Wet marktordening gezondheidszorg

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 21-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing bekostiging postmortale weefselketen 2019
  Artikel: 1
 2. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging verpleging en verzorging)
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015
  Artikelen: I.1, III.1
 4. Beleidsregel Adz-ondersteuning van Parkinsonzorg
  Artikel: 1
 5. Beleidsregel Handhaving jaarverantwoording over het overgangsjaar 2021
  Artikelen: 1, 3
 6. Beleidsregel IZA-transformaties
  Artikel: 1
 7. Beleidsregel Informatieverstrekking via vergelijkingssites
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022
  Artikel: 1
 9. Beleidsregel Wet zorg en dwang
  Artikel: 1
 10. Beleidsregel definities Wlz
  Artikel: 3
 11. Beleidsregel eerstelijnsverblijf
  Artikel: 1
 12. Beleidsregel experiment Wlz-zorg in onderwijstijd
  Artikel: 1
 13. Beleidsregel experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging
  Artikel: 1
 14. Beleidsregel experiment cosmetische mondzorg
  Artikel: 1
 15. Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie volwassenen
  Artikel: 1
 16. Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
  Artikel: 1
 17. Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2024
  Artikel: 1
 18. Beleidsregel integrale bekostiging geboortezorg
  Artikel: 1
 19. Beleidsregel ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas
  Artikel: 1
 20. Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
  Artikel: 1
 21. Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022
  Artikel: 1
 22. Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2023
  Artikel: 1
 23. Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2024
  Artikel: 1
 24. Beleidsregel macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023
  Artikel: 1
 25. Beleidsregel macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2024
  Artikel: 1
 26. Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022
  Artikel: 1
 27. Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023
  Artikel: 1
 28. Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2024
  Artikel: 1
 29. Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022
  Artikel: 1
 30. Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2023
  Artikel: 1
 31. Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2024
  Artikel: 1
 32. Beleidsregel macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2024
  Artikel: 1
 33. Beleidsregel overige geneeskundige zorg
  Artikel: 1
 34. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz
  Artikel: 1
 35. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarieven advies crisis- en ondersteuningsteam (COT) 2024
  Artikel: 1
 36. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven gespecialiseerde zorg Wlz 2024
  Artikel: 1
 37. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg
  Artikel: 1
 38. Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Teksten: tekst, 4
 39. Beleidsregel regionale ambulancevoorzieningen 2023
  Artikel: 1
 40. Beleidsregel regionale ambulancevoorzieningen 2024
  Artikel: 1
 41. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst: tekst
 42. Beleidsregel transparante financiële bedrijfsvoering en verbod op winstoogmerk
  Artikelen: 1, 3
 43. Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
  Artikel: 1
 44. Beleidsregel verpleging en verzorging
  Artikel: 1
 45. Beleidsregel zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 1
 46. Beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’
  Tekst: tekst
 47. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contractering zelfstandige zorgverleners)
  Artikel: 1
 48. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (modulair tariefsysteem voor farmaceutische hulp)
  Artikel: 1
 49. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikelen: 2, 5a
 50. Controleprotocol nacalculatie-opgave 2023 Wlz-zorgaanbieders
  Artikel: 1
 51. Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve Prestatie Fysiotherapie
  Tekst: tekst
 52. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
  Tekst: tekst
 53. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
  Tekst: tekst
 54. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
  Tekst: tekst
 55. Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder
  Artikel: 1
 56. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Artikel: 3
 57. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Artikel: 3
 58. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Artikel: 3
 59. Regeling Stoppen-met-rokenprogramma
  Artikel: 1
 60. Regeling Tarief Uitleen 11-01
  Tekst: tekst
 61. Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw
  Artikelen: 1, 3
 62. Regeling Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders
  Artikel: 3
 63. Regeling Wet zorg en dwang
  Artikel: 1
 64. Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz
  Tekst: tekst
 65. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Tekst: tekst
 66. Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg
  Tekst: tekst
 67. Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale bekostiging geboortezorg
  Artikel: 1
 68. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 69. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
  Artikel: 1
 70. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2024
  Artikel: 1
 71. Regeling eerstelijnsverblijf
  Artikel: 1
 72. Regeling experiment cosmetische mondzorg
  Artikel: 1
 73. Regeling gecombineerde leefstijlinterventie volwassenen
  Artikel: 1
 74. Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  Artikelen: 1.1, 1.3
 75. Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
  Artikel: 1
 76. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 77. Regeling informatieverplichting acute zorg
