Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs

[Regeling vervallen per 30-06-2011.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 29-06-2011

Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs

Beschrijving

[Vervallen per 30-06-2011]

Deze richtlijn ziet op overtreding van art. 3 in verband met de art. 11 van de Opiumwet.

De verboden hebben betrekking op het aanwezig hebben, het verhandelen, het telen, de productie en het grensoverschrijdende transport van softdrugs. Onder softdrugs wordt in deze richtlijn verstaan: middelen van lijst II van de Opiumwet.

Bij de beoordeling van de basisdelicten dient, naast het soort handeling, het gewicht van de softdrugs als beoordelingsfactor te worden beschouwd.

Basisdelicten

[Vervallen per 30-06-2011]

 • Aanwezig hebben, niet beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

 • Beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

 • Vervaardigen van softdrugs

 • Invoer/uitvoer van softdrugs

Basisdelict aanwezig hebben, niet beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

Dit basisdelict heeft betrekking op het aanwezig hebben van softdrugs en op de niet beroeps- of bedrijfsmatige teelt er van of handel er in.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

2 punten

Basisfactoren

Gewicht aan softdrugs overige softdrugsdelicten

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/2 x 0,082 punten per gram

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg - 1/2 x 0,023 punten per gram

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 5 en 25 kg - 1/2 x 0,009 punten per gram

 • Schijf 4: het gedeelte boven 25 kg -1/2 x 0,003 punten per gram

Aantal hennepplanten overige softdrugsdelicten

 • - Schijf 1: het gedeelte tussen 6 en 200 planten - 1/2 x 0,41 punten per plant

 • - Schijf 2: het gedeelte tussen 200 en 1000 planten - 1/2 x 0,115 punten per plant

 • - Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 planten - 1/2 x 0,045 punten per plant

 • - Schijf 4: het gedeelte boven 5000 planten - 1/2 x 0,015 punten per plant

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

• Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

• Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

Boeteregeling Opiumwet Softdrugs

Bijzonderheden

Gaat het bij dit delict om een hoeveelheid van maximaal 5 gram (zgn. gebruikershoeveelheid) of maximaal 5 planten dan ligt een (politie-)sepot in de rede.

Voor de berekening van het gewicht aan softdrugs wordt (bij meer dan 5 planten) 1 hennepplant gelijkgesteld met 5 gram.

Het aanwezig hebben tot 30 gram middelen van onderdeel B (hennep) lijst II betreft een overtreding.

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 74, lid 2, sub d WvSr. (ontnemingsschikking) Art. 12 van de Opiumwet maakt het onder omstandigheden mogelijk bij dit delict een Strafrechtelijk Financiëel Onderzoek te vorderen.

Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 730 (2020 strafpunten)

Basisdelict beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

Dit basisdelict heeft betrekking op het in de uitoefening van een beroep of bedrijf telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, verkopen en/of afleveren van softdrugs.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

4 punten

Basisfactoren

Gewicht aan softdrugs bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 0,082 punten per gram

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg - 0,023 punten per gram

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 5 en 25 kg - 0,009 punten per gram

 • Schijf 4: het gedeelte boven 25 kg -0,003 punten per gram

Aantal hennepplanten bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 6 en 200 planten - 0,41 punten per plant

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 200 en 1000 planten - 0,115 punten per plant

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 planten - 0,045 punten per plant

 • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 planten - 0,015 punten per plant

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

• Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

• Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

• Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

– Boeteregeling Opiumwet Softdrugs

Bijzonderheden

Voor de berekening van het gewicht aan softdrugs wordt (bij meer dan 5 planten) 1 hennepplant gelijkgesteld met 5 gram.

In analogie met het aanwezig hebben van softdrugs gaat ook bij dit delict pas een strafverzwarende invloed van de hoeveelheid softdrugs uit indien deze groter is dan 30 gram.

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie); art. 74, lid 2, sub d WvSr. (ontnemingsschikking) en art. 36c WvSr(ontnemingsvordering).

Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt 1461 (4944 strafpunten)

Basisdelict vervaardigen van softdrugs

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

Dit basisdelict heeft betrekking op vervaardigen van softdrugs.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

2 punten

Basisfactoren

Gewicht aan softdrugs overige softdrugsdelicten

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/2 x 0,082 punten per gram

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg - 1/2 x 0,023 punten per gram

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 5 en 25 kg - 1/2 x 0,009 punten per gram

 • Schijf 4: het gedeelte boven 25 kg -1/2 x 0,003 punten per gram

Delictspecifieke factoren

Professioneel vervaardigen van softdrugs

• Er is geen sprake van op professionele wijze vervaardigen van softdrugs

+0 %

– Het vervaardigen van softdrugs geschiedde op professionele wijze

+100 %

Medeplegen

• Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

• Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

• Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

– Boeteregeling Opiumwet Softdrugs

Bijzonderheden

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie); art. 74, lid 2, sub d WvSr. (ontnemingsschikking) en art. 36c WvSr (ontnemingsvordering).

Art. 12 van de Opiumwet maakt het onder omstandigheden mogelijk bij dit delict een Strafrechtelijk Financiëel Onderzoek te vorderen.

Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 730 (2020 strafpunten)

Basisdelict invoer/uitvoer van softdrugs

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

Dit basisdelict heeft betrekking op het landgrensoverschrijdend vervoer van softdrugs.

Toepasselijk kader

Commuun en verkeer

Basispunten

4 punten

Basisfactoren

Gewicht aan softdrugs bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 0,082 punten per gram

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg - 0,023 punten per gram

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 5 en 25 kg - 0,009 punten per gram

 • Schijf 4: het gedeelte boven 25 kg -0,003 punten per gram

Aantal hennepplanten bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt

 • Schijf 1: het gedeelte tussen 6 en 200 planten - 0,41 punten per plant

 • Schijf 2: het gedeelte tussen 200 en 1000 planten - 0,115 punten per plant

 • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 planten - 0,045 punten per plant

 • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 planten - 0,015 punten per plant

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

• Er is geen sprake van medeplegen

+0 %

– Er is sprake van medeplegen

+25 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

• Dader

+0 %

– Medeplichtige

-33 %

Poging

• Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen

-33 %

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive

+0 %

– 1 maal

+10 %

– Meermalen

+20 %

+dagvaarden

Draagkracht

Geen

Speciale regelingen

– Boeteregeling Opiumwet Softdrugs

Bijzonderheden

Voor de berekening van het gewicht aan softdrugs wordt (bij meer dan 5 planten) 1 hennepplant gelijkgesteld met 5 gram.

Hoewel de Opiumwet op het punt van in- en uitvoer geen 30-gramscriterium kent, gaat ook bij dit delict pas een strafverzwarende invloed uit van de hoeveelheid softdrugs indien die hoeveelheid groter is dan 30 gram, omdat de straftoemeting anders te zeer uit de pas zou gaan lopen met een vergelijkbare situatie bij het basisdelict ’aanwezig hebben van softdrugs’.

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie); art. 74, lid 2, sub d WvSr. (ontnemingsschikking) en art. 36c WvSr (ontnemingsvordering).

Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 1461 (4944 strafpunten)

Boeteregeling Opiumwet Softdrugs

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

De strafbaarheid van de delicten die worden genoemd in de Opiumwet is op verschillende aspecten gebaseerd. Het benadelen van de gezondheid van anderen is zo’n aspect. Het winst boeken door middel van illegale activiteiten een ander. Bij de harddrugs- delicten wordt laatsgenoemd aspect volledig overschaduwd door het eerste. Bij de softdrugsdelicten is dat minder het geval. Daar is ruimte om de economische aspecten van deze delicten, die zich ook kenmerken doordat zich doorgaans geen schadevergoeding eisende slachtoVers melden, in dier voege een rol te laten spelen, dat tot een hoger maximum dan de algemene transactiegrens van f.1500,- kan worden getransigeerd. Deze transacties (of bij rauwelijks dagvaarden te eisen boetes) dienen op grond van die economische aspecten wel hoger uit te vallen dan het standaard bedrag van f.50,- per sanctiepunt.

