Examenprogramma basisexamen inburgering

Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2016.
Geldend van 01-01-2016 t/m 30-04-2023

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 01-01-2016

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Examenprogramma basisexamen inburgering
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-01-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
18-05-2023 t/m 01-05-2023 Wijziging 09-05-2023 Stcrt. 2023, 13939 2023-0000246584 09-05-2023 Stcrt. 2023, 13939
12-12-2014 t/m 01-11-2014 Wijziging 03-12-2014 Stcrt. 2014, 35494 2014-0000179202 03-12-2014 Stcrt. 2014, 35494
01-04-2011 Wijziging 24-01-2011 Stcrt. 2011, 1433 CZW2011036710 24-01-2011 Stcrt. 2011, 1433
15-03-2006 Nieuwe-regeling 14-02-2006 Stcrt. 2006, 51 5403489/06 14-02-2006 Stb. 2006, 75 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inburgering in het buitenland (Stb. 2006/28) in werking treedt.1)
Naar boven