Regeling aanwijzing consumentenvuurwerk

Geraadpleegd op 17-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling aanwijzing consumentenvuurwerk
    Artikelen: I, 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

Door Stcrt. 2020/64380 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2024 (Stcrt. 2023/11246). Door Stcrt. 2022/22651 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2024 (Stcrt. 2023/11246).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 23-09-2022 Stcrt. 2022, 22651 IENW/BSK-2022/58411 Stcrt. 2023, 11246
Wijziging 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380 Stcrt. 2023, 11246 Alg. 1
01-12-2020 Wijziging 04-09-2020 Stcrt. 2020, 45847 IENW/BSK-2020/162203 04-09-2020 Stcrt. 2020, 45847
16-11-2018 Wijziging 14-11-2018 Stcrt. 2018, 63422 IENW/BSK-2018/234428 14-11-2018 Stcrt. 2018, 63422
15-12-2017 Wijziging 13-12-2017 Stcrt. 2017, 64908 IENM/BSK-2017/118089 13-12-2017 Stcrt. 2017, 64908
05-10-2012 Wijziging 25-09-2012 Stcrt. 2012, 19926 IENM/BSK-2012/190689 25-09-2012 Stcrt. 2012, 19926
17-07-2010 Nieuwe-regeling 13-07-2010 Stcrt. 2010, 11226 BJZ2010018765 13-07-2010 Stcrt. 2010, 11226

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is op het zevende, achtste en negende lid een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
Naar boven