Wet veiligheidsregio’s

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2019. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 22-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor paragraaf12/artikel53

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 2. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
  Artikel: 1
 3. Wet veiligheidsregio’s
  Artikel: 52

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 12

 1. Vorderingswet
  Artikel 23
 2. Noodwet Arbeidsvoorziening
  Artikel 50

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2011, 4 32456 Alg. 1
Nieuwe-regeling 11-02-2010 Stb. 2010, 145 31117

Opmerkingen

 1. De wijziging is in werking getreden op 23 februari 2011 (Stb. 2011/79).1)
Naar boven