Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen IWIA
Wet IWIA
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0019058
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
 2. Regeling intrekking Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: IX
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 234
 3. Besluit SUWI
  Artikel: 4.7
 4. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XLVII
 5. Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
  Artikel: 1
 6. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: IV
 7. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: IX
 8. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: XVI
 9. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 140
Terug naar begin van de pagina