Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007

[Regeling vervallen per 01-08-2022.]
Geraadpleegd op 31-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-07-2022

Wetstechnische informatie voor Bijlage 1b

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2022 Intrekking-regeling 14-10-2021 Stb. 2021, 521 17-12-2021 Stb. 2022, 13 Alg. 1
05-09-2007 Nieuwe-regeling 10-08-2007 Stcrt. 2007, 169
rectificatie in
Stcrt. 2007, 180
VO/OK/2007/18980 10-08-2007 Stcrt. 2007, 169

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven