Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën [...] (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Geraadpleegd op 08-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 17-06-2005.
Geldend van 17-06-2005 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Basisselectiedocument

Informatie geldend op 17-06-2005

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 17-06-2005)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Vervallen 17-02-2014 Stcrt. 2014, 5937 NA/14/13082 Inwtr. 1
17-06-2005 Nieuwe-regeling 03-05-2005 Stcrt. 2005, 113
rectificatie in
Stcrt. 2005, 126
C/S&A/05/938 03-05-2005 Stcrt. 2005, 113

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op 7 maart 2014 voor de zorgdrager Minister van Defensie (Stcrt. 2014/5937). 1)

Annuleren

Naar boven