Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2014. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 194 32290 Alg. 1
01-08-2014 Wijziging 07-05-2014 Stb. 2014, 185 33618 23-06-2014 Stb. 2014, 263
01-08-2010 Nieuwe-regeling 29-04-2010 Stb. 2010, 194 32290 02-07-2010 Stb. 2010, 295 Alg. 2

Opmerkingen

  1. Treedt in werking voor wat betreft toevoeging van een elfde lid aan artikel 13 van de Wet op de expertisecentra1)
  2. Treedt in werking voor wat betreft toevoeging van een tiende lid aan artikel 13 van de Wet op de expertisecentra.2)
Naar boven