Wet veiligheidsregio’s

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2019. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 22-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Wvr
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0027466
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 3. Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 4. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Veiligheid en Justitie
 5. Besluit activiteiten leefomgeving
 6. Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
 7. Besluit draagbare blustoestellen 1997
 8. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 9. Besluit informatie inzake rampen en crises
 10. Besluit personeel veiligheidsregio’s
 11. Besluit rechtspositie voorzitters veiligheidsregio’s
 12. Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten
 13. Besluit rijksbijdragen IFV
 14. Besluit veiligheidsregio’s
 15. Invoeringsbesluit ambulancezorg
 16. Invoeringsbesluit Omgevingswet
 17. Invoeringsregeling Omgevingswet
 18. Omgevingsbesluit
 19. Regeling provinciale risicokaart
 20. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018
 21. Wijzigingsbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit (nieuwe opzet aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen)
 22. Wijzigingsbesluit Besluit draagbare blustoestellen 1997
 23. Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
  Artikel: XX
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.18
 3. Aanpassingswet veiligheidsregio’s
 4. Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
  Artikelen: 2.4, 4.20
 5. Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart
  Artikel: 9
 6. Besluit personeel veiligheidsregio’s
  Artikelen: 10, 11
 7. Besluit veiligheidsregio’s
  Artikelen: 1.1, 9.3
 8. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 9. Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid
  Artikel: IIa
 10. Gemeentewet
  Bijlage: I
 11. Invoeringsbesluit Omgevingswet
 12. Invoeringsregeling Omgevingswet
 13. Invoeringswet Omgevingswet
  Artikel: 2.49
 14. Mijnbouwwet
  Artikel: 1
 15. Omgevingsbesluit
  Artikel: 13.29
 16. Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Artikel: 31b
 17. Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels
  Artikelen: 7, 11
 18. Regeling aanwijzing ex artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake efficiëntietaakstelling ambulancezorg
  Bijlage: 1
 19. Regeling accountantscontrole IFV
  Bijlage: als bedoeld in artikel 2 van de Regeling accountantscontrole IFV
 20. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 21. Regeling personeel veiligheidsregio’s
  Artikel: 2
 22. Regeling provinciale risicokaart
  Artikel: 1
 23. Subtaak- en ondermandaatbesluit Directie Juridische Zaken Defensie 2022
  Artikel: 6
 24. Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
  Artikel: XXII
 25. Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal
  Artikel: 11
 26. Wet open overheid
  Artikel: 9.43
  Bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid
 27. Wet publieke gezondheid
  Artikel: 14
 28. Wijzigingswet meldkamers
  Artikel: II

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36052
Aanhangig 36481
Nieuwe-regeling 11-02-2010 Stb. 2010, 145 31117
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073
Wijziging 26-10-2012
samen met
27-09-2012
samen met
12-07-2012
Stb. 2012, 526
samen met
Stb. 2012, 443
samen met
Stb. 2012, 316
32841
samen met
32822
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2011, 4 32456
Wijziging 26-11-2014
samen met
13-12-2010
samen met
11-03-2010
Stb. 2014, 540
samen met
Stb. 2011, 4
samen met
Stb. 2010, 146
33771
samen met
32456
samen met
31968
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 24-05-2023 Stb. 2023, 184 36194 14-06-2023 Stb. 2023, 204
Wijziging 14-07-2022 Stb. 2022, 307 35967 14-07-2022 Stb. 2022, 307
Wijziging 18-05-2022 Stb. 2022, 216 35759 25-11-2022 Stb. 2022, 478
Wijziging 25-10-2021 Stb. 2021, 499 33328 25-10-2021 Stb. 2021, 499
Wijziging 09-06-2021 Stb. 2021, 296 35623 09-06-2021 Stb. 2021, 296
Wijziging 14-07-2021
samen met
14-07-2021
Stb. 2021, 375
samen met
Stb. 2021, 374
35620
samen met
35842
14-07-2021 Stb. 2021, 375
Wijziging 14-07-2021 Stb. 2021, 373 35619 14-07-2021 Stb. 2021, 373
Wijziging 14-07-2021 Stb. 2021, 372 35621 14-07-2021 Stb. 2021, 372
Wijziging 09-06-2021 Stb. 2021, 296 35623 09-06-2021 Stb. 2021, 296
Wijziging 26-05-2021 Stb. 2021, 264 35622 26-05-2021 Stb. 2021, 264
Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
Wijziging 16-03-2021 Stb. 2021, 165 34562 24-06-2021 Stb. 2021, 307
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 09-07-2020 Stb. 2020, 275 35471 20-11-2020 Stb. 2020, 489
Wijziging 08-07-2020 Stb. 2020, 260 35345 08-07-2020 Stb. 2020, 260
Wijziging 08-07-2020 Stb. 2020, 259 35344 08-07-2020 Stb. 2020, 259
Wijziging 06-03-2020 Stb. 2020, 140 35065 23-06-2020 Stb. 2020, 213
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 288 34833 11-07-2018 Stb. 2018, 288
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 286 34832 11-07-2018 Stb. 2018, 286
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 284 34831 11-07-2018 Stb. 2018, 284
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 282 34830 11-07-2018 Stb. 2018, 282
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 280 34829 11-07-2018 Stb. 2018, 280
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 278 34828 11-07-2018 Stb. 2018, 278
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 276 34827 11-07-2018 Stb. 2018, 276
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 274 34826 11-07-2018 Stb. 2018, 274
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 272 34825 11-07-2018 Stb. 2018, 272
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 270 34824 11-07-2018 Stb. 2018, 270
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 268 34806 11-07-2018 Stb. 2018, 268
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 266 34805 11-07-2018 Stb. 2018, 266
Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 228 34887 07-09-2018 Stb. 2018, 312
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 107 34595 18-05-2017 Stb. 2017, 225
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 106 34594 18-05-2017 Stb. 2017, 224
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 105 34593 18-05-2017 Stb. 2017, 223
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 104 34592 18-05-2017 Stb. 2017, 222
t/m 02-01-2016 3) Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 107 34595 18-05-2017 Stb. 2017, 225
t/m 01-10-2010 1) , t/m 01-07-2015 2) Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 104 34592 18-05-2017 Stb. 2017, 222
Wijziging 25-05-2016 Stb. 2016, 203 34129 17-11-2016 Stb. 2016, 439
Wijziging 16-03-2016 Stb. 2016, 111 34296 16-03-2016 Stb. 2016, 111
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 216 34075 04-06-2015 Stb. 2015, 216
Wijziging 08-04-2015 Stb. 2015, 178 34074 08-04-2015 Stb. 2015, 178
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
Wijziging 19-06-2014 Stb. 2014, 252 33788 19-06-2014 Stb. 2014, 252
Wijziging 14-05-2014 Stb. 2014, 190 33790 14-05-2014 Stb. 2014, 190
Wijziging 14-05-2014 Stb. 2014, 189 33789 14-05-2014 Stb. 2014, 189
Wijziging 14-05-2014 Stb. 2014, 188 33787 14-05-2014 Stb. 2014, 188
Wijziging 14-05-2014 Stb. 2014, 187 33786 14-05-2014 Stb. 2014, 187
Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 286 33496 19-06-2013 Stb. 2013, 286
Wijziging 15-05-2013 Stb. 2013, 190 33482 15-05-2013 Stb. 2013, 190
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 128 33300 09-12-2013 Stb. 2013, 546
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 462 33207 11-10-2012 Stb. 2012, 498
Wijziging 27-09-2012
samen met
12-07-2012
Stb. 2012, 443
samen met
Stb. 2012, 316
32841
samen met
32822
26-10-2012 Stb. 2012, 526
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 05-07-2012 Stb. 2012, 311 33175 05-07-2012 Stb. 2012, 311
Wijziging 26-04-2012 Stb. 2012, 248 33138 26-04-2012 Stb. 2012, 248
Wijziging 26-04-2012 Stb. 2012, 244 33137 26-04-2012 Stb. 2012, 244
Wijziging 26-04-2012 Stb. 2012, 208 32854 29-10-2012 Stb. 2012, 546
Wijziging 15-09-2011 Stb. 2011, 415 32677 15-09-2011 Stb. 2011, 415
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 285 32195 08-08-2011 Stb. 2011, 386
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2011, 4 32456 11-02-2011 Stb. 2011, 79
Wijziging 07-07-2010
samen met
11-03-2010
Stb. 2010, 317
samen met
Stb. 2010, 146
31840
samen met
31968
07-07-2010 Stb. 2010, 317
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 305 32242 07-07-2010 Stb. 2010, 305
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 304 32246 07-07-2010 Stb. 2010, 304
Wijziging 04-06-2010 Stb. 2010, 273 32243 04-06-2010 Stb. 2010, 273
Wijziging 04-06-2010 Stb. 2010, 272 32245 04-06-2010 Stb. 2010, 272
Wijziging 04-06-2010 Stb. 2010, 271 32244 04-06-2010 Stb. 2010, 271
Nieuwe-regeling 11-02-2010 Stb. 2010, 145
rectificatie in
Stb. 2010, 145
31117 24-06-2010 Stb. 2010, 252
Wijziging 11-03-2010 Stb. 2010, 146 31968 24-06-2010 Stb. 2010, 252
Wijziging 11-03-2010
samen met
29-10-2009
Stb. 2010, 146
samen met
Stb. 2009, 456
31968
samen met
31916
24-06-2010 Stb. 2010, 252
Wijziging 11-03-2010
samen met
18-07-2009
Stb. 2010, 146
samen met
Stb. 2009, 342
31968
samen met
31819
24-06-2010 Stb. 2010, 252
Wijziging 11-03-2010
samen met
18-07-2009
Stb. 2010, 146
samen met
Stb. 2009, 341
31968
samen met
31818
24-06-2010 Stb. 2010, 252
Wijziging 11-03-2010
samen met
18-07-2009
Stb. 2010, 146
samen met
Stb. 2009, 340
31968
samen met
31817
24-06-2010 Stb. 2010, 252
Wijziging 11-03-2010
samen met
18-07-2009
Stb. 2010, 146
samen met
Stb. 2009, 339
31968
samen met
31816
24-06-2010 Stb. 2010, 252
Wijziging 11-03-2010
samen met
18-07-2009
Stb. 2010, 146
samen met
Stb. 2009, 338
31968
samen met
31815
24-06-2010 Stb. 2010, 252
Wijziging 19-06-2008 Stb. 2008, 282 31329 24-06-2010 Stb. 2010, 252
Wijziging 19-06-2008 Stb. 2008, 281 31328 24-06-2010 Stb. 2010, 252

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Bijlage1)
 2. Heeft betrekking op Bijlage2)
 3. Heeft betrekking op Bijlage3)
Naar boven