Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire [...] vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Geldend van 17-06-2005 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Basisselectiedocument

Informatie geldend op 17-06-2005

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina