Regeling vaststelling rekenfactor 2008 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers

[Regeling materieel uitgewerkt per 13-02-2011.]
Geldend van 13-02-2009 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 januari 2009, nr. OHW-U-2906083, houdende vaststelling van de rekenfactor ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers voor het jaar 2008

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina