Dienstenwet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 59d

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 Alg. 1
13-06-2012 Vervallen 24-05-2012 Stb. 2012, 245 32157 24-05-2012 Stb. 2012, 245
28-12-2009 Nieuw 23-12-2009 Stb. 2009, 616 31859 23-12-2009 Stb. 2009, 617

Opmerkingen

  1. Deze wijziging kan niet meer in werking treden. In Stb. 2012/684 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2013.1)

Annuleren

Naar boven