  Artikel: 1
 78. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen
  Artikel: 1
 79. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
  Artikelen: 1, 3
 80. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Tekst: tekst
 81. Regeling ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas
  Artikel: 1
 82. Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik
  Artikelen: 2.1, 2.2
 83. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 1.1
 84. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
  Artikel: 1
 85. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022
  Artikel: 1
 86. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2023
  Artikel: 1
 87. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2024
  Artikel: 1
 88. Regeling macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023
  Artikel: 1
 89. Regeling macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2024
  Artikel: 1
 90. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022
  Artikel: 1
 91. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023
  Artikel: 1
 92. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2024
  Artikel: 1
 93. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022
  Artikel: 1
 94. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2023
  Artikel: 1
 95. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2024
  Artikel: 1
 96. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 1
 97. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 98. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2024
  Artikel: 1
 99. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-263
  Artikel: 3
 100. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-266
  Artikel: 3
 101. Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
  Tekst: tekst
 102. Regeling mondzorg
  Artikel: 1
 103. Regeling multidisciplinaire zorg
  Tekst: tekst
 104. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Artikelen: 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3, 3.11.3, 3.13.3, 3.14.3
 105. Regeling paramedische zorg
  Artikel: 1
 106. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
  Artikel: 1
 107. Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken
  Tekst: tekst
 108. Regeling proeftuin kortdurende zorg
  Artikel: 1
 109. Regeling registratieonderzoek eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv
  Artikel: 1
 110. Regeling structurele informatieverstrekking bedrijfsvoering Wmg
  Artikelen: 1, 3
 111. Regeling transparantie zorgaanbieders
  Artikel: 1
 112. Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie
  Artikel: 1
 113. Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
  Artikel: 1
 114. Regeling verpleging en verzorging
  Artikel: 1
 115. Regeling verplichte aanlevering minimale dataset (mds) medisch specialistische zorg
  Artikel: 3
 116. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 3
 117. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 3
 118. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 3
 119. Regeling voorwaarden voor overeenkomsten inzake elektronische netwerken met betrekking tot zorg
  Artikel: 1
 120. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 1
 121. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.6.1, 6.7.1
 122. Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’
  Tekst: tekst
 123. Regeling ‘Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten’
  Artikel: 3
 124. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
  Tekst: tekst
 125. Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 126. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst: tekst
 127. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
  Tekst: tekst
 128. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
  Tekst: tekst
 129. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
  Tekst: tekst
 130. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst: tekst
 131. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst: tekst
 132. Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
  Tekst: tekst
 133. Tariefbeschikking verloskunde
  Tekst: tekst
 134. Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten
  Artikel: 3
 135. Transparantieregeling zorgaanbieders ggz
  Artikel: 1
 136. Transparantieregeling zorgaanbieders ggz
  Tekst: tekst
 137. Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa
  Tekst: tekst
 138. Vrijstellingsregeling Wft
  Artikel: 44
 139. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 49a, 56a, 68a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 11-12-2013
samen met
07-10-2015
samen met
24-03-2014
Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2014, 136
33243
samen met
32402
Alg. 1, Inwtr. 2
01-01-2022 Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
19-03-2020 Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
01-04-2019 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 260 34629 22-02-2019 Stb. 2019, 111 Alg. 3
01-01-2019 Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923 30-11-2018 Stb. 2018, 454
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 38 32398 11-12-2018 Stb. 2018, 498
01-01-2018 Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 99 34333 12-05-2017 Stb. 2017, 208
01-08-2016 t/m 01-01-2016 Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
01-01-2015 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
01-01-2013 Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 561 32543 11-12-2012 Stb. 2012, 646
01-01-2007 Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
01-10-2006 Nieuwe-regeling 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/407.1)
 2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2014/93 gesteld op 1 april 2014.2)
 3. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.3)
Naar boven