Uitwerking

De omrekening van sanctiepunten naar sancties dient bij de delicten die worden gepleegd met betrekking tot de middelen vermeld op lijst II, sub B, van de Opiumwet (hennepproducten) als volgt te geschieden:

tot en met 90 punten:

-

alle punten in transactie of -bij rauwelijks dagvaarden- in geldboete waarbij de waarde van elk punt geen f 50,- maar f 112,- bedraagt.

boven de 90 punten:

-

alle punten in gevangenisstraf

Factoren

Geen

Zie basisdelicten

 • aanwezig hebben, niet beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

 • beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

 • vervaardigen van softdrugs

 • invoer/uitvoer van softdrugs

Gewicht aan softdrugs bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

De hoeveelheid softdrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

 • - Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 0,082 punten per gram

 • - Schijf 2: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg - 0,023 punten per gram

 • - Schijf 3: het gedeelte tussen 5 en 25 kg - 0,009 punten per gram

 • - Schijf 4: het gedeelte boven 25 kg 0,003 punten per gram

Uitgangspunt indien onbekend

0 gram

Bijzonderheden

(In geval van aanwezigheid, anders dan ter bereiding, bewerking, verwerking of vervaardiging, wordt 1 (hennep-)plant gelijkgesteld aan 5 gram)

Zie basisdelicten

 • - beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

 • - invoer/uitvoer van softdrugs

Aantal hennepplanten bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

De hoeveelheid softdrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

 • - Schijf 1: het gedeelte tussen 6 en 200 planten - 0,41 punten per plant

 • - Schijf 2: het gedeelte tussen 200 en 1000 planten - 0,115 punten per plant

 • - Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 planten - 0,045 punten per plant

 • - Schijf 4: het gedeelte boven 5000 planten - 0,015 punten per plant

Uitgangspunt indien onbekend

0 planten

Bijzonderheden

(In geval van aanwezigheid, anders dan ter bereiding, bewerking, verwerking of vervaardiging, wordt 1 (hennep-)plant gelijkgesteld aan 5 gram)

Zie basisdelicten

 • - beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

 • - invoer/uitvoer van softdrugs

Aantal pillen harddrugs bij voorbereiden invoer/uitvoer

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

De hoeveelheid harddrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

 • - Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 1/2 x 4 punten per pil

 • - Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1/2 x 1,25 punt per pil

 • - Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 1/2 x 0,3 punt per pil

 • - Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 1/2 x 0,13 punt per pil

Uitgangspunt indien onbekend

0 pillen

Bijzonderheden

1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Zie basisdelicten

- voorbereiden/bevorderen van invoer/uitvoer van harddrugs

Gewicht aan harddrugs bij invoer/uitvoer

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

De hoeveelheid harddrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

 • - Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 8 punten per gram

 • - Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 2,5 punt per gram

 • - Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 0,6 punt per gram

 • - Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 0,26 punt per gram

Uitgangspunt indien onbekend

0 gram

Bijzonderheden

1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Zie basisdelicten

- invoer/uitvoer harddrugs

Gewicht aan harddrugs bij handel en productie

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

De hoeveelheid harddrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

 • - Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 2/3 x 8 punten per gram

 • - Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 2/3 x 2,5 punt per gram

 • - Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 2/3 x 0,6 punt per gram

 • - Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 2/3 x 0,26 punt per gram

Uitgangspunt indien onbekend

0 gram

Bijzonderheden

1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Zie basisdelicten

- handel in- en productie van harddrugs

Gewicht aan harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

De hoeveelheid harddrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

 • - Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 1/3 x 8 punten per gram

 • - Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/3 x 2,5 punt per gram

 • - Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 1/3 x 0,6 punt per gram

 • - Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 1/3 x 0,26 punt per gram

Uitgangspunt indien onbekend

0 gram

Bijzonderheden

1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Zie basisdelicten

 • - aanwezig hebben harddrugs

 • - voorbereiden/bevorderen van de handel in- en productie van harddrugs

Gewicht aan harddrugs bij voorbereiden invoer/uitvoer

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

De hoeveelheid harddrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

 • - Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 1/2 x 8 punten per gram

 • - Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/2 x 2,5 punt per gram

 • - Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 1/2 x 0,6 punt per gram

 • - Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 1/2 x 0,26 punt per gram

