Regeling openbaar antenneregister

Geraadpleegd op 23-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 15-03-2013.
Geldend van 15-03-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 15-03-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 15-03-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2010 Nieuwe-regeling 17-12-2009 Stcrt. 2009, 20330 WJZ/9226789 17-12-2009 Stcrt. 2009, 20330
Naar boven