Toepassing Verdrag Maleisië - Labuan-lichaam onderworpen aan LOBAT-act

Geldend van 12-07-1994 t/m heden

Besluit staatssecretaris van Financiën van 12 Juli 1994, Nr. IFZ 94/257.2

Mij is een vraag voorgelegd over de verdragsgerechtigdheid van de lichamen die gevestigd zijn te Labuan (Maleisië) en aldaar onderworpen zijn aan de Labuan Offshore Business Activity Tax Act (de zogeheten Lobat Act). Ik heb hierop geantwoord dat het zogenoemde Labuan-lichaam naar mijn mening geen aanspraak kan maken op de voordelen van het belastingverdrag tussen Nederland en Maleisië (hierna: het Verdrag). Ik heb hiervoor de volgende argumenten genoemd.

Art. 1 van het Verdrag bepaalt dat het Verdrag van toepassing is op personen die inwoner zijn van een van de staten. In art. 4 van het Verdrag is gedefinieerd wie of wat worden aangemerkt als inwoner van Maleisië.

"Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de uitdrukking "inwoner van een van de Staten: ... (b) wat Maleisië betreft, een persoon die inwoner van Maleisië is voor de toepassing van de Maleisische belasting.''

Het begrip "Maleisische belasting'' is gedefinieerd in art. 2, lid 1, letter b, van het Verdrag. De heffing waaraan het Labuan-lichaam is onderworpen, is niet in de opsomming onder dit letter b opgenomen. Ook kan de heffing waaraan het Labuan-lichaam is onderworpen niet worden aangemerkt als een belasting in de zin van art. 2, lid 2 van het Verdrag. In dat tweede lid wordt onder Maleisische belasting tevens begrepen belastingen die gelijk zijn of in wezen gelijksoortig zijn aan de in art. 2, lid 1, letter b, genoemde Maleisische belastingen. In casu is daarvan geen sprake, nu de facto meer sprake is van een jaarlijks vast te betalen bedrag dan van een belasting naar de winst.

Op grond van het voorgaande wordt een Labuan-lichaam dat onderworpen is aan de Lobat-act voor het Verdrag niet aangemerkt als persoon die inwoner is van Maleisië en het wordt dan ook niet de verdragsvoordelen deelachtig. Door Nederland wordt dan ook geen vermindering van dividendbelasting verleend, wanneer door een Nederlands lichaam dividend wordt uitgekeerd aan een dergelijk Labuan-lichaam.

Terug naar begin van de pagina