Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007

[Regeling vervallen per 01-08-2022.]
Geraadpleegd op 31-03-2023.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-07-2022

Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo per 1 augustus 2007 van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10-8-‘07, nr. VO/OK/2007/18980 (Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 4. Centraal examen voorlaatste leerjaar in combinatie met examenprogramma’s vwo/havo nieuw

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 De artikelen 2 en 3 vervallen met ingang van 1 januari 2022.

  • 3 Artikel 4 vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 6. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage 1a. behorende bij artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Vrijstellingen voor vwo nieuw naar oud

VWO-vak oude profielen

VWO-vak nieuwe profielen

op grond waarvan vrijstelling

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Algemene natuurwetenschappen

Algemene natuurwetenschappen

Arabische taal en letterkunde

Arabische taal en literatuur

Arabische taal en letterkunde elementair

Arabische taal en literatuur elementair

Biologie 1,2 of biologie 1

Biologie

Culturele en kunstzinnige vorming 1

Culturele en kunstzinnige vorming

Culturele en kunstzinnige vorming 2

Kunst (algemeen)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (beeldende vormgeving) of

culturele en kunstzinnige vorming 2 of

culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

Kunst (beeldende vormgeving)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (dans) of

culturele en kunstzinnige vorming 2 of

culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

Kunst (dans)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (drama) of

culturele en kunstzinnige vorming 2 of

culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

Kunst (drama)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (muziek) of

culturele en kunstzinnige vorming 2 of

culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek)

Kunst (muziek)

Duitse taal en letterkunde 1,2 of

Duitse taal en letterkunde 1

Duitse taal en literatuur

Economie 1,2 of economie 1

Economie

Engelse taal en letterkunde

Engelse taal en literatuur

Filosofie

Filosofie

Franse taal en letterkunde 1,2 of

Franse taal en letterkunde 1

Franse taal en literatuur

Friese taal en letterkunde

Friese taal en cultuur

Geschiedenis en

geschiedenis (gemeenschappelijk deel)

Geschiedenis

Griekse taal en letterkunde

Griekse taal en literatuur

Handvaardigheid I (handenarbeid)

Handvaardigheid

Handvaardigheid II (textiele werkvormen)

Textiele vormgeving

Informatica

Informatica

Italiaanse taal en letterkunde

Italiaanse taal en literatuur

Italiaanse taal en letterkunde elementair

Italiaanse taal en literatuur elementair

Klassieke culturele vorming

Klassieke culturele vorming/klassieke talen*

Latijnse taal en letterkunde

Latijnse taal en literatuur

Lichamelijke opvoeding 1

Lichamelijke opvoeding

Letterkunde

Literatuur/moderne talen**

Lichamelijke opvoeding 2

Bewegen, sport en maatschappij

Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

Maatschappijleer

Maatschappijleer

Maatschappijwetenschappen

Management en organisatie

Management en organisatie

Muziek

Muziek

Natuurkunde 1,2 of natuurkunde 1

Natuurkunde

Nederlandse taal en letterkunde

Nederlandse taal en literatuur

Russische taal en letterkunde

Russische taal en literatuur

Russische taal en letterkunde elementair

Russische taal en literatuur elementair

Scheikunde 1,2 of scheikunde 1

Scheikunde

Spaanse taal en letterkunde

Spaanse taal en literatuur

Spaanse taal en letterkunde elementair

Spaanse taal en literatuur elementair

Tekenen

Tekenen

Turkse taal en letterkunde

Turkse taal en literatuur

Turkse taal en letterkunde elementair

Turkse taal en literatuur elementair

Wiskunde A 1,2 of wiskunde A 1

Wiskunde A

Wiskunde B 1,2 of wiskunde B 1 of

wiskunde A1,2 of wiskunde A1

Wiskunde B

Wiskunde A 1

Wiskunde C

* indien er op de cijferlijst geen cijfer voor KCV voorkomt, geldt er een vrijstelling voor KCV indien er voor alle klassieke talen op de cijferlijst (Latijn en/of Grieks) een 6 of meer is behaald.

** indien er op de cijferlijst geen cijfer voor literatuur voorkomt, geldt er een vrijstelling voor letterkunde indien er voor alle moderne talen op de cijferlijst (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans, Italiaans, Turks en/of Arabisch) een 6 of meer is behaald.

Bijlage 1b. behorende bij artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Vrijstellingen voor havo nieuw naar oud

HAVO-vak Tweede Fase oude profielen

HAVO-vak nieuwe profielen op grond waarvan vrijstelling

VWO-vak nieuwe profielen op grond waarvan vrijstelling

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Algemene natuurwetenschappen

Algemene natuurwetenschappen

Algemene natuurwetenschappen

Arabische taal en letterkunde 1,2 of

Arabische taal en letterkunde 1

Arabische taal en literatuur

Arabische taal en literatuur

Arabische taal en letterkunde elementair

Arabische taal en literatuur elementair

Arabische taal en literatuur elementair

Biologie

Biologie

Biologie

Culturele en kunstzinnige vorming 1

Culturele en kunstzinnige vorming

Culturele en kunstzinnige vorming

Culturele en kunstzinnige vorming 2

Kunst (algemeen)

Kunst (algemeen)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (beeldende vormgeving) of

culturele en kunstzinnige vorming 2 of

culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

Kunst (beeldende vormgeving)

Kunst (beeldende vormgeving)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (dans) of

culturele en kunstzinnige vorming 2 of

culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

Kunst (dans)

Kunst (dans)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (drama) of

culturele en kunstzinnige vorming 2 of

culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

Kunst (drama)

Kunst (drama)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (muziek) of

culturele en kunstzinnige vorming 2 of

culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek)

Kunst (muziek)

Kunst (muziek)

Duitse taal en letterkunde 1,2 of

Duitse taal en letterkunde 1

Duitse taal en literatuur

Duitse taal en literatuur

Economie 1,2 of economie 1

Economie

Economie

Engelse taal en letterkunde

Engelse taal en literatuur

Engelse taal en literatuur

Filosofie

Filosofie

Filosofie

Franse taal en letterkunde 1,2 of

Franse taal en letterkunde 1

Franse taal en literatuur

Franse taal en literatuur

Friese taal en letterkunde 1,2 of

Friese taal en letterkunde 1

Friese taal en cultuur

Friese taal en cultuur

Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis

Handvaardigheid I (handenarbeid)

Handvaardigheid

Handvaardigheid

Handvaardigheid II (textiele werkvormen)

Textiele vormgeving

Textiele vormgeving

Informatica

Informatica

Informatica

Italiaanse taal en letterkunde 1,2 of

Italiaanse taal en letterkunde 1

Italiaanse taal en literatuur

Italiaanse taal en literatuur

Italiaanse taal en letterkunde elementair

Italiaanse taal en literatuur elementair

Italiaanse taal en literatuur elementair

Lichamelijke opvoeding 1

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding

Letterkunde

Literatuur/moderne talen*

Literatuur/moderne talen*

Lichamelijke opvoeding 2

Bewegen, sport en maatschappij

Bewegen, sport en maatschappij

Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

Maatschappijleer

Maatschappijleer

Maatschappijleer

Maatschappijwetenschappen

Maatschappijwetenschappen

Management en organisatie

Management en organisatie

Management en organisatie

Muziek

Muziek

Muziek

Natuurkunde 1,2 of natuurkunde 1

Natuurkunde

Natuurkunde

Nederlandse taal en letterkunde

Nederlandse taal en literatuur

Nederlandse taal en literatuur

Russische taal en letterkunde 1,2 of Russische taal en letterkunde 1

Russische taal en literatuur

Russische taal en literatuur

Russische taal en letterkunde elementair

Russische taal en literatuur elementair

Russische taal en literatuur

Scheikunde

Scheikunde

Scheikunde

Spaanse taal en letterkunde 1,2 of

Spaanse taal en letterkunde 1

Spaanse taal en literatuur

Spaanse taal en literatuur

Spaanse taal en letterkunde elementair

Spaanse taal en literatuur elementair

Spaanse taal en literatuur

Tekenen

Tekenen

Tekenen

Textiele werkvormen

Textiele vormgeving

Textiele vormgeving

Turkse taal en letterkunde 1,2 of

Turkse taal en letterkunde 1

Turkse taal en literatuur

Turkse taal en literatuur

Turkse taal en letterkunde elementair

Turkse taal en literatuur elementair

Turkse taal en literatuur elementair

Wiskunde A 1,2 of wiskunde A 1

Wiskunde A

Wiskunde A

Wiskunde B 1,2 of wiskunde B 1 of

Wiskunde A 1,2 of wiskunde A1

Wiskunde B

Wiskunde B

* indien er op de cijferlijst geen cijfer voor literatuur voorkomt, geldt er een vrijstelling voor letterkunde indien er voor alle moderne talen op de cijferlijst (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans, Italiaans, Turks en/of Arabisch) een 6 of meer is behaald.

Bijlage 2a. behorende bij artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Vrijstellingen voor vwo oud naar nieuw

VWO-vak nieuwe profielen

VWO-vak oude profielen op grond waarvan vrijstelling

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Algemene natuurwetenschappen

Algemene natuurwetenschappen

Arabische taal en literatuur

Arabische taal en letterkunde

Arabische taal en literatuur elementair

Arabische taal en letterkunde elementair

Bewegen, sport en maatschappij

Lichamelijke opvoeding 2

Biologie

Biologie 1,2

Culturele en kunstzinnige vorming

Culturele en kunstzinnige vorming 1

Duitse taal en literatuur

Duitse taal en letterkunde 1,2

Economie

Economie 1,2

Engelse taal en literatuur

Engelse taal en letterkunde

Filosofie

Filosofie

Franse taal en literatuur

Franse taal en letterkunde 1,2

Friese taal en cultuur

Friese taal en letterkunde

Geschiedenis

Geschiedenis*

Griekse taal en literatuur

Griekse taal en letterkunde

Handvaardigheid

Handvaardigheid I (handenarbeid)

Informatica

Informatica

Italiaanse taal en literatuur

Italiaanse taal en letterkunde

Italiaanse taal en literatuur elementair

Italiaanse taal en letterkunde elementair

Klassieke culturele vorming

Klassieke culturele vorming

Kunst (algemeen)

Culturele en kunstzinnige vorming 2

Kunst (beeldende vormgeving)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (beeldende vormgeving),

Kunst (dans)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (dans)

Kunst (drama)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (drama)

Kunst (muziek)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (muziek)

Latijnse taal en literatuur

Latijnse taal en letterkunde

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding 1

Literatuur

Letterkunde

Maatschappijleer

Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

Maatschappijwetenschappen

Maatschappijleer

Management en organisatie

Management en organisatie

Muziek

Muziek

Natuurkunde

Natuurkunde 1,2

Nederlandse taal en literatuur

Nederlandse taal en letterkunde

Russische taal en literatuur

Russische taal en letterkunde

Russische taal en literatuur elementair

Russische taal en letterkunde elementair

Scheikunde

Scheikunde 1 of scheikunde 1,2

Spaanse taal en literatuur

Spaanse taal en letterkunde

Spaanse taal en literatuur elementair

Spaanse taal en letterkunde elementair

Tekenen

Tekenen

Textiele vormgeving

Handvaardigheid II (textiele werkvormen)

Turkse taal en literatuur

Turkse taal en letterkunde

Turkse taal en literatuur elementair

Turkse taal en letterkunde elementair

Wiskunde A

Wiskunde A 1,2 of wiskunde B 1 of wiskunde B 1,2

Wiskunde B

Wiskunde B 1 of wiskunde B 1,2

Wiskunde C

Wiskunde A 1

* Het profielvak geschiedenis (met een studielast van 360 uur).

