Dienstenwet

Geraadpleegd op 22-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 28

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5.29
 2. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel: 1.9a
 3. Activiteitenregeling milieubeheer
  Artikel: 1.3a
 4. Advocatenwet
  Artikelen: 2, 9b, 9j, 12a
 5. Alcoholwet
  Artikelen: 3, 4, 35
 6. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  Artikel: 7
 7. Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
  Artikel: 14
 8. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen: 5.5, 5.9, 7.15, 7.22, 7.31, 10.6, 11.5, 11.7
 9. Besluit gebruik meststoffen
  Artikel: 4b
 10. Besluit houders van dieren
  Artikel: 4.3
 11. Besluit identificatie en registratie van dieren
  Artikel: 10
 12. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
  Artikel: 8a
 13. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikel: 42
 14. Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers
  Artikel: 15
 15. Besluit onderzoek in strafzaken naar een ernstige besmettelijke ziekte
  Artikel: 11
 16. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Artikelen: 6, 11h
 17. Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek
  Artikel: 4a
 18. Bouwbesluit 2012
  Artikelen: 1.36, 1.37
 19. Dienstenwet
  Artikelen: 65, 66
 20. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 20
 21. Kernenergiewet
  Artikelen: 15f, 17, 22, 29a, 33
 22. Mijnbouwbesluit
  Artikelen: 29j, 44, 45, 45a, 51, 52, 63, 96
 23. Mijnbouwwet
  Artikel: 25
 24. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikel: 1.11
 25. Regeling identificatie en registratie van dieren
  Artikel: 38jj
 26. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikel: 11b
 27. Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen
  Artikel: 2b
 28. Verordening Beroepsstage & Permanente Educatie KBvG
  Artikel: 3
 29. Verordening op de advocatuur
  Artikel: 8.2
 30. Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998
  Artikel: 8
 31. Vuurwerkbesluit
  Artikelen: 3B.3a, 1, 2
 32. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 12, 101
 33. Wet beƫdigde tolken en vertalers
  Artikelen: 4, 8
 34. Wet dieren
  Artikelen: 2.23, 7.3
 35. Wet kinderopvang
  Artikel: 1.45
 36. Wet milieubeheer
  Artikel: 1.3
 37. Wet natuurbescherming
  Artikel: 5.2
 38. Wet op de dierproeven
  Artikelen: 2, 10a, 11a
 39. Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikelen: 4, 5, 7, 9, 10
 40. Wet ruimtevaartactiviteiten
  Artikel: 5
 41. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel: 6
 42. Wet wapens en munitie
  Artikelen: 4, 9, 13, 14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2012 Wijziging 07-04-2011 Stb. 2011, 201 32614 07-04-2011 Stb. 2011, 201
28-12-2009 Nieuwe-regeling 12-11-2009 Stb. 2009, 503 31579 26-11-2009 Stb. 2009, 505
Naar boven