Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën [...] (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2014. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 24-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 17-06-2005.
Geldend van 17-06-2005 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling (Archiefselectielijst)
Departementaal kenmerk C/S&A/05/938
Identificatienummer BWBR0018283
Rechtsgebied Cultureel recht
Overheidsthema Cultuur, sport, vrije tijd

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 17-06-2005

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 17-02-2014 Stcrt. 2014, 5937 NA/14/13082
17-06-2005 Nieuwe-regeling 03-05-2005 Stcrt. 2005, 113
rectificatie in
Stcrt. 2005, 126
C/S&A/05/938 03-05-2005 Stcrt. 2005, 113
Naar boven