Regeling openbaar antenneregister

Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 15-03-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 december 2009, nr. WJZ/9226789, houdende nadere regels ten aanzien van het antenneregister (Regeling openbaar antenneregister)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 20e van het Frequentiebesluit;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Aanbieders van mobiele terrestrische netwerken die op basis van artikel 24, tweede lid, van het Frequentiebesluit 2013 gehouden zijn gegevens te verstrekken, verstrekken deze gegevens één keer per maand, met dien verstande dat er tussen de opeenvolgende momenten waarop de gegevens worden verstrekt niet meer dan 30 kalenderdagen verstreken zijn. Voor het eerst worden de gegevens uiterlijk op 30 januari 2010 verstrekt.

  • 2 Anderen dan aanbieders als bedoeld in het eerste lid, die op basis van artikel 24, tweede lid, van het Frequentiebesluit 2013 gehouden zijn gegevens te verstrekken, verstrekken deze gegevens voor het eerst uiterlijk op 30 januari 2010 en vervolgens binnen 30 kalenderdagen na de dag dat een wijziging in de verstrekte gegevens is opgetreden.

  • 3 Diegenen die op basis van artikel 25, tweede lid, van het Frequentiebesluit 2013 gehouden zijn gegevens te verstrekken, verstrekken deze gegevens voor het eerst uiterlijk op 30 januari 2010 en vervolgens binnen 30 kalenderdagen na de dag dat een wijziging in de verstrekte gegevens is opgetreden.

Artikel 2

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 2009

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Naar boven