Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2004 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2004

[Regeling vervallen per 20-09-2007.]
Geldend van 04-08-2007 t/m 19-09-2007

Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2004 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2004

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

Besluit:

Artikel 3

[Vervallen per 20-09-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 mei 2004.

Artikel 4

[Vervallen per 20-09-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2004 en Normeringsstelsel FUWAUIT 2004.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur-generaal Management Openbare Sector

,

R.IJ.M. Kuipers

Bijlage : Normeringsstelsels FUWASYS 2004 en FUWAUIT 2004

[Vervallen per 20-09-2007]

1. Normeringstelsel FUWASYS 2004

[Vervallen per 20-09-2007]

1A. Kenmerken FUWASYS 2004

[Vervallen per 20-09-2007]

1

Aard van de werkzaamheden

2

Doel van de werkzaamheden

3

Effect van de werkzaamheden

4

Aanpak van de werkzaamheden

5

Dynamiek van de werkzaamheden

6

Keuzevrijheid

7

Complexiteit van de beslissingen

8

Effect van de beslissingen

9

Kader

10

Wijze van controle

11

Kennis

12

Vaardigheid

13

Aard van de contacten

14

Doel van de contacten

1B. Reeksen FUWASYS 2004

[Vervallen per 20-09-2007]

0001

Verzamelreeks niet-sectorgebonden functietypen

0002

Wetenschappelijk onderzoek

0003

Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek

0004

Beleid

0005

Beleidsondersteuning

0006

Technisch ontwerp, ontwikkeling en advies

0007

Inspectiewerkzaamheden

I050

Journalistiek, publiciteit en voorlichting

I100

Audiovisueel

I150

Personeelswerkzaamheden

I30A

FEZ (begrotingsproces en administratieve organisatie)

I30B

FEZ (financieel-administratieve werkzaamheden)

I350

Informatica

I400

Accountantswerkzaamheden

I450

Bibliotheek en documentatie

I50A

Algemene Secretarie-aangelegenheden (postbehandeling)

I50B

Algemene Secretarie-aangelegenheden (dynamische archieven)

I50C

Algemene Secretarie-aangelegenheden (semi-statische archieven)

I550

(Administratief) goederenbeheer en artikelmanagement

I600

Magazijnwerkzaamheden

I602

Verwerving roerende goederen en diensten

I750

Managementondersteuning

J100

Juridische en juridisch ondersteunende werkzaamheden

M100

Milieu

T050

Productiebesturing

T10A

Werktuigbouw, deelreeks onderhoud

T10B

Werktuigbouw, deelreeks vervaardiging

T150

Installatietechniek en elektronica

T350

Bouw

T400

Laboratoriumwerkzaamheden

T650

Landmeetkundig, kartografisch en fotogrammetrisch (teken)werk

T700

Landmeetkundig veldwerk

T850

Oppervlaktebehandeling

V250

Ruimtelijke ordening

   

1C. Normfuncties FUWASYS 2004

[Vervallen per 20-09-2007]

20021438 Coördinerend beleidsadviseur/informatiemanager

20021439 Directeur informatievoorziening

20021440 Hoofd beleid en advies

20021441 Programma-manager informatievoorziening

20021442 Projectleider informatievoorziening

20021443 Senior beleidsadviseur informatievoorziening

20021444 Senior projectleider informatievoorziening

20022926 Beleidsmedewerker facilitaire dienst

20022930 Directeur facilitaire dienst

20023305 Hoofd personeel en organisatie

20023316 Senior beleidsmedewerker personeel en organisatie

20023317 Specialistisch beleidsmedewerker personeel en organisatie

20023319 Bestuurlijk-juridisch adviseur

20023320 Bestuurlijk-juridisch specialist

20023321 Jurist

20023322 Senior bestuurlijk-juridisch adviseur

20023323 Senior wetgevingsjurist

20023324 Wetgevingsjurist

20023401 Concerncontroller

20023402 Medewerker planning en control

20023403 Senior medewerker advies en audit

20023404 Senior medewerker planning en control

20023406 Medewerker personeelsbeheer

20023407 Adviseur personeel en organisatie

20023413 Senior medewerker rechtspositie

20023417 Documentalist

20023420 Hoofd financieel-economische zaken/controller

20023422 Hoofd financiële zaken

20023426 Medewerker applicatiebeheer

20023427 Medewerker begrotingzaken

20023431 Medewerker gebruikersondersteuning

20023435 Medewerker technische dienstverlening

20023439 Projectadministrateur

20023441 Senior medewerker begrotingsuitvoering

20023442 Senior medewerker begrotingsvoorbereiding

20023444 Stafmedewerker kwaliteitszorg

20023446 Projectdirecteur Hoge Snelheidslijnen

20023461 Stafmedewerker financieel-economische zaken

20023464 Contractmanager

20023465 Hoofd verwerving

20023468 Senior contractmanager

20023469 Senior inkoper

20023473 Projectcoördinator

20023474 Projectleider integratie financiële systemen

20023475 Adviseur digitale media

20023476 Communicatiemedewerker

20023477 Hoofd communicatie

20023478 Hoofd publieksvoorlichting

20023482 Senior adviseur

20023483 Senior persvoorlichter

20023484 Speechschrijver

20023485 Senior projectleider

20023611 Coördinator documentaire informatievoorziening

20023612 Inkoper

20023613 FIN Beleidsmedewerker DGB PFC

20023614 FIN Beleidsmedewerker DB APUT

20023615 FIN Beleidsmedewerker DGB DA

20023616 FIN Beleidsmedewerker fiscale en juridische zaken DGB FJZ

20023618 FIN Beleidsmedewerker II DGFZ

20023619 FIN Beleidsmedewerker Sector DGB PFC

20023621 FIN Hoofd ontwikkeling diensten en communicatie DGB PFC ODC

20023622 FIN Hoofd planning en control DGB PFC PC

20023623 FIN Materiedeskundige DGB PFC

20023625 FIN Senior beleidsmedewerker DGB DA

20023627 FIN Senior beleidsmedewerker DGB DB WI

20023629 FIN Senior beleidsmedewerker GT BG EBM

20023709 Beleidsdirecteur

20023712 Directeur lucht en energie

20023713 Directeur studiefinancieringsbeleid

20023714 Eerste medewerker postkamer

20023715 Hoofd bankwezen

20023716 Hoofd beleidsontwikkeling

20023718 Medewerker fotografie en video

20023719 Medewerker personeels- en salarisadministratie

20023720 Senior medewerker documentaire informatievoorziening

20023722 Systeembeheerder personeelsinformatiesysteem

20023724 Hoofd automatisering

20023730 Medewerker personeelsondersteuning

20023801 Directeur infrastructuurbeleid tevens plaatsvervangend directeur-generaal

20023802 Plaatsvervangend secretaris-generaal

20023805 Directeur financieel-economische zaken

20023806 Directeur voorlichting/communicatie

20041437 Beleidsadviseur informatievoorziening

20042923 Medewerker procesbewaking verwerving

20042924 Medewerker beheer audiovisuele middelen

20042925 Assistent-laboratoriummedewerker

20042927 Eerste elektromonteur

20042928 Eerste medewerker managementondersteuning/directiesecretaresse

20042929 Elektromonteur

20042931 Medewerker bibliotheek en documentatie

20042932 Onderhoudstechnicus

20042933 Testassistent

20042934 Medewerker bestandsbeheer

20043301 Algemeen assistent

20043302 Assistent-postkamer

20043303 Chauffeur departementstop

20043304 Eerste medewerker documentaire informatievoorziening

20043306 Kamerbewaarder

20043307 Medewerker archieven

20043308 Medewerker documentaire informatievoorziening

20043309 Medewerker logistieke dienstverlening

20043311 Medewerker postbehandeling

20043312 Medewerker semistatisch archief

20043314 Personeelsconsulent

20043315 Registrator

20043318 Tweede medewerker documentaire informatievoorziening

20043325 Medewerker personeelsinformatievoorziening

20043326 Medewerker arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

20043405 Secretaresse van de ambtelijke leiding

20043408 Medewerker bedrijfsrestaurant

20043409 Systeemanalist

20043410 Administratief medewerker

20043411 Administratief medewerker rechtspositie

20043412 Adviseur personeel

20043414 Bedrijfsleider bedrijfsrestaurant

20043415 Beveiligingsbeambte/receptionist

20043416 Chauffeur

20043418 Financieel ondersteunend medewerker

20043419 Functioneel beheerder personeelsinformatiesysteem

20043421 Hoofd financiële administratie

20043423 Huismeester

20043424 Informatiemedewerker

20043425 Medewerker administratieve organisatie en interne controle

20043428 Medewerker boekhouding

20043429 Medewerker facilitaire dienst

20043430 Medewerker financieel-administratieve ondersteuning

20043432 Medewerker helpdesk

20043433 Medewerker interne controle

20043434 Medewerker klantenservice

20043436 Medewerker tekstverwerking

20043437 Medewerker telefooncentrale

20043438 Netwerkbeheerder

20043440 Salarisadministrateur

20043443 Senior medewerker postkamer

20043445 Systeembeheerder

20043462 Hoofd documentaire informatievoorziening

20043463 Adviseur verwerving

20043466 Inkoper

20043467 Operationeel inkoper

20043470 Senior operationeel inkoper

20043471 Senior verwerver

20043479 Logistiek-administratief medewerker

20043480 Medewerker publieksvoorlichting

20043481 Redacteur

20043610 Technisch assistent

20043631 Documentalist

20043705 Adviseur management development

20043706 Cursusassistent

20043707 Medewerker projectondersteuning

20043708 Bedrijfsmaatschappelijk werker

20043710 Beleidsmedewerker vorming en opleiding

20043711 Bibliothecaris

20043717 Hoofd financiële rechtspositie

20043721 Stafmedewerker gegevensbeheer

20043723 Typist

20043725 Adviseur apparatuur en systeemprogrammatuur

20043728 Hoofd managementondersteuning

20043729 Medewerker formatiebeheer

20043731 Administratief medewerker informatie

20043733 Adviseur huisvestingszaken

20043735 Coördinator personeelsbeheer

2. Normeringsstelsel FUWAUIT 2004

[Vervallen per 20-09-2007]

2A. Kenmerken FUWAUIT 2004

[Vervallen per 20-09-2007]

1

Aard van de werkzaamheden

2

Doel van de werkzaamheden

3

Effect van de werkzaamheden

4

Aanpak van de werkzaamheden

5

Dynamiek van de werkzaamheden

6

Keuzevrijheid

7

Complexiteit van de beslissingen

8

Effect van de beslissingen

9

Kader

10

Wijze van controle

11

Kennis

12

Vaardigheid

13

Aard van de contacten

14

Doel van de contacten

2B. Reeksen FUWAUIT 2004

[Vervallen per 20-09-2007]

0001

Verzamelreeks niet-sectorgebonden functietypen

0002

Wetenschappelijk onderzoek

0003

Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek

0004

Beleid

0005

Beleidsondersteuning

0006

Technisch ontwerp, ontwikkeling en advies

0007

Inspectiewerkzaamheden

I050

Journalistiek, publiciteit en voorlichting

I100

Audiovisueel

I150

Personeelswerkzaamheden

I30A

FEZ (begrotingsproces en administratieve organisatie)

I30B

FEZ (financieel-administratieve werkzaamheden)

I350

Informatica

I400

Accountantswerkzaamheden

I450

Bibliotheek en documentatie

I50A

Algemene Secretarie-aangelegenheden (postbehandeling)

I50B

Algemene Secretarie-aangelegenheden (dynamische archieven)

I50C

Algemene Secretarie-aangelegenheden (semi-statische archieven)

