Regeling tarief afgifte expedities en afschriften

Geraadpleegd op 20-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2007.
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2007

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2007

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2007)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-12-2002 Nieuwe-regeling 29-10-2002 Stcrt. 2002, 226 5191527/802 19-11-2002 Stb. 2002, 564
01-12-2002 Nieuwe-regeling 29-10-2002 Stcrt. 2002, 226 5191527/802 19-11-2002 Stb. 2002, 564 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 20 juni 2002 tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarders in werking treedt.1)
Naar boven