Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2014. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0027679
Rechtsgebied Onderwijsrecht
Overheidsthema Onderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit WVO 2020
 2. Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
 3. Wijzigingsbesluit Besluit participatiebudget, enz. (participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020
  Artikel: LXI
 2. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie)
  Artikel: II
 3. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onderwijs in de Friese taal)
  Artikelen: VI, VIII

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-08-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Nieuwe-regeling 29-04-2010 Stb. 2010, 194 32290
Wijziging 07-05-2014 Stb. 2014, 185 33618
Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 194 32290
Wijziging 27-01-2021 Stb. 2021, 57 35611 29-11-2021 Stb. 2021, 599
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 234 35252 08-07-2020 Stb. 2020, 276
Wijziging 07-05-2014 Stb. 2014, 185 33618 23-06-2014 Stb. 2014, 263
Wijziging 11-10-2012
samen met
13-09-2012
Stb. 2012, 545
samen met
Stb. 2012, 450
32812
samen met
33146
06-12-2012 Stb. 2012, 631
Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 194 32290 04-07-2013 Stb. 2013, 301
Wijziging 13-09-2012 Stb. 2012, 450 33146 13-09-2012 Stb. 2012, 450
Nieuwe-regeling 29-04-2010 Stb. 2010, 194 32290 02-07-2010 Stb. 2010, 295
Naar boven