I550

(Administratief) goederenbeheer en artikelmanagement

I600

Magazijnwerkzaamheden

I602

Verwerving roerende goederen en diensten

I750

Managementondersteuning

J100

Juridische en juridisch ondersteunende werkzaamheden

M100

Milieu

T050

Productiebesturing

T10A

Werktuigbouw, deelreeks onderhoud

T10B

Werktuigbouw, deelreeks vervaardiging

T150

Installatietechniek en elektronica

T350

Bouw

T400

Laboratoriumwerkzaamheden

T650

Landmeetkundig, kartografisch en fotogrammetrisch (teken)werk

T700

Landmeetkundig veldwerk

T850

Oppervlaktebehandeling

V250

Ruimtelijke ordening

   

2C. Normfuncties FUWAUIT 2004

[Vervallen per 20-09-2007]

20021208 Inkoper

20021213 Medewerker technische dienstverlening

20021401 Hoofd eenheid Particulieren

20021402 Teamleider behandelteam Grote Ondernemingen

20021403 Technisch behandelfunctionaris

20021404 Hoofd douanedistrict

20021408 Medewerker applicatiebeheer

20021409 Medewerker gebruikersondersteuning

20021414 Adviseur personeel en organisatie

20021416 Senior medewerker rechtspositie

20021426 Archiefbeheerder

20021427 Coördinator documentaire informatievoorziening

20021428 Documentalist

20021431 Redacteur voorlichtingsmateriaal

20021432 Senior medewerker postkamer

20021433 Voorlichter

20021435 Stafmedewerker kwaliteitszorg

20021703 Medewerker schadevergoedingsmaatregelen

20021705 Hoofd biomedical research

20021706 Hoofd intercultural communication

20021707 Hoofd KIT-Publishers

20021709 Hoofd information services

20021713 Beheerder bedrijfsadministratie en vastgoed

20021718 Opzichter

20021801 Coördinator klimaatbeleid

20021804 Hoofd ijklaboratorium

20021809 Beleidsadviseur gewasbescherming

20021811 Districtsmanager buitendienst

20021814 Financieel-economisch administratief medewerker

20021815 Teamleider

20021817 Medewerker bezwaar

20021818 Medewerker integrale klantafhandeling

20021819 Medewerker specifieke klantafhandeling

20021820 Directeur Tropenmuseum

20021821 Hoofd fytofarmacie

20022805 Senior medewerker regulier

20022806 Procesvertegenwoordiger

20022807 Unitmanager

20022811 Hoofd Meetinformatiedienst

20022812 Hoofd product-/klantenmanager

20022813 Medewerker milieutechnologie

20022814 Medewerker ontwerp

20022816 Projectdirecteur uitvoering

20022819 Projectmanager

20022820 Projectmanager

20022821 Projectmanager

20022822 Senior beleidsmedewerker

20022827 Wegverkeersleider

20022828 Medewerker personeels- en salarisadministratie

20022829 Senior communicatie-adviseur

20022903 Hoofd financieel-economische zaken/controller

20022905 Hoofd financiële zaken

20022907 Medewerker begrotingzaken

20022911 Projectadministrateur

20022912 Senior medewerker begrotingsuitvoering

20022913 Senior medewerker begrotingsvoorbereiding

20022914 Coördinator taakstraffen

20022922 Wetenschappelijk onderzoeker

20023001 Algemeen directeur vervoer en ondersteuning

20023002 Hoofd huisvesting en materieel

20023003 Hoofd officemanagment

20023005 Directeur ondersteunende diensten

20023006 Locatiedirecteur

20023007 Sectordirecteur gevangeniswezen

20023009 Beleidsmedewerker handhavingsbeleid

20023010 Hoofd vergunningverlening en marketing

20023025 Financieel-economisch medewerker

20023026 Groepsmanager Senter

20023027 Opdrachtleider

20023032 Projectleider internationaal conserveringscentrum

20023034 Restaurator

20023035 Accountmanager

20023036 Marktspecialist A

20023037 Planner frequentieverdeling

20023201 Adjunct inspecteur

