Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma economie havo)

[Regeling vervallen per 01-08-2022.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 01-08-2013 t/m 31-07-2022

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2010, nr. VO/OK/2010/187093, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma economie havo

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.;

Besluit:

Artikel I. Wijziging Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

[Red: Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.]

Artikel III. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2010.

Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Naar boven