Wet veiligheidsregio’s

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2019. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 22-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 35

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 2. Besluit veiligheidsregio’s
  Artikel: 1.1
 3. Politiewet 2012
  Artikel: 25b
 4. Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen
  Artikelen: 6, 16a
 5. Wet ambulancezorgvoorzieningen
  Artikel: 8
 6. Wet veiligheidsregio’s
  Artikel: 78

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073
Wijziging 11-03-2010
samen met
13-12-2010
samen met
26-11-2014
Stb. 2010, 146
samen met
Stb. 2011, 4
samen met
Stb. 2014, 540
31968
samen met
32456
samen met
33771
Alg. 1
01-07-2020 Wijziging 06-03-2020 Stb. 2020, 140 35065 23-06-2020 Stb. 2020, 213
15-02-2014 Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 26-04-2012 Stb. 2012, 208 32854 29-10-2012 Stb. 2012, 546
01-10-2010 Nieuwe-regeling 11-02-2010 Stb. 2010, 145 31117 24-06-2010 Stb. 2010, 252

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2014/540.1)
Naar boven