20023202 Hoofd toezicht

20023203 Inspecteur

20023205 Senior inspecteur

20023807 Directeur concentratiecontrole

20023808 Hoofd inspectie Openbare Orde en Veiligheid

20040701 Adjunct-secretaris gerechten

20040702 Administratief medewerker

20040703 Algemeen administratief medewerker

20040704 Senior secretaris gerechten

20040705 Senior vakgericht administratief medewerker

20040706 Stafjurist B

20040707 Unitcoördinator gerechten A

20040708 Unitcoördinator gerechten B

20041201 Assistent facilitaire zaken

20041202 Bedrijfsleider bedrijfsrestaurant

20041203 Beveiligingsbeambte/receptionist

20041204 Bode

20041205 Chauffeur

20041206 Hoofd facilitaire dienst

20041207 Huismeester

20041210 Medewerker bedrijfsrestaurant

20041211 Medewerker facilitaire dienst

20041212 Medewerker klantenservice

20041214 Medewerker telefooncentrale

20041215 Medewerker administratieve dienstverlening

20041216 Medewerker repro

20041405 Analist A

20041406 Projectleider A

20041407 Selecteur

20041410 Medewerker helpdesk

20041411 Netwerkbeheerder

20041412 Systeemanalist

20041413 Systeembeheerder

20041415 Adviseur personeel

20041421 Functioneel beheerder personeelsinformatiesysteem

20041424 Salarisadministrateur

20041425 Administratief medewerker

20041429 Informatiemedewerker

20041430 Medewerker tekstverwerking

20041434 Administratief medewerker rechtspositie

20041436 Technisch assistent

20041445 Redacteur/contentbeheerder netwerk

20041702 Medewerker verhaal

20041708 Uitgever

20041710 Hoofd bedrijfsbureau

20041711 Medewerker administratieve ondersteuning

20041712 Secretaresse

20041715 Boswachter algemeen

20041716 Coördinator bezoekerscentrum

20041717 Medewerker ingebruikgeving

20041802 Grafisch/multimedia vormgever

20041803 Guidance meteoroloog

20041806 Meteorologisch adviseur Schiphol

20041807 Meteoroloog MMD Middelburg

20041808 Senior meetsystemenbeheerder/eerste storingsdienstmedewerker

20041816 Werkvoorbereider

20041822 Hoofd verhaal

20041823 Medewerker import/export

20041824 Technisch medewerker buitendienst

20042803 Medewerker aanmeld asiel

20042804 Medewerker ondersteuning

20042808 Administratief medewerker bedrijfsbureau

20042809 Brugwachter

20042810 Eerste medewerker onderhoud en verbetering

20042815 Mobiele verkeersleider

20042817 Projectleider ontwerp/uitvoering

20042818 Projectleider uitvoering

20042823 Senior projectleider

20042824 Senior projectleider ontwerp/uitvoering

20042825 Sluismeester

20042826 Verkeersleider op verkeerspost

20042830 Adviseur communicatiemiddelen

20042902 Financieel ondersteunend medewerker

20042904 Hoofd financiële administratie

20042906 Medewerker administratieve organisatie en interne controle

20042908 Medewerker boekhouding

20042909 Medewerker financieel-administratieve ondersteuning

20042910 Medewerker interne controle

20042915 Gedragsdeskundige

20042916 Onderzoeksassistent

20042917 Onderzoeksmedewerker

20042918 Raadsonderzoeker

20042919 Secretaris gerechten

20042920 Stafjurist A

20042921 Vakgericht administratief medewerker

20043004 Afdelingshoofd

20043012 Medewerker handhaving

20043013 Medewerker registratie en analyse

20043024 Administratief/secretarieel medewerker

20043028 Projectadviseur

20043029 Senior financieel-economisch medewerker

20043031 Eerste medewerker gegevensbeheer

20043033 Medewerker studiezaal

20043038 Specialist radio EMC-onderzoek

20043207 Inspectiemedewerker

20043726 Beheerder leeszaal

Terug naar begin van de pagina