Wet veiligheidsregio’s

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2019. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 25-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 27

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 11-03-2010
samen met
13-12-2010
Stb. 2010, 146
samen met
Stb. 2011, 4
31968
samen met
32456
Alg. 1
01-01-2013 Vervallen 27-09-2012 Stb. 2012, 443 32841 26-10-2012 Stb. 2012, 526 Alg. 2
01-10-2010 Nieuwe-regeling 11-02-2010 Stb. 2010, 145 31117 24-06-2010 Stb. 2010, 252

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2011/4.1)
  2. De artikelen III, IV en V van Stb. 2012/443 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)

Annuleren

Naar boven