Kaderwet overige BZK-subsidies

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0019756
RechtsgebiedFinancieel en economisch recht
OverheidsthemaFinanciën

Opmerking

Door Stb. 2013/20 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2013 (Stb. 2013/249).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel
 2. BZK Subsidieregeling Nationaal Comité 4 en 5 mei
 3. Kaderbesluit BZK-subsidies
 4. Regeling fonds energiebesparing huursector
 5. Regeling intrekking Subsidieregeling vorming en scholing raadsleden
 6. Regeling persoonsvolgend budget voor inburgering in de opvang
 7. Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007
 8. Stimuleringsregeling energieprestatie huursector
 9. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
 10. Subsidieregeling BZK Center for People and Buildings
 11. Subsidieregeling BZK Thorbecke Leerstoel
 12. Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013
 13. Subsidieregeling Kenniscentrum Europa decentraal 2013
 14. Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek
 15. Subsidieregeling Oorlogsgravenstichting 2013
 16. Subsidieregeling ProDemos
 17. Subsidieregeling Stichting A en O-fonds Rijk
 18. Subsidieregeling Stichting CAOP 2015
 19. Subsidieregeling Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam
 20. Subsidieregeling Stichting VSO 2013
 21. Subsidieregeling SVO 2015
 22. Tijdelijke subsidieregeling IUCN NL ten behoeve van DCNA 2013
 23. Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel
 24. Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale-huursector, enz. (verbetering van toezicht op de sociale-huursector, verbetering van werkwijze van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting)
 25. Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte, enz. (aanpassingen als gevolg van het huurbeleid vanaf 1 juli 2002)
 26. Wijzigingsregeling Regeling fonds energiebesparing huursector en Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (aanpassing aan wijziging labelsystematiek)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 2. Beleidsregels projectsubsidie ontwikkeling imamopleidingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Kaderbesluit BZK-subsidies
  Artikel: 1
 2. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel: 18
 3. Mandaatregeling DT&V Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015
  Artikel: 4
 4. Wijzigingswet Wet Justitie-subsidies, enz. (samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale herindeling)
Terug naar begin van de pagina