Wet op de bijzondere opsporingsdiensten

Geraadpleegd op 16-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 07-05-2021.
Geldend van 07-05-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Wbo
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0019919
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wnra
 2. Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren
 3. Besluit bekwaamheid en betrouwbaarheid opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten 2010
 4. Besluit instelling criminele-inlichtingeneenheid ILT-IOD 2012
 5. Besluit strafrechtelijke handhaving rechtsorde deel beleidsterrein van VWS door NVWA-IOD
 6. Klachtenregeling bijzondere opsporingsdiensten
 7. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 8. Regeling instelling criminele-inlichtingeneenheid NVWA-IOD
 9. Regeling strafrechtelijke handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie op het terrein van Jeugdwet, Wlz, Wmo 2015, Wmg en Zvw
 10. Regeling team criminele inlichtingen FIOD
 11. Regeling team criminele inlichtingen Nederlandse Arbeidsinspectie-DO
 12. Regeling toedeling bepaalde opsporingstaken SIOD en FIOD-ECD
 13. Regeling toedeling opsporingstaken Appa
 14. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing opsporingsberichtgeving

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.10
 2. Besluit bekwaamheid en betrouwbaarheid opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten 2010
  Artikel: 1
 3. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikel: 5b
 4. Klachtenregeling bijzondere opsporingsdiensten
  Artikel: 1
 5. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 6. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit inspecteur-generaal Nederlandse Arbeidsinspectie 2017
  Artikel: 6
 7. Wet politiegegevens
  Artikel: 50

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 07-05-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 17-03-2021 Stb. 2021, 155 35429 22-04-2021 Stb. 2021, 221
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 27-06-2018 Stb. 2018, 322 34372 12-02-2019 Stb. 2019, 67
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
Nieuwe-regeling 29-05-2006 Stb. 2006, 285 30182 07-05-2007 Stb. 2007, 172
Naar boven