Wijzigingswet Wet op de zorgtoeslag, enz. (technische verbeterpunten en het vervallen van een bepaling in een wijzigingswet)

Geraadpleegd op 23-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 27-11-2009.
Geldend van 27-11-2009 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel II

Informatie geldend op 27-11-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 27-11-2009)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
27-11-2009 t/m 01-01-2009 Nieuwe-regeling 29-10-2009 Stb. 2009, 486 31905 29-10-2009 Stb. 2009, 486
Naar boven