Dienstenwet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 17-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting DW
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0026759
Rechtsgebied Financieel en economisch recht
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit contactpunt administratieve samenwerking dienstenrichtlijn
 2. Alcoholregeling
 3. Dienstenbesluit centraal loket
 4. Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem
 5. Regeling categorieën niet-automatisch voortrollende vergunningen
 6. Regeling elektronische handtekening bevoegde instanties
 7. Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet
 8. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
 9. Regeling vertrouwensdiensten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 7.2
 2. Aanpassingswet dienstenrichtlijn
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.46, 5.29
 4. Algemene wet bestuursrecht, Besluit strategische goederen, Uitvoeringswet verdrag chemische wapens, Verordening (EG) nr.  236/2005, verordeningen op grond van artikel 215 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem; Openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer met gebruik van de digitale berichtenbox
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 2019
  Tekst: tekst
 6. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 3.3
 8. Handelsregisterbesluit 2008
  Artikel: 3
 9. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 19

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 487 34987 18-12-2018 Stb. 2018, 488
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 571 33910 17-12-2014 Stb. 2014, 576
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 14 33773 20-01-2014 Stb. 2014, 31
Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186 13-03-2013 Stb. 2013, 103
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 245 32157 24-05-2012 Stb. 2012, 245
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 25-01-2012 Stb. 2012, 31
Wijziging 07-04-2011 Stb. 2011, 201 32614 07-04-2011 Stb. 2011, 201
Nieuwe-regeling 12-11-2009 Stb. 2009, 503 31579 26-11-2009 Stb. 2009, 505
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 616 31859 23-12-2009 Stb. 2009, 617
Wijziging 12-11-2009 Stb. 2009, 503 31579 26-11-2009 Stb. 2009, 505
Nieuwe-regeling 12-11-2009 Stb. 2009, 503 31579 26-11-2009 Stb. 2009, 505
Wijziging 12-11-2009 Stb. 2009, 503 31579 26-11-2009 Stb. 2009, 505
Nieuwe-regeling 12-11-2009 Stb. 2009, 503 31579 26-11-2009 Stb. 2009, 505

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 16 , Artikel 591)
Naar boven