Uitgangspunt indien onbekend

0 gram

Bijzonderheden

1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Zie basisdelicten

- voorbereiden/bevorderen van invoer/uitvoer van harddrugs

Gewicht aan softdrugs bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

De hoeveelheid softdrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

Soort factor

Basisfactor

Atwoordmogelijkheden

 • - Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 0,082 punten per gram

 • - Schijf 2: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg - 0,023 punten per gram

 • - Schijf 3: het gedeelte tussen 5 en 25 kg - 0,009 punten per gram

 • - Schijf 4: het gedeelte boven 25 kg 0,003 punten per gram

Uitgangspunt indien onbekend

0 gram

Bijzonderheden

(In geval van aanwezigheid, anders dan ter bereiding, bewerking, verwerking of vervaardiging, wordt 1 (hennep-)plant gelijkgesteld aan 5 gram)

Zie basisdelicten

 • - beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

 • - invoer/uitvoer van softdrugs

Gewicht aan softdrugs overige softdrugsdelicten

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

De hoeveelheid softdrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

 • - Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/2 x 0,082 punten per gram

 • - Schijf 2: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg - 1/2 x 0,023 punten per gram

 • - Schijf 3: het gedeelte tussen 5 en 25 kg - 1/2 x 0,009 punten per gram

 • - Schijf 4: het gedeelte boven 25 kg 1/2 x 0,003 punten per gram

Uitgangspunt indien onbekend

0 gram

Bijzonderheden

(In geval van aanwezigheid, anders dan ter bereiding, bewerking, verwerking of vervaardiging, wordt 1 (hennep-)plant gelijkgesteld aan 5 gram)

Zie basisdelicten

 • - vervaardigen van softdrugs

 • - aanwezig hebben, niet beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

Aantal harddrugpillen bij invoer/uitvoer

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

De hoeveelheid harddrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

 • - Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 4 punten per pil

 • - Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1,25 punt per pil

 • - Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 0,3 punt per pil

 • - Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 0,13 punt per pil

Uitgangspunt indien onbekend

0 pillen

Bijzonderheden

1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Zie basisdelicten

- invoer/uitvoer harddrugs

Aantal harddrugpillen bij handel en productie

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

De hoeveelheid harddrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

 • - Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 2/3 x 4 punten per pil

 • - Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 2/3 x 1,25 punt per pil

 • - Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 2/3 x 0,3 punt per pil

 • - Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 2/3 x 0,13 punt per pil

Uitgangspunt indien onbekend

0 pillen

Bijzonderheden

1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Zie basisdelicten

- handel in- en productie van harddrugs

Aantal pillen harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

De hoeveelheid harddrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

 • - Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 1/3 x 4 punten per pil

 • - Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1/3 x 1,25 punt per pil

 • - Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 1/3 x 0,3 punt per pil

 • - Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 1/3 x 0,13 punt per pil

Uitgangspunt indien onbekend

0 pillen

Bijzonderheden

1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Zie basisdelicten

 • - aanwezig hebben harddrugs

 • - voorbereiden/bevorderen van de handel in- en productie van harddrugs

Aantal pillen harddrugs bij voorbereiden invoer/uitvoer

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

De hoeveelheid harddrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

 • - Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 1/2 x 4 punten per pil

 • - Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1/2 x 1,25 punt per pil

 • - Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 1/2 x 0,3 punt per pil

 • - Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 1/2 x 0,13 punt per pil

Uitgangspunt indien onbekend

0 pillen

Bijzonderheden

1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

Zie basisdelicten

- voorbereiden/bevorderen van invoer/uitvoer van harddrugs

Aantal hennepplanten bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

De hoeveelheid softdrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

 • - Schijf 1: het gedeelte tussen 6 en 200 planten - 0,41 punten per plant

 • - Schijf 2: het gedeelte tussen 200 en 1000 planten - 0,115 punten per plant

 • - Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 planten - 0,045 punten per plant

