Vergoedingenregeling bestuur ZorgOnderzoek Nederland

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2006, nr. DPenO 2733644, houdende regels omtrent vergoedingen aan het bestuur van ZorgOnderzoek Nederland

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5 van de Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland,

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter van het bestuur van ZorgOnderzoek Nederland ontvangt een vaste vergoeding. De vergoeding wordt vastgesteld op maximaal het salaris van een lid van de topmanagementgroep in groep A zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,3.

Artikel 2

De vice-voorzitter van het bestuur van ZorgOnderzoek Nederland ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal wordt vastgesteld op salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,2.

Artikel 3

De leden van het bestuur van ZorgOnderzoek Nederland die zijn belast met een of meer van de volgende extra taken ontvangen een vaste vergoeding: penningmeesterschap, namens ZorgOnderzoek Nederland deelnemen aan (inter)nationale commissie, vaste vertegenwoordiging namens ZorgOnderzoek Nederland in samenwerkingsverbanden en themavoorbereiding. De salarisschaal wordt vastgesteld op salarisschaal 17 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,083.

Artikel 4

De overige leden van het bestuur van ZorgOnderzoek Nederland ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal wordt vastgesteld op salarisschaal 14 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,083.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina