Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma economie havo)

[Regeling vervallen per 01-08-2022.]
Geraadpleegd op 14-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2013.
Geldend van 01-08-2013 t/m 31-07-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel III

Informatie geldend op 01-08-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2022 Intrekking-regeling 14-10-2021 Stb. 2021, 521 17-12-2021 Stb. 2022, 13 Alg. 1
01-08-2010 Nieuwe-regeling 02-04-2010 Stcrt. 2010, 6656 VO/OK/2010/187093 02-04-2010 Stcrt. 2010, 6656

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven