Privacyreglement verkeersregistratiesystemen Rijkswaterstaat

Geraadpleegd op 23-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 11-07-2003.
Geldend van 11-07-2003 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1 Begrippen

Informatie geldend op 11-07-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 11-07-2003)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
11-07-2003 Nieuwe-regeling 01-07-2003 Stcrt. 2003, 129 HKW/R5745 01-07-2003 Stcrt. 2003, 129
Naar boven