-09-2012 Stcrt. 2012, 19926 IENM/BSK-2012/190689 25-09-2012 Stcrt. 2012, 19926
Nieuwe-regeling 13-07-2010 Stcrt. 2010, 11226 BJZ2010018765 13-07-2010 Stcrt. 2010, 11226
Naar boven