 • - Schijf 4: het gedeelte boven 5000 planten - 0,015 punten per plant

Uitgangspunt indien onbekend

0 planten

Bijzonderheden

(In geval van aanwezigheid, anders dan ter bereiding, bewerking, verwerking of vervaardiging, wordt 1 (hennep-)plant gelijkgesteld aan 5 gram)

Zie basisdelicten

 • - beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

 • - invoer/uitvoer van softdrugs

Aantal hennepplanten overige softdrugsdelicten

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

De hoeveelheid softdrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

 • - Schijf 1: het gedeelte tussen 6 en 200 planten - 1/2 x 0,41 punten per plant

 • - Schijf 2: het gedeelte tussen 200 en 1000 planten - 1/2 x 0,115 punten per plant

 • - Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 planten - 1/2 x 0,045 punten per plant

 • - Schijf 4: het gedeelte boven 5000 planten - 1/2 x 0,015 punten per plant

Uitgangspunt indien onbekend

0 planten

Bijzonderheden

(In geval van aanwezigheid, anders dan ter bereiding, bewerking, verwerking of vervaardiging, wordt 1 (hennep-)plant gelijkgesteld aan 5 gram)

Zie basisdelicten

- aanwezig hebben, niet beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

Handelsperiode harddrugs

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

Het verkopen/afleveren van harddrugs dient zwaarder gestraft te worden naarmate de periode waarover werd gehandeld groter is.

Soort factor

Basisfactor

Antwoordmogelijkheden

- per dag4 pt

Uitgangspunt indien onbekend

0 dag(en)

Bijzonderheden

Geen

Zie basisdelicten

- handel in- en productie van harddrugs

Beroeps- of bedrijfsmatige teelt of handel in softdrugs

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

Indien sprake is van verhandelen of telen van softdrugs in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan is het wettelijk strafmaximum niet twee maar vier jaar gevangenisstraf.

Soort factor

Antwoordmogelijkheden

Er is geen sprake van beroeps- of bedrijfsmatige handel of teelt

- De handel of teelt geschiedde in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Uitgangspunt indien onbekend

Er is geen sprake van beroeps- of bedrijfsmatige handel of teelt

Bijzonderheden

Geen

Zie basisdelicten

Geen

Professioneel vervaardigen van softdrugs

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

Indien sprake is van op professionele wijze vervaardigen van softdrugs, dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld;

Soort factor

Delictspecifieke factor

Antwoordmogelijkheden

- Er is geen sprake van op professionele wijze vervaardigen van softdrugs

+0 %

- Het vervaardigen van softdrugs geschiedde op professionele wijze

+100 %

Uitgangspunt indien onbekend

Er is geen sprake van op professionele wijze vervaardigen van softdrugs

Bijzonderheden

Geen

Zie basisdelicten

- vervaardigen van softdrugs

Ernstige verstoring openbare orde door straat/panddealen

[Vervallen per 30-06-2011]

Beschrijving

Indien door de wijze waarop straat- of panddealers hun waar aan de man brengen er sprake is van een ernstige verstoring van de openbare orde, dient dat strafverzwarend te worden beoordeeld. Te denken valt aan het op agressieve of opdringerige wijze benaderen van toeristen of aan de ernstige overlast die de aanloop bij een drugspand voor de buurtbewoners kan opleveren. NB Gelet op de fors strafverhogende werking van 75% die er van deze factor uitgaat dient hij met prudentie te worden toegepast.

Soort factor

Delictspecifieke factor

Antwoordmogelijkheden

- Er is geen sprake van ernstige verstoring van de openbare orde door de wijze van dealen

+0 %

- Door de wijze van dealen werd de openbare orde ernstig verstoord

+75 %

Uitgangspunt indien onbekend

Er is geen sprake van ernstige verstoring van de openbare orde door de wijze van dealen

Bijzonderheden

Geen

Zie basisdelicten

- handel in- en productie van harddrugs

Terug naar begin van de pagina