Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.7a

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanpassingswet burgerservicenummer
  Artikel: 10.4
 2. Besluit SUWI
  Artikelen: 4.10, 4.15, 4.7, 4.8, 4.9
 3. Regeling SUWI
  Artikel: 4.1
 4. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 2.7b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina