Besluit Engelse adel

Geldend van 21-08-1815 t/m heden

Koninklijk besluit van 21 augustus 1815, n. 79, betreffende Engelse adel

Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Op de Voordragt van den Hoogen Raad van Adel, in dato 16 November 1814 No162/60, omtrent de zwarigheden die denzelven zijn voorgekomen in de juiste beoordeling der aanzoeken die verschillende personen hier te lande gevestigd, doch sustinerende van Engelschen of Schotschen adel afkomstig te zijn, bij Ons gedaan hebben ten einde in den Nederlandschen adel te worden ingelijfd;

Hebben goedgevonden den Hoogen Raad van Adel te autoriseren om die beoordeling te doen rusten op het beginzel dat niet alleen de afstammelingen van Pairs en Baronets voor den Adel van Engeland, Schotland en Ierland te houden zijn, maar in het algemeen zoodanigen die behooren tot geslagten van eene aanzienelijke geboorte en die zulks, het zij door getuigschriften van het Herald's College en van den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken te Londen, het zij door andere duchtige bewijzen, weten te staven.

En zullen Wij als nu de rapporten van den Hoogen Raad van Adel op de aan denzelven successivelijk gerenvoijeerde requesten van Melville van Canbée, Mackay en Cliffort te gemoet zien.

's Gravenhage, den 21 Augustus 1815

geteekend Willem

Van Wege den Koning getekend
,

A.R. Falck

Accordeert met deszelfs Origineel

De Griffier ter Algemeene Staats Secretarij

Terug naar begin van de pagina