Bijlage 2b. behorende bij artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Vrijstellingen voor havo oud naar nieuw

HAVO-vak nieuwe profielen

HAVO-vak oude profielen op grond waarvan vrijstelling

VWO-vak oude profielen op grond waarvan vrijstelling

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Algemene natuurwetenschappen

Algemene natuurwetenschappen

Algemene natuurwetenschappen

Arabische taal en literatuur

Arabische taal en letterkunde 1,2

Arabische taal en letterkunde

Arabische taal en literatuur elementair

Arabische taal en letterkunde elementair

Arabische taal en letterkunde elementair

Bewegen, sport en maatschappij

Lichamelijke opvoeding 2

Lichamelijke opvoeding 2

Biologie

Biologie

Biologie 1,2

Culturele en kunstzinnige vorming

Culturele en kunstzinnige vorming 1

Culturele en kunstzinnige vorming 1

Duitse taal en literatuur

Duitse taal en letterkunde 1,2

Duitse taal en letterkunde 1,2

Economie

Economie 1,2

Economie 1of economie 1,2

Engelse taal en literatuur

Engelse taal en letterkunde

Engelse taal en letterkunde

Filosofie

Filosofie

Filosofie

Franse taal en literatuur

Franse taal en letterkunde 1,2

Franse taal en letterkunde 1,2

Friese taal en cultuur

Friese taal en letterkunde 1,2

Friese taal en letterkunde

Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis*

Handvaardigheid

Handvaardigheid I (handenarbeid)

Handvaardigheid I (handenarbeid)

Informatica

Informatica

Informatica

Italiaanse taal en literatuur

Italiaanse taal en letterkunde 1,2

Italiaanse taal en letterkunde

Italiaanse taal en literatuur elementair

Italiaanse taal en letterkunde elementair

Italiaanse taal en letterkunde elementair

Kunst (algemeen)

Culturele en kunstzinnige vorming 2

Culturele en kunstzinnige vorming 2

Kunst (beeldende vormgeving)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (beeldende vormgeving),

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (beeldende vormgeving),

Kunst (dans)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (dans)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (dans)

Kunst (drama)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (drama)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (drama)

Kunst (muziek)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (muziek)

Culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (muziek)

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding 1

Lichamelijke opvoeding 1

Literatuur

Letterkunde

Letterkunde

Maatschappijleer

Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

Maatschappijwetenschappen

Maatschappijleer

Maatschappijleer

Management en organisatie

Management en organisatie

Management en organisatie

Muziek

Muziek

Muziek

Natuurkunde

Natuurkunde 1,2

Natuurkunde 1 of natuurkunde 1,2

Nederlandse taal en literatuur

Nederlandse taal en letterkunde

Nederlandse taal en letterkunde

Russische taal en literatuur

Russische taal en letterkunde 1,2

Russische taal en letterkunde

Russische taal en literatuur elementair

Russische taal en letterkunde elementair

Russische taal en letterkunde elementair

Scheikunde

Scheikunde

Scheikunde 1 of scheikunde 1,2

Spaanse taal en literatuur

Spaanse taal en letterkunde 1,2

Spaanse taal en letterkunde

Spaanse taal en literatuur elementair

Spaanse taal en letterkunde elementair

Spaanse taal en letterkunde elementair

Tekenen

Tekenen

Tekenen

Textiele vormgeving

Handvaardigheid II (textiele werkvormen)

Handvaardigheid II (textiele werkvormen)

Turkse taal en literatuur

Turkse taal en letterkunde 1,2

Turkse taal en letterkunde

Turkse taal en literatuur elementair

Turkse taal en letterkunde elementair

Turkse taal en letterkunde elementair

Wiskunde A

Wiskunde A 1,2 of wiskunde B 1 of wiskunde B 1,2

Wiskunde A 1 of wiskunde A 1,2 of wiskunde B 1 of wiskunde B 1,2

Wiskunde B

Wiskunde B 1 of wiskunde B 1,2

Wiskunde B 1 of wiskunde B 1,2

* Het profielvak geschiedenis (met een studielast van 360 uur